srodki stylistyczne

 0    28 flashcards    biuro7600
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Alegoria
start learning
rodzaj personalizacji. prawdy ogólne i stosunki miedzy ludzkie ukryte są pod postaciami zwierząt, roślin, przedmiotków.
Aliteracja
start learning
rozpoczynanie wyrazów od tych samych glosek
Anafora
start learning
powtorzenie tego samego słowa na początku kolejnego wersu
Animizacja (inaczej: ożywienie)
start learning
Rodzaj metafory. Nadanie przedmiotom martwym cech istot żywych
Antyteza
start learning
zestawienie dwoch kontrastowych wersów
Apostrofa
start learning
bezpiśredni zwrot w podniosłym tonie skierowany do osoby, bóstwa, przedmiotu
Archaizacja
start learning
używanie zwrotów z języka staropolskiego
Epifora
start learning
powtorzenie tego samego słowa na końcu kolejnego wersu lub zwrotki
Epitet
start learning
połączenie rzeczownika z przymiotnikiem lub rzeczownika z rzeczownikiem
Eufeizm
start learning
wyraz ktory zastępuje drastyczne, wulgarne wyrażenie innym, łagodniejszym
Hiperbola
start learning
wyolbrzymienie jakiegoś zjawiska
Inwersja
start learning
zmiana szyku wyrazów w zdaniu, szyk przestawny
inwokacja
start learning
rozbudowana apostrofa
metafora
start learning
takie zestawienie wyrazów że zyskują one nowe, przenośne znaczenie
Neologizm-poetycki
start learning
słowo nowo utworzone na potrzeby wiersza
Onomatopeja
start learning
wyraz dźwiękonaśladowczy
oksymoron
start learning
zestwienie dwóch przeciwieństw, epitet sprzeczny
paraleizm
start learning
powtorzenie jakichś elementow
personifikacja(uosobienie)
start learning
rodzaj metafory; przypisywanie właściwości istot żywych przedmiotom,
porównanie
start learning
ujęcie cech wspólnych dla danych zjawisk, przedmiotow, osób najczęściej za pomocą słów jak, jakby, niby
peryfraza (omówienie)
start learning
odmiana przenośni. Zastapienie jakiegoś wyrazu poprzez określenie jego cech, właściwości
Powtórzenie
start learning
Uwypuklenie jakiejś treści poprzez wielokrotne powtarzanue ciagu słów
przerzutnia
start learning
przeniestenie sensu zdania z jednego wersu do drugiego
pytanie retoryczne
start learning
pytanie na które nikt nie oczekuje odpowiedzi
rym
start learning
podobne lub identyczne brzmienie zakończeń ostatnich wyrazów w wersie
rym męski
start learning
rym jedno sylabowy
rym żeński
start learning
rym wielosylabowy
rodzaje rumów
start learning
dokladne i niedokładne

You must sign in to write a comment