SRL świadectwo operatora cz. 4

 0    18 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Wybierz przykłady prawidłowych znaków wywoławczych pokładowych stacji lotniczych.
start learning
Lufthansa-AHNS, SPQRP, Swiss 127
W jaki sposób mona skraca znaki wywoławcze pokładowych stacji lotniczych?
start learning
znaki rejestracyjne: pierwszy i dwa ostatnie znaki znaku rejestracyjnego, Oznacznik towarzystwa: oznacznik + dwa ostatnie znaki znaku rejestracyjnego
W jakich fazach lotu nie powinna by przekazywana korespondencja do statku powietrznego?
start learning
podczas rozbiegu, przed ldowaniem, podczas dobiegu
. Kiedy moe by zmieniony znak wywoławczy stacji pokł adowej?
start learning
dla zwikszenia bezpieczestwa lotu
W jakim celu przeprowadza si ł czno sprawdzajc przed lotem?
start learning
dla upewnienia si, e radiostacja jest sprawna i gotowa do pracy
W jaki sposób naley przeprowadza sprawdzenie łcznoci?
start learning
nawiza łczno z dowoln stacj lotnicz lub pokładow i zgłosi „kontrola radia” lub „radio check”. Nastpnie odebra raport o jakoci transmisji i nada raport o jakoci transmisji ze stacj sprawdzajc
odaj prawidłow skal raportów uywan podczas transmisji kontrolnej.
start learning
1 (zła), 2 (chwilowa), 3 (rozróniana z trudnoci), 4 (dobra), 5 (bardzo dobra)
. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstaw do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacj?
start learning
3 (transmisja rozróniana z trudnoci) i mniej
Co z treci odebranej korespondencji od stacji naziemnej pilot powinien powtórzy?
start learning
cał tre odebranej transmisji z wyjtkiem informacji meteorologicznych.
Czy podczas lotu mona zaprzesta stałego nasłuchu na czstotliwoci radiowej dla danej trasy?
start learning
nie
W jakiej sytuacji stosuje si powtórzenia podczas nadawania korespondencji?
start learning
gdy operator nadaje wane dane lub nazwy
W jakiej sytuacji stosuje si powtórzenia podczas nadawania korespondencji?
start learning
gdy operator nadaje wane dane lub nazwy
Kiedy stosowana jest procedura poredniczenia w nawizywaniu łcznoci?
start learning
na prob operatora stacji naziemnej, na prob pilota lub z własnej inicjatywy, gdy poredniczcy ma ustalon łczno ze stacj naziemn i stacj pokładow
Kiedy nastpuje zmiana czstotliwoci radiowej podczas lotu?
start learning
na polecenie operatora stacji naziemnej lub zgodnie z procedur opublikowana w dokumentacji lotniczej i zatwierdzona przez władzę lotniczą
Jakie powinno by postpowanie załogi przy chwilowej utracie ł cznoci, które nie jest spowodowane awari radiostacji pokładowej? A
start learning
próbowa nawiza łczno na czstotliwoci zapasowej lub innej odpowiedniej dla danej trasy lub skorzysta z porednictwa innych stacji
Co to jest nadawanie „na lepo”?
start learning
nadawanie podczas uszkodzenia odbiornika, braku zasigu lub braku potwierdzenia transmisji z innych powodów
Jakie informacje podczas korespondencji w niebezpieczestwie powinien poda pilot? A
start learning
3 x Mayday, znak wywoławczy adresata, 3 x znak wywoławczy statku w niebezpieczestwie, rodzaj niebezpieczestwa, zamiary dowódcy, pozycja statku powietrznego, rodzaj oczekiwanej pomocy i inne przydatne informacje
Na jakiej czstotliwoci radiowej naley prowadzi korespondencj w niebezpieczestwie?
start learning
na ostatnio uywanej czstotliwoci lub 121,500 MHz

You must sign in to write a comment