RO użytkowanie infrastruktury wojskowej, zakwaterowanie

 0    18 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Zakwaterowanie SZ RP polega na
start learning
stałym, tymczasowym lub przejściowym rozmieszczeniu żołnierzy, jednostek i instytucji wojskowych.
Wspólne kwatery stałe przeznaczone są do zakwaterowania zbiorowego żołnierzy cz. 1
start learning
odbywających zas. służbę wojsk., przeszkolenie, ćw. wojsk.; służby kandydackiej, przygotowawczej; pełniących okres. służbę wojsk.;
Wspólne kwatery stałe przeznaczone są do zakwaterowania zbiorowego żołnierzy cz. 2
start learning
będących słuchaczami szkół albo uczestnikami innych form szkolenia w SZ, pełniących sł. wojsk. poza granicami państwa; pełniących sł. Wojsk. w czasie stanu nadzwyczajnego, po ogłoszeniu mobilizacji lub w czasie wojny.
Podchorążych, kadetów i elewów odbywających praktykę w jednostkach wojskowych oraz żołnierzy – kobiety kwateruje się
start learning
w oddzielnych izbach żołnierskich, wydzielonych ze wspólnych kwater stałych w rejonie pododdziału lub poza nim
dowódców drużyn kwateruje się
start learning
w oddzielnych izbach w rejonie pododdziału
Zakwaterowanie przejściowe organizuje się podczas
start learning
ćw., przemarszów lub przewozów wojska; podróży służb. lub czas. wykonywania obow. przez żołnierzy i pracowni. wojska poza stałym miejscem służby lub pracy; wprowadzenia stanu wyjątkowego lub wojennego, ogłoszenia mobilizacji albo w czasie wojny.
Zakwaterowanie przejściowe następuje w razie konieczności 1
start learning
czasowego rozmieszczenia jednostek wojskowych, żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w tych jednostkach oraz osób towarzyszących siłom zbrojnym poza budynkami, lokalami i gruntami przeznaczonymi na zakwaterowanie stałe
Zakwaterowanie przejściowe następuje w razie konieczności 2
start learning
magazynowania lub przechowywania urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego - poza budynkami, lokalami i gruntami przeznaczonymi na zakwaterowanie stałe
Za stan techniczny obiektów budowlanych odpowiada
start learning
administrator i zarządca nieruchomości zgodnie z podziałem kompetencji i zadań określonych w odrębnych przepisach.
Każdy obiekt budowlany, rejon zakwaterowania, pomieszczenie itp. Dowódca jednostki wojskowej przekazuje
start learning
protokolarnie, przy udziale przedstawiciela administratora nieruchomości, poszczególnym osobom funkcyjnym do użytkowania lub obsługi w sposób zgodny z przeznaczeniem, na podstawie rozkazu dziennego.
Użytkownicy obiektu, rejonu zakwaterowania oraz pomieszczenia, są zobowiązani do 1
start learning
użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem i utrzymania w wymaganym stanie technicznym, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny pracy i służby, przeciwpożarowych oraz innych zasad określonych w odrębnych przepisach;
Użytkownicy obiektu, rejonu zakwaterowania oraz pomieszczenia, są zobowiązani do 2-3
start learning
dbania o sprzęt i wyposażenie, z uwzględnieniem ich estetyki; racjonalnego zużycia wody i energii elektrycznej.
Utrzymanie terenów, obiektów, rejonów zakwaterowania i pomieszczeń w czystości należy do obowiązku
start learning
ich użytkowników i administratora nieruchomości.
Wykonanie czynności związanych z utrzymaniem terenów, obiektów, rejonów zakwaterowania i pomieszczeń w czystości reguluje – kto i gdzie, na podstawie czego?
start learning
dowódca w dokumentach wewnętrznych jednostki, na podstawie „Planu utrzymania porządku w kompleksie wojskowym”
Kto opracowuje Plan utrzymania porządku w kompleksie wojskowym?
start learning
administrator nieruchomości
Z kim jest uzgadniany Plan utrzymania porządku w kompleksie wojskowym?
start learning
z użytkownikami obiektów i zatwierdzeniu przez zarządcę.
Za organizację ochrony środowiska w rejonie użytkowanym przez jednostkę wojskową odpowiada
start learning
jej dowódca
W zakresie ochrony środowiska dowódca powinien
start learning
zapewnić przestrzegania przez podległych sobie żołnierzy i pracowników wojska regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska;, określić siły i środki do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.

You must sign in to write a comment