Przyroda, klasa 6 - zjawiska fizyczne

4.5  2    29 flashcards    Nelimay
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czym jest siła oporu
start learning
Siła oporu to siła przeciwstawiająca się ruchowi ciał w cieczach i gazach.
Co to jest tarcie?
start learning
Tarcie jest zjawiskiem, które hamuje ruch ciał.
Co to jest ruch?
start learning
Ruch odbywająca się w czasie zmiana położenia ciała względem innych ciał.
Jakie wielkości opisują ruch?
start learning
Może być ruch prostoliniowy i krzywoliniowy.
Co to jest droga?
start learning
Długość toru ruchu.
Od czego zależy siła tarcia?
start learning
Zależy od rodzaju stykających się powierzchni i od nacisku.
od czego zależy wielkość siły oporu
start learning
Zależy od rodzaju ośrodka, od prędkości i od wielkości i kształtu ciała.
Co to znaczy że ciało zyskuje ładunek elektryczny?
start learning
To znaczy że jest naelektryzowane.
Jaki ładunek mają tworzywa sztuczne?
start learning
Mają ładunek ujemny.
Co to znaczy że ciało jest obojętne elektrycznie?
start learning
To znaczy że ma tyle samo ładunków ujemnych i dodatnich.
Jak działają wyładowania elektryczne w chmurach?
start learning
W czasie burzy ścierające się masy zimnego i ciepłego powietrza powodują elektryzowanie się chmur. Naelektryzowana chmura oddziaływuje z ziemią, przez co między chmurą, a ziemią powstaję iskra-piorun.
Co to jest prąd elektryczny?
start learning
To uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.
Co jest źródłami prądu?
start learning
Są nimi baterie, akumulatory i prądnice.
Jakie mogą być źródła światła?
start learning
Mogą być naturalne i sztuczne.
Jakie są skutki przepływu prądu elektrycznego?
start learning
Nagrzewanie elementów przez które płynie, światło, ciepło i ruch.
Jakie mogą być naturalne źródła światła?
start learning
Gwiazdy i niektóre organizmy (np. ryby głębinowe, świetliki).
Jakie mogą być sztuczne źródła światła?
start learning
Lampy naftowe, świece żarówki, świetlówki.
Co to jest laser?
start learning
To sztuczne źródło światła o określonej barwie.
Jak rozchodzi się światło?
start learning
Światło rozchodzi się wzdłuż linii prostych.
Co nazywamy promieniem świetlnym?
start learning
Bardzo wąską wiązkę światła.
Co to jest lustro?
start learning
Jest to gładka powierzchnia odbijająca światło.
Kiedy światło ulega rozproszeniu?
start learning
Kiedy promienie świetlne odbijają się w różnych kierunkach.
Gdzie możemy znaleźć soczewkę?
start learning
W oku, lupie, mikroskopie, lornetce, i teleskopie.
Co to jest ognisko?
start learning
Jest to punkt w którym promienie świetlne zbierają się w jednym miejscu.
Co to jest ogniskowa?
start learning
Odległość od soczewki do ogniska.
Na czym polega rozchodzenie się dźwięku?
start learning
Na przemieszczaniu się zagęszczeń i rozrzedzeń w danym ośrodku.
Jakie cechy ma dźwięk?
start learning
Głośność i wysokość.
Jak drganie drobin wpływa na wysokość dźwięku?
start learning
Im drgania są szybsze tym dźwięk jest wyższy.
Jak słyszymy dźwięk?
start learning
Drgające powietrze przechodzi przez błonę bębenkową, ślimaka, a później nerw słuchowy, który daje informację do mózgu.

You must sign in to write a comment