Środki stylistyczne

 0    17 flashcards    annelia13
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Anafora
start learning
celowe powtórzenie tego samego słowa na początku zdania wersu lub strofy
Animizacja (inaczej: ożywienie)
start learning
środek stylistyczny polegający na przedstawieniu przedmiotów zjawisk natury lub pojęć abstrakcyjnych tak jakby były istotami żywymi
Apostrofa
start learning
bezpośredni utrzymany w podniosłym tonie zwrot do bóstwa osoby lub zjawiska często stosowany w poezji i retoryce
Archaizm
start learning
przestarzały wyraz związek frazeologiczny lub konstrukcja składniową które mogą być niezrozumiałe dla współczesnego odbiorcy
Epitet
start learning
wyraz określający rzeczownik najczęściej przymiotnik lub imiesłów przymiotnikowy
Metafora (przenośnia)
start learning
sformułowanie którego znaczenie nie wynika dosłownie ze znaczeń tworzących je wyrazów lecz jest sensem nowym zaskakującym odbiorcę
personifikacja, uosobienie
start learning
przedstawienie przedmiotów zwierząt roślin pojęć abstrakcyjnych tak jakby były ludźmi którzy działają lub mówią
Porównanie
start learning
zestawienie dwóch słów nazywających zjawiska przedmioty lub osoby którego celem jest wskazanie ich wzajemnego podobieństwa
Rym
start learning
powtórzenie jednakowych lub podobnych brzmieniem zakończeń wyrazów najczęściej na końcu wersu
Neologizm
start learning
nowy wyraz który dotychczas nie istnieł w języku Powstał aby nazwać nowy przedmiot zjawisko lub inne elementy rzeczywistości
Paradoks
start learning
zaskakujące sformułowanie zwykle sprzeczne z powszechnym mniemaniem często przynosi ono nieoczekiwaną prawdę
Pytanie retoryczne
start learning
pytanie które pojawia się na przykład w wierszu po to by zwrócić naszą uwagę na jakiś problem i skłonić nas do refleksji pytanie retoryczne nie wymaga odpowiedzi
Symbol
start learning
wyraz lub motyw literacki mający oprócz znaczenia dosłownego także sens ukryty którego należy się domyślić
Wyraz dźwiękonaśladowczy
start learning
wyraz który swoim brzmieniem przypomina dźwięki występujące w rzeczywistości
Rymy żeńskie
start learning
występują w wyrazach wielosylabowych w których identyczne są ostatnie sylaby i samogłoski z sylab przedostatnich
Rymy męskie
start learning
występują w wyrazach jednosylabowych o takich samych zakończeniach liczonych od ostatniej samogłoski
Rymy gramatyczne
start learning
rymy utworzone z wyrazów należących do tej samej części mowy i mających tę samą formę gramatyczną

You must sign in to write a comment