Średniowiecze - historia powszechna

 0    161 flashcards    virgie
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
pierwszy sobór powszechny w Nicei
start learning
325
powstanie zakonu benedyktynów, założenie pierwszego klasztoru na Monte Cassino
start learning
ok. 529
kodeks Justyniana
start learning
529
hidżra
start learning
622
narodziny Mahometa
start learning
ok. 570
śmierć Mahometa
start learning
632
przyjęcie chrztu przez Chlodwiga
start learning
496
pokonanie Arabów przez Karola Młota w bitwie pod Poitiers
start learning
732
przejęcie władzy przez Karolingów (Pepin Mały)
start learning
751
koronacja Karola Wielkiego
start learning
800
uznanie tytułu Karola Wielkiego (cesarza) przez Bizancjum
start learning
812
śmierć Karola Wielkiego
start learning
814
traktat w Verdun
start learning
843
śmierć Ludwika Dziecięcia - wygaśnięcie linii Karolingów wschodniofrankijskich
start learning
911
początek panowania Kapetyngów we Francji - władzę obejmuje Hugon Kapet
start learning
987
bitwa pod Hastings
start learning
1066
koronacja Ottona I na cesarza Niemiec
start learning
962
wielka schizma wschodnia
start learning
1054
sobór laterański - elekcja wśród kardynałów sposobem wyboru papieża
start learning
1059
Dictatus papae
start learning
1075
obłożenie klątwą Henryka IV przez Grzegorza VII
start learning
1076
Canossa
start learning
1077
koronacja na cesarza Henryka IV przez nowego, wybranego przez niego papieża
start learning
1084
synod (konkordat) w Wormacji
start learning
1122
bitwa pod Legnano
start learning
1176
śmierć Fryderyka II; początek wielkiego bezkrólewia w Niemczech
start learning
1250 (WK czasem 1254)
do władzy w Niemczech dochodzi Rudolf z Habsburga; koniec wielkiego bezkrólewia
start learning
1273
Sobór Laterański IV
start learning
1215
synod w Clermont
start learning
1095
krucjata ludowa
start learning
1096
I krucjata
start learning
1096-1099
zdobycie Jerozolimy
start learning
1099
Baldwin królem Królestwa Jerozolimskiego
start learning
1100
IV krucjata
start learning
1202-1204
atak krzyżowców na Konstantynopol; utworzenie Cesarstwa Łacińskiego
start learning
1203-1204
upadek Cesarstwa Łacińskiego; cesarze bizantyjscy - nicejscy odzyskują tron (Michał VIII Paleolog)
start learning
1261
krucjata dziecięca
start learning
1212
upadek Akki
start learning
1291
początek reconquisty - apel papieża Aleksandra II, napływ głównie francuskiego rycerstwa
start learning
1063
krucjata przeciw Arabom; bitwa pod Navas de Tolosa (zwycięstwo połączonych sił chrześcijan)
start learning
1212
zdobycie Grenady przez chrześcijan
start learning
1492
święta wojna przeciw Słowianom połabskim - wyprawa Henryka Lwa
start learning
1147
święta wojna przeciw Słowianom połabskim - wyprawa Duńczyków i zajęcie Pomorza Zachodniego
start learning
1185
ogłoszenie krucjaty przeciw Katarom
start learning
1208
walki z Katarami
start learning
1209-1229
śmierć Tomasza Becketa
start learning
1170
Wielka Karta Swobód
start learning
1215
początek angielskiego parlamentu
start learning
1265
bitwa pod Bouvines - zajęcie przez Filipa II Augusta angielskich posiadłości na północ od Loary
start learning
1214
pierwsze zebranie Stanów Generalnych
start learning
1302
powstanie zakonu rycerskiego kawalerów mieczowych
start learning
1202
Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski
start learning
1226
połączenie zakonów krzyżackiego i kawalerów mieczowych
start learning
1237
przeniesienie stolicy krzyżackiej z Wenecji do Malborka
start learning
1309
Andrzej II wydaje na Węgrzech Złotą Bullę
start learning
1222
Mongołowie pokonują zjednoczoną Ruś nad rzeką Kałką
start learning
1223
umiera Czyngis-chan
start learning
1227
Złota Orda pokonuje Ruś
start learning
1237-1240
bitwa pod Legnicą
start learning
1241
dżuma w Europie; statek z Kaffy dopływa do Mesyny
start learning
1347
epidemia dżumy (pierwsza)
start learning
1348-1350
wojna stuletnia
start learning
1337-1453
lądowanie Anglików w Normandii i bitwa pod Crecy (klęska Francuzów)
start learning
1346
bitwa pod Poitiers (Mauperthuis); wzięcie do niewoli króla Francji Jana Dobrego
start learning
1356
tymczasowy pokój w Bretigny między Anglią a Francją
start learning
1360
bitwa pod Azincourt (zwycięstwo Anglików)
start learning
1415
Joanna d'Arc na czele wojsk francuskich rusza na pomoc obleganemu przez Anglików Orleanowi
start learning
1429
spalenie na stosie Joanny d'Arc
start learning
1431
wydanie Złotej Bulli przez Karola IV w Niemczech
start learning
1356
wygaśnięcie dynastii Luksemburgów w Niemczech; początek panowanie Habsburgów
start learning
1437
wygaśnięcie dynastii Habsburgów
start learning
1806
niewola awiniońska
start learning
1309-1377
wielka schizma zachodnia
start learning
1378-1417
sobór w Konstancji
start learning
1414-1418
spalenie na stosie Jana Husa w Konstancji
start learning
1415
bitwa na Kosowym Polu - Turcy zwyciężają Serbów i Bośniaków
start learning
1389
bitwa pod Nikopolis
start learning
1396
bitwa pod Warną
start learning
1444
Turcy opanowują Konstantynopol
start learning
1453
zostaje powołana Święta Inkwizycja
start learning
1231
zjednoczenie Franków przez Chlodwiga z rodu Merowingów (wiek)
start learning
V wiek
Chlodwig zwycięża Syagriusza pod Soissons - opanowanie ziem między Loarą a Sommą
start learning
486
zjednoczenie kraju Franków przez Pepina II z Heristalu
start learning
687
utworzenie Państwa Kościelnego
start learning
755
opanowanie północnej części Hiszpanii przez Karola Wielkiego w walce z Arabami i założenie tam Marchii Hiszpańskiej (historia z Rolandem)
start learning
795
układ w Mersen - podział ziem po śmierci Lotara
start learning
870
układ w Ribemont - ukształtowanie granicy francusko-niemieckiej
start learning
880
Jan Bez Ziemi traci lenna na terenie Francji (odbiera je król Francji Filip II August)
start learning
1202
Ludolfingowie obejmują władzę w Niemczech, początek panowania Henryka I
start learning
919
początek panowania Ottona III
start learning
983
zjazd gnieźnieński
start learning
1000
panowanie Henryka II
start learning
1002-1024
początek panowania Fryderyka I Barbarossy w Niemczech
start learning
1152
początki Marchii Brandenburskiej
start learning
ok. 1170
złożenie hołdu cesarstwu przez Pomorze Zachodnie
start learning
1181
początek panowania w Niemczech Zygmunta Luksemburskiego
start learning
1410
początek niezależnej federacji kantonów szwajcarskich
start learning
1481
powrót Mahometa do Mekki
start learning
630
początek niezależnego emiratu kordobańskiego na terenie Hiszpanii
start learning
755
połączenie unią personalną (Izabela I Katolicka i Ferdynand II Katolicki) Kastylii i państwa aragońsko-katalońskiego
start learning
1479
odkrycie Ameryki, koniec średniowiecza
start learning
1492
powstanie Cesarstwa Łacińskiego i Cesarstwa Nicejskiego
start learning
1204
Oleg Mądry jednoczy obszary wokół Nowogrodu Wielkiego i terytorium Rusi Kijowskiej
start learning
882
Włodzimierz Wielki przyjmuje chrzest z Bizancjum (Ruś)
start learning
988
bitwa pod Stanfordbridge, kres norweskiej ekspansji zamorskiej, klęska Norwegów podczas wyprawy na Anglię
start learning
1066
bitwa na Polach Katalaunijskich, porażka Hunów
start learning
451
śmierć Attyli, rozpad jego państwa
start learning
453
Bułgaria przyjmuje chrzest (chan Borys)
start learning
864
bitwa na Lechowym Polu - Otton I pokonuje Węgrów
start learning
955
chrzest Węgier (książę Gejza)
start learning
974
opanowanie przez Waregów władzy w Nowogrodzie i Kijowie (wiek)
start learning
IX wiek
pierwsza osada normańska na Grenlandii - Eryk Rudy
start learning
981
przyjęcie chrześcijaństwa przez Haralda Sinozębego, władcę Duńczyków
start learning
ok. 960
dotarcie Leifa, syna Eryka Rudego, do wybrzeży Ameryki Północnej
start learning
ok. 1003
zdobycie Londynu przez Duńczyków
start learning
1014
Kanut Wielki królem Anglii
start learning
1016
zatwierdzenie zakonu templariuszy przez papieża; powstanie
start learning
1128; 1118
zatwierdzenie zakonu joannitów przez papieża; powstanie
start learning
1154; 1113
Saladyn władcą Egiptu
start learning
1171
bitwa pod Hittin (ew. Rogami Hittinu) i utrata Jerozolimy
start learning
1187
utonięcie w rzece Salef Fryderyka Barbarossy
start learning
1190
utworzenie Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie
start learning
1191
wyprawa Fryderyka II - odzyskanie Jerozolimy drogą negocjacji
start learning
1228-1229
ogłoszenie przez Filipa VI konfiskaty francuskich lenn króla Anglii i zaprzeczenie przez Edwarda III prawom Filipa do korony francuskiej; początek wojny stuletniej
start learning
1337
zniszczenie floty francuskiej przez Anglików pod Sluis
start learning
1340
początek epidemii dżumy we Francji, a potem w Anglii - wstrzymanie działań zbrojnych
start learning
1348
wybuch powstania chłopskiego w Anglii
start learning
1381
układ w Troyes, małżeństwo córki Karola VI z Henrykiem V, kontynuacja walki z Anglikami przez delfina Karola (Karola VII)
start learning
1420
pokój w Arras - między Karolem VII a Burgundią
start learning
1435
klęska Anglików w bitwie pod Formigny
start learning
1450
klęska Anglików pod Castillon, koniec wojny stuletniej
start learning
1453
objęcie przez Ryszarda Yorka godności lorda protektora (regenta obłąkanego Henryka VI)
start learning
1454
Wojna Dwóch Róż
start learning
1455-1485
Lancasterowie obalają regencję Ryszarda Yorka, początek wojny Dwóch Róż
start learning
1455
bitwa pod Wakefield, Ryszard York umiera
start learning
1460
bitwy pod Mortimer's Cross i Towton Field, zwycięża zwolennik Yorków - hrabia Warwick
start learning
1460
koronacja Edwarda IV z rodu Yorków, detronizacja obłąkanego Henryka VI
start learning
1461
wykrycie spisku hrabiego Warwicka i jego ucieczka do Francji
start learning
1469
Hrabia Warwick wraca z wygnania, Edward IV ucieka do Flandrii, na tronie zasiada znów obłąkany Henryk VI
start learning
1470
bitwa pod Barnet - hrabia Warwick umiera i zwycięża Edward IV; Edward obejmuje tron po pokonaniu wojsk żony Henryka VI Małgorzaty pod Tewkesbury
start learning
1471
śmierć Edwarda IV, walki o tron między zwolennikami Edwarda V (małoletniego syna Edwarda IV) i Ryszardem ks. Gloucester (brat Edwarda IV), zwycięsko wychodzi z nich Ryszard, który koronuje się na króla i przybiera imię Ryszard III
start learning
1483
powrót z wygnania Henryka Tudora (Lancastera), bitwa pod Bosworth - Ryszard III umiera; koronacja Henryka VII, który poślubia córkę Yorków; koniec wojny Dwóch Róż
start learning
1485
dekret kutnohorski - przekazanie przez króla Czech Wacława IV władzy na uniwersytecie praskim nacji czeskiej - opuszczenie uczelni przez profesorów i studentów niemieckich
start learning
1409
otwarte wystąpienie Jana Husa przeciw papiestwu
start learning
1412
pierwsza defenestracja praska - wyrzucenie przez husytów z okien praskiego ratusza rajców katolickich
start learning
1419
podział husytów na kalikstynów i taborytów
start learning
1420
odsiecz Pragi poprowadzona przez Jana Żiżkę, odparcie pierwszej wyprawy Zygmunta Luksemburskiego
start learning
1420
wyprawy husytów na Śląsk, Morawy, Łużyce i do Brandenburgii
start learning
1427
wyprawy husytów na Saksonię i Palatynat
start learning
1430
wyprawa husytów i Polaków na Krzyżaków
start learning
1433
kompaktaty praskie (porozumienie husytów z soborem bazylejskim, gwarancja autonomii religijnej wewnątrz KK), początek wojny między taborytami i kalikstynami
start learning
1433
bitwa pod Lipanami, klęska taborytów
start learning
1434
zdobycie Pragi przez przywódcę kalikstynów Jerzego z Podiebradu
start learning
1448
koronacja królewska Jerzego z Podiebradu
start learning
1458
papiestwo unieważnia kompaktaty praskie
start learning
1462
taboryci i waldensi czescy tworzą wspólnotę Braci Czeskich i Morawskich
start learning
1467
Jerzy z Podiebradu przegrywa w walkach z Maciejem Korwinem
start learning
1468-1469
pokój w Kutnej Horze między katolikami a kalikstynami
start learning
1485
bitwa na Kulikowym Polu - Rusini zwyciężają Tatarów
start learning
1380
początek pontyfikatu Grzegorza VII
start learning
1073
detronizacja Grzegorza VII i wybranie antypapieża
start learning
1080

You must sign in to write a comment