srodki stylistyczne

 0    31 flashcards    dami2001
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Alegoria
start learning
motyw lub zestaw motywów, który poza dosłownym znaczeniem ma inne ukryte i domyślne
Aliteracja
start learning
rozpoczynanie od identycznych głosek sąsiadujących ze sobą wyrazów
Anafora
start learning
powtarzanie tego samego sformułowania na początku kolejnych zdań wersów lub akapitów
Animizacja
start learning
ożywienie, nadanie przedmiotom, zjawiskom przyrody lub pojęciom cech istot żywych
Antropomorfizacja
start learning
rodzaj animizacji, przypisanie zjawiskom natury, tworom nieożywionym, pojęciom, zwierzętom cech ludzkich
Antyteza
start learning
zestawienie dwóch wypowiedzi kontrastowych, przeciwnych pod względem znaczenia
Apostrofa
start learning
bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, uosobionego przedmiotu, ideii
Archaizm
start learning
wyraz pochodzący z czasów minionych, wyszedł on z powszechnego użycia
Epifora
start learning
powtarzanie tego samego sformułowania (wyrazu lub zwrotu) na końcu zdania lub wersu
Epitet
start learning
określenie rzeczownika, wyrażone najczęciej za pomocą przymiotnika
Eufenizm
start learning
odmiana peryfrazy - zastepuje drastyczne, dosadne, wulgarne wyrażenie innym łagodniejszym, osłabiając jego zaczenie
Hiperbola
start learning
przedstawienie zjawiska, przedmiotu, czynności w sposób przesadny, wyolbrzymiony. Ma na celu wywarcie na odbiorcy silniejszego wrażenia
Instrumentacja głoskowa
start learning
taki dobór wyrazów, aby pewne głoski powtrzały się zponad przeciętną częstotliwością
Inwokacja
start learning
rozwinięta apostrofa umieszczana na początku utworu epickiego
Kalambur
start learning
rodzaj gry słów, zbliżone, identyczne brzmienie a różne znaczenie
Koncept
start learning
wyszukany, oryginalny pomysł kompozycyjny, stylistyczny
Kontrast
start learning
zestawienie wyrazów bądź wypowiedzi przeciwstawnych, sprzecznych
Metafora
start learning
przenośnia, zestawienie dwóch lub więcej wyrazów, które osobno znaczną coś innego a razem nabierają nowego znaczenia
Neologizm
start learning
nowy wyraz nazywający nową rzecz
Oksymoron
start learning
rodzaj związku frazeologicznego, który składa się z wyrazów o przeciwstawnej treści
Onomatopeja
start learning
wyrazy dźwiękonaśladowcze
Paradoks
start learning
zestawienie sprzecznych wewnętrznie kontrastujących znaczeniowo wyrażeń
Parenteza
start learning
wypowiedzenie nawiasowe, wtrącenie, dopowiedzenie, dygresja
Personifikacja
start learning
uosobienie, rodzaj animizacji, przedstawienie przedmiotów, zwierząt, roślin, pojęć, zjawisk natury, jak działających mówiących postaci ludzkich
Peryfraza
start learning
omówienie, zastąpienie konkretnej nazwy jakiegoś zjawiska, czynności, przedmiotu, osoby opisem lub charakterystyką
Przerzutnia
start learning
występuje w liryce, polega na przeniesieniu części zdania z jednego wersu do drugiego
Pytanie retoryczne
start learning
Pytanie, które nie zostaje użyte w celu otrzymania odpowiedzi
Symbol
start learning
Symbol in Polish
znak, przedmiot, pojęcie mające poza znaczeniem dosłownym, ukryte
Wulgaryzm
start learning
dosadny, ordynarny wyraz lub związek wyrazowy
Wykrzyknienie
start learning
wypowiedzenie zakończone znakiem wykrzyknienia
Wyliczenie
start learning
wymienienie w szeregu zdań rzeczy pojęć lub cech

You must sign in to write a comment