skały i minerały🧗⛏️

 0    54 flashcards    Kuki16
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to skorupa ziemska?
start learning
To najbardziej zewnętrzna skalna warstwa Ziemi.
Co tworzy skorupę ziemską?
start learning
Skały i minerały
Czym są minerały?
start learning
To pierwiastki chemiczne w stanie wolnym oraz związki chemiczne, które powstały w przyrodzie bez udziału człowieka.
Czym są skały?
start learning
Powstają one w wyniku procesów geologicznych i są naturalnymi skupiskami minerałów.
Czym są skały?
start learning
Powstają one w wyniku procesów geologicznych i są naturalnymi skupiskami minerałów.
Jakie są rodzaje minerałów?
start learning
Dzielimy je na pierwiastki chemiczne i związki chemiczne.
Podaj cztery przykłady minerałów w formie pierwiastków chem.
start learning
S, Au, Ag, Pt
Podaj cztery różne WZORY minerałów w formie związków chem.
start learning
SiO2, CaSO4, NaCl, Al2O3
Podaj cztery różne NAZWY minerałów w formie związków chem.
start learning
kwarc, anhydryt, halit, korund
Co to surowce mineralne?
start learning
To skały i minerały wykorzystywane przez człowieka w różnych dziedzinach życia.
Podaj rodzaje surowców mineralnych
(5 rodzajów)
start learning
budowlane, chemiczne, energetyczne, metalurgiczne, zdobniczne
Podaj przykłady surowców mineralnych budowlanych.
(2)
start learning
skały - np. wapienne, gipsowe i krzemionka (=piasek)
Podaj przykłady surowców mineralnych chemicznych.
(4)
start learning
nawozy mineralne, skały wapienne, sól kuchenna, rudy metali
Podaj przykłady surowców mineralnych energetycznych
(3)
start learning
węgle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny
Podaj przykłady surowców mineralnych metalurgicznych.
(1 i doprecyzować do tego 4)
start learning
rudy: żelaza, miedzi, cynku, ołowiu
Podaj przykłady surowców mineralnych zdobniczych
(2 i podać do nich po przykładzie)
start learning
metale szlachetne, np. Au oraz kamienie szlachetne, np. diament
Podaj nazwy i wzór podstawowego minerału budującego skały wapienne. Jaka to sól?
start learning
kalcyt/węglan wapnia/CaCO3. Jest to sól nieorganiczna
Wymień odczynniki potrzebne do wykonania doświadczenia wykrywania węglanu wapnia.
(3)
start learning
roztwór HCl, wapień, woda wapienna Ca(OH)2
Jaki jest cel powyższego doświadczenia?
start learning
Stwierdzenie, czy kreda zawiera węglan wapnia.
Określ obserwacje powyższego doświadczenia.
start learning
Po dodaniu HCl do probówki z kredą wydziela się bezbarwny gaz, który powoduje mętnienie wody wapiennej.
Określ wniosek powyższego doświadczenia.
start learning
HCl reaguje z węglanem wapnia, który jest składnikiem kredy. Zmętnienie wody wapiennej świadczy o tym, że jednym z produktów reakcji chem. jest tlenek węgla (IV):
CaCO3 + 2HCl→CaCl2 + H2O + CO2↑ //// CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
Jakie są rodzaje skał wapiennych?
start learning
Skały osadowe i metamorficzne (przeobrażone)
Jakie są przykłady skał osadowych?
(2)
start learning
wapień i kreda
Gdzie powstały skały osadowe?
start learning
Powstały na dnie mórz i oceanów.
Podaj przykład skały metamorficznej.
start learning
marmur
Jak powstała skała metamorficzna i z czego jest utworzona?
start learning
Przez wiele milionów lat działały na nią wysokie ciśnienie i temperatura. Utworzona jest z wapieni.
Jaką barwę ma wapień?
start learning
Ma zwykle białą lub beżową barwę.
Wymień zastosowania wapienia.
(3)
start learning
Jest stosowany w budownictwie, w produkcji szkła i jako nawóz w rolnictwie.
Jaką barwę ma kreda?
start learning
Ma białą lub szarą barwę.
Wymień trzy skały wapienne.
start learning
wapień, kreda i marmur
Wymień trzy zastosowania kredy.
start learning
Stosowana do produkcji kredy do pisania, białych farb i past do zębów.
Jaką budowę ma marmur?
start learning
budowę krystaliczną
Jaką barwę ma marmur?
(4)
start learning
Ma barwę białą, szarą, różową lub zielonkawą.
Jakie są zastosowania marmuru?
(2)
start learning
Jest stosowany jako materiał budowlany i rzeźbiarski
Jak nazywa się składnik skał gipsowych i jaki jest jego wzór?
start learning
siarczan (VI) wapnia; CaSO4
Jakie są rodzaje skał gipsowych i ich wzory?
(2)
start learning
gips (CaSO4 ∙ 2H2O) i anhydryt (CaSO4)
Wymień pięć właściwości gipsu.
start learning
1) substancja półprzezroczysta 2) zwykle posiada drobne kryształki 3) plastyczny 4) miękki 5) słabo rozpuszcza się w zimnej wodzie, natomiast dobrze w gorącej
Jakie jest zastosowanie gipsu?
(1)
start learning
Jest wykorzystywany w budownictwie.
Wymień trzy właściwości anhydrytu.
start learning
1) substancja krystaliczna 2) ma zwykle barwę niebieskoszarą 3) łatwo wchłania wodę
3)... co powoduje zwiększenie jej objętości nawet o 60%, może przy tym pękać i się rozwarstwiać
Co to hydrat?
start learning
Hydrat to sól uwodniona. Cząsteczki wody w hydratach są związane bezpośrednio z jonem metalu albo występują w sieci krystalicznej.
Odczytaj nazwę poniższego hydratu.
siarczan (VI) wapnia - woda(1/2)
CaSO4 ∙ 2H2O
start learning
siarczan sześć wapnia woda jeden dwa
Na czym polega prażenie hydratów?
start learning
Jest to ogrzewanie ich wysokiej temperaturze; umożliwia usunięcie związanej w nich wody
Gdzie stosuje się prażony gips?
start learning
Prażony gips stosuje się w bandażach gipsowych.
Nadaj tytuł doświadczeniu.
start learning
Usuwanie wody z hydratów (prażenie hydratów)
Podaj obserwację do powyższego doświadczenia.
start learning
Chlorek kobaltu (II) - woda (1/6) przed ogrzaniem ma czerwoną barwę, a po ogrzaniu zmienia kolor na granatowy. Na ściankach probówki skrapla się ciecz.
Podaj wniosek do powyższego doświadczenia.
start learning
Ogrzewanie hydratów powoduje usuwanie z nich wody w postaci pary wodnej, która skrapla się na ściankach probówki.
Bezwodne sole są higroskopijne - chłoną wodę z powietrza.
Co to piasek?
Wymień do tego dwa zastosowania.
start learning
To luźna skała okruchowa kwarcu stosowana w budownictwie i do produkcji szkła.
Nadaj tytuł powyższemu doświadczeniu.
start learning
badanie właściwości tlenku krzemu (IV)
Podaj obserwacje do powyższego doświadczenia.
start learning
W probówkach nie zaszły zmiany.
Podaj wniosek do powyższego doświadczenia.
start learning
Tlenek krzemu (IV) nie reaguje z wodą ani z kwasami.
Wyjątkiem jest kwas fluorowodorowy HF, w którym SiO2 roztwarza się, czyli przechodzi do roztworu w wyniku zachodzących reakcji chemicznych.
Wymień przynajmniej trzy właściwości fizyczne tlenku krzemu (IV).
start learning
1) substancja stała o budowie krystalicznej 2) czysty (bez domieszek) 3) bezbarwny 4) twardy; rysuje szkło
Wymień trzy właściwości chemiczne tlenku krzemu (IV)
start learning
1) mało reaktywny chemicznie 2) nie rozkłada się pod wpływem wysokiej temperatury 3) nie reaguje z wodą ani z kwasami (wyjątek HF)
Wymień 4 przykłady odmian kwarcu.
start learning
ametyst, agat, kryształ górski, tygrysie oko
Jakie jest zastosowanie kwarcu?
start learning
Kwarc jest powszechnie stosowany w jubilerstwie do wyrobu biżuterii.

You must sign in to write a comment