SRL nastawienie wysokościomierza

 0    32 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
wysokość rzeczywista
start learning
od terenu, nad którym przelatuje SP
wys. względna
start learning
odległość piona poziomu/punktu/przedmiotu mierzona od określonego PUNKTU ODNIESIENIA
wys. bezwzględna
start learning
mierzona od średniego poziomu morza (MSL)
QNH
start learning
ustawienie: wys. względna; nastawienie WYSOKOŚCIOMIERZA na CIŚN., przy którym wskaże on PO WYLĄD. wys. BEZWGLĘDNĄ miejsca LĄDOW.
QNE
start learning
ustawiane: poziom lotu; ciśnienie standardowe
wys, barometryczna
start learning
met. pomiaru wys. oparta na zas. pomiaru CIŚN. ATM., zmieniającego się wraz z wys.
wysokościomierz barometryczny
start learning
urządz. pokładowe; manometr, wskazuje wys., dzięki pomiarowi ciśn. pow. i wskazuje je na skali w m/ft/km
Barometryczna metoda pomiaru wysokości jest oparta
start learning
na zasadzie pomiaru ciśnienia atmosferycznego (statycznego) zmieniającego się wraz ze zmianą wysokości
Między wysokością i ciśnieniem istnieje zależność
start learning
logarytmiczna
 Wysokość przyrządowa
start learning
(Indicated Altitude) - wysokość biezaca wskazywana przez wysokościomierz.
wysokość poprawiona
start learning
(Calibrated Altitude) – wysokość przyrządowa poprawiona o wartość błędu przyrządowego.
wysokość gęstościowa
start learning
– wysokość ciśnieniowa z poprawką temperaturową.
jeśli wysokość gęstościowa jest duża, to osiągi samolotu
start learning
muszą ulec redukcji
znajomość wysokości gęstościowej jest potrzebna
start learning
do oszacowania ilości paliwa lub długości pasa
stopień baryczny
start learning
wysokość na jaką należy się wznieść lub opuścić, aby ciśnienie zmieniło się o 1 hPa
1 hPa
start learning
~ 30 ft (8.25m)
10 hPa
start learning
300 ft
w warunkach standardowych wys. przyrządowa
start learning
równa jest wys. bezwzględnej
kiedy temperatura i ciśnienie są wyższe od standardowych to wysokość przyrządowa jest
start learning
niższa od bezwzględnej
kiedy temperatura i ciśnienie są niższe od standardowej to wysokość przyrządowa jest
start learning
wyższa od bezwzględnej
spadek ciśnienia wraz z wysokością następuje szybciej w powietrzu
start learning
zimnym niż w powietrzu ciepłym
poziom przelotu
start learning
Cruising level) Poziom utrzymywany podczas znacznej części lotu.
poziom
start learning
Level) Wyrażenie ogólne odnoszące się do pozycji statku powietrznego w locie w płaszczyźnie pionowej i oznaczające zarówno wysokość względną, wysokość bezwzględną lub poziom lotu
poziomy lotu
start learning
podczas lotu na najniższym dostępnym poziomie lotu lub powyżej tego poziomu albo odpowiednio powyżej wysokości bezwzględnej przejściowej;
wysokości bezwzględne
start learning
podczas lotu poniżej najniższego dostępnego poziomu lotu albo odpowiednio na lub poniżej wysokości bezwzględnej przejściowej
poziom przejściowy
start learning
Transition level - TL) Najniższy poziom lotu, jaki można wykorzystać powyżej wysokości bezwzględnej przejściowej.
warstawa przejściowa
start learning
Transition layer) Przestrzeń powietrzna zawarta między wysokością bezwzględną przejściową a poziomem przejściowym
wysokość bezwzględna przejściowa
start learning
Transition altitude - TA) Wysokość bezwzględna, na której lub poniżej której pozycja statku powietrznego w płaszczyźnie pionowej określana jest jako wysokość bezwzględna.
FL 80
start learning
QNH 996 hPa
FL 90
start learning
QNH 995 hPa
poziom lotu
start learning
powierzchnia baryczna o określonym ciśnieniu oddzielona od innych takich powierzchni o określoną różnicę ciśnienia i odniesiona do specyficznej wartości ciśnienia zwanego ciśnieniem standardowym o wartości 1013,25 hPa
Poziomy przelotu, na jakich ma się odbyć przelot albo jego część, należy wyrażać jako
start learning
poziomy lotu i wysokości bezwzględne

You must sign in to write a comment