środki stylistyczne

4  1    30 flashcards    abielik
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
hiperbola
start learning
wyolbrzymienie, np. krokodyle łzy
animizacja(ożywienie)
start learning
nadanie przedmiotom martwym cech istot żywych
personifikacja(uosobienie)
start learning
nadanie rzeczom i istotom żyjącym cech ludzkich
rym
start learning
powtórzenie tych samych lub podobnie brzmiących wyrazów
archaizm
start learning
wyraz przestarzały, który wyszedł już z użycia
neologizm
start learning
nowy wyraz, który dotąd nie istniał, utworzony z zasadami słowotwórstwa
apostrofa
start learning
bezpośredni zwrot do adresata
epitet
start learning
określenie rzeczownika, dzieli się na przymiotnikowe i rzeczownikowe
oksymoron
start learning
odmiana rzeczownika, wyraża cechę sprzeczna z ogólnie przyjętymi właściwościami przedmiotu
onomatopeja
start learning
wyraz dźwiękonaśladowczy
przerzutnia
start learning
kontynuowanie myśli w kolejnym wierszu
metafora
start learning
posiada znaczenie niedoslowne
porównanie
start learning
np. biegać jak kot z pęcherzem
anafora
start learning
odmiana powtórzenia, wersy zaczynają się tym samym słowem
epifora
start learning
odmiana powtórzenia, wersy kończą się tym samym wyrazem
zdrobnienie
start learning
wyraz pomniejszający znaczenie wielkość lub znaczenie wyrazu pierwotnego
zgrubienie
start learning
wyraz wyolbrzymiający i wzmacniający znaczenie wyrazu pierwotnego
alegoria
start learning
znak, który poza znaczeniem dosłownym ma ma znaczenie domyślne
symbol
start learning
znak, który poza znaczeniem dosłownym wyraża treści głęboko ukryte
eufemizm
start learning
wyraz lub sformułowanie użyte zamiast słów niegrzecznych, dosadnych, niestosownych
porównanie
start learning
np. jak kot z pęcherzem
porównanie homeryckie
start learning
obszerne porównanie, w którym człon porównujący jest rozbudowany do samodzielnego obrazu
rytm
start learning
powtarzalność tych samych elementów w utworze
inwokacja
start learning
rozbudowana apostrofa na początku utworu
powtórzenie
start learning
powtórzenie tych samych słów w całym utworze lub jego fragmencie
wykrzyknienie
start learning
wykrzyknikowe zdanie lub równoważnik zdania
metonimia
start learning
skrót myślowy
peryfraza
start learning
np. pirat - wilk morski
elipsa
start learning
świadome pominięcie wyrazu wynikającego z kontekstu zdania
pytanie retoryczne
start learning
pytanie niewymagające odpowiedzi

You must sign in to write a comment