SRL świadectwo radiooperatora cz. 3

 0    11 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Podaj kolejno pierwszestwa w korespondencji lotniczej.
start learning
niebezpieczestwo, ponaglenie, radionamierzanie, bezpieczestwo lotu, meteo, regularno lotów
Czego dotyczy korespondencja MAYDAY?
start learning
zagroenia ycia załogi i pasaerów
Z czym zwizana jest korespondencja PAN PAN Medical?
start learning
zezwolenia, instrukcje, nakazy, parametry lotu, komunikaty meteorologiczne, dane lotnicze, informacje o ruchu lotniczym w rejonie wystpieniem gwał townego pogorszenia si stanu zdrowia członka załogi lub pasaera
Co zawiera korespondencja dotyczca regularnoci lotów?
start learning
dane operacyjne przewonika
W jakiej sytuacji dopuszcza si przerwanie prowadzonej innej korespondencji?
start learning
w niebezpieczestwie i sytuacjach naglcych
Jakich czstotliwoci radiowych naley uywa w niebezpieczestwie?
start learning
aktualnie uywanej, a jeli niemoliwe to 121,500 MHz, 123,100 MHz
Jakiego jzyka naley uywa podczas prowadzenia korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym?
start learning
angielskiego, a za zgoda kontrolera – polskiego
Które wartoci liczbowe naley wymawia oddzielnie cyfra po cyfrze?
start learning
znaki wywoławcze, kod transpondera, QNH, kurs magnetyczny, pas do ldowania
Jaka jest reguła tworzenia znaku wywoławczego naziemnej stacji lotniczej?
start learning
znak zawiera lokalizacj stacji lotniczej i nazw słuby
Podaj trzy przykłady prawidłowych znaków wywoławczych naziemnych stacji lotniczych.
start learning
Okcie Wiea, Gdask Informacja, Michałków Kwadrat
Jakie s typy znaków wywoławczych pokładowych stacji lotniczych?
start learning
znak rejestracyjny statku powietrznego lub oznacznik towarzystwa lotniczego i cztery ostatnie znaki znaku rejestracyjnego lub numer rejsu lub typ statku powietrznego lub przeznaczenie statku powietrznego.

You must sign in to write a comment