Rekcja czasownika z biernikiem

 0    30 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

denken an
Seit 4 Tagen denke ich an dich.
start learning
myśleć o
Od czterech dni myślę o Tobie.

sich erinnern an
Erinnerst du dich an meine Mutter? Er erinnert sich an mich nicht mehr.
start learning
przypominać sobie coś/ kogoś, pamiętać
Przypominasz sobie moją mamę? On mnie już nie pamięta

glauben an
Glaubst du an Gott?
start learning
wierzyć w
Wierzysz w Boga?

grenzen an
Polen grenzt an Russland
start learning
graniczyć z
Polska graniczy z Rosją.

sich gewöhnen an
Man muss sich daran einfach gewöhnen.
start learning
przyzwyczaić się do
Do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić

schreiben an
Ich schreibe einen Brief an meinen Opa.
start learning
pisać do
Piszę list do mojego dziadka.

sich wenden an
Wenn ein Schüler ein Problem hat, kann er sich jederzeit an den Lehrer wenden.
start learning
zwracać się do
Kiedy uczeń ma problem, zawsze może zwrócić się do nauczyciela.

sich anpassen an
Du musst dich an die neue Situation anpassen, genauso wie in der Armee.
start learning
dostosować się do
Musisz dostosować się do nowej sytuacji, tak samo jak w wojsku.

appellieren an
Der Präsident appelliert an die Menschen.
start learning
apelować do
Prezydent apeluje do ludzi.

sich halten an
Der Schüler hält sich nicht an das Thema.
start learning
trzymać się czegoś
Uczeń nie trzyma się tematu.

liefern an
Der Schüler muss unbedingt seinen Aufsatz an den Lehrer liefern.
start learning
dostarczać komuś
Uczeń koniecznie musi dostarczyć swoje wypracowanie nauczycielowi.

antworten auf
Die Schülerin muss auf eine schwierige Frage antworten.
start learning
odpowiadać na
Uczennica musi odpowiedzieć na trudne pytanie.

aufpassen auf
Pass auf die Kinder auf!
start learning
uważać na
Uważaj na dzieci!

sich freuen auf
Die Kinder denken schon nicht mehr an die Schule und freuen sich sehr auf die Sommerferien.
start learning
cieszyć się na
Dzieci już nie myślą o szkole i bardzo cieszą się na wakacje.

hoffen auf
Wir hoffen auf ein Treffen, vielleicht am Donnerstag um 8 Uhr?
start learning
mieć nadzieję na
Mamy nadzieję na spotkanie, może w czwartek o ósmej?

verzichten auf
Du musst entscheiden, du verzichtest entweder auf die Schule oder auf die Arbeit.
start learning
zrezygnować z czegoś
Musisz zdecydować, rezygnujesz albo ze szkoły albo z pracy.

sich vorbereiten auf
Die Studenten bereiten sich schon 7 Stunden auf die Prüfung vor.
start learning
przygotowywać się do
Studenci już 7 godzin przygotowują się do egzaminu.

warten auf
Wartest du hier sehr lange auf mich?
start learning
czekać na
Długo tutaj na mnie czekasz?

achten auf
Achte auf das Kind!
start learning
uważać na
Uważaj na dziecko!

ankommen auf
Es kommt nur auf dich an
start learning
zależeć od
To zależy tylko od Ciebie.

aufmerksam machen auf
Ich möchte dich auf diese Möglichkeit aufmerksam machen.
start learning
zwracać uwagę na
Chciałbym zwrócić uwagę na tą możliwość.

sich auswirken auf
Das wirkt sich negativ auf ihn aus.
start learning
oddziaływać na
To źle na niego działa.

sich beschränken / begrenzen auf
Ich beschränke mich nur auf das Notwendigste.
start learning
ograniczać się do
Ograniczam się tylko do najkonieczniejszego.

sich berufen auf
Er beruft sich auf ein Gesetz.
start learning
powoływać się na
On powołuje się na prawo/ustawę.

sich beziehen auf
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben.
start learning
odnosić się do
Odnosimy się do Pana pisma

Eindruck machen auf
Das hat wirklich einen große Eindruck auf mich gemacht.
start learning
robić wrażenie na
To zrobiło na mnie naprawdę wielkie wrażenie.

sich einstellen auf
Die Firma hat sich auf den Export eingestellt.
start learning
nastawiać się na
Firma nastawiła się na export

hinweisen auf
Worauf soll ich hinweisen?
start learning
wskazać / zrobić uwagę na
Na co powinienem zwrócić uwagę?

sich konzentrieren auf
Ich konzentriere mich auf meine Zukunft, deshalb lerne ich so viel.
start learning
koncentrować się na
Koncentruję się na swojej przyszłości, dlatego się tak dużo uczę.

rechnen auf
Du kannst auf mich jederzeit rechnen.
start learning
liczyć na
Zawsze możesz na mnie liczyć.


You must sign in to write a comment