religia spr.

 0    9 flashcards    darkbels
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ile było apostołów? Wymień ich imiona.
start learning
Mateusz, Piotr, Andrzej, Jakub młodszy, Jakub straszy, Jan, Filip, Bartek, Tomasz, Szymon, Juda, Judasz.
Jaki cel miały cuda Jezusa?
start learning
Cel religijny, przez cuda Jezus głosił nadejście nowych czasów, nastanie królestwa bożego.
Co to jest nawrócenie?
start learning
Jest aktem, w którym człowiek nauczył się wierzyć w Boga i jedna się z nim. Prawdziwemu nawróceniu towarzyszy zawsze zmiana życia.
Co to jest powołanie Boże?
start learning
Jest wezwaniem przez Boga do spełnienia określonej misji, którą ona nam powierzył.
Co nazywamy odkupieniem?
start learning
Nazywamy tak mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Co to jest msza św.?
start learning
jest prawdziwą ofiarą, gdyż w niej ofiaruje się Jezus za pośrednictwem kapłana.
wymień cechy kościoła.
start learning
święty, katolicki, apostolski, charyzmatyczny.
wymień świadków zmartwychwstania.
start learning
Maria Maryja, uczniowie idący do Emaus, św. Tomasz, 500 uczniów jednocześnie.
wymień uczynki miłosierdzia.
start learning
Względem ciala 1. Łaknących nakarmić. 2. Pragnących napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych nawiedzać. 7. Umarłych pogrzebać. Względem duszy 1. Grzesznych upominać. 2. Nieumiejących pouczać. 3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Strapionych pocieszać. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować. 7. Modlić się za żywych i umarłych.

You must sign in to write a comment