Programowanie - Programmieren

 0    54 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
log
inaczej: dziennik, rejestr zdarzeń
Sprawdziliśmy wszystkie wpisy w tym logu.
start learning
das Protokoll, die Protokolle
Wir haben alle Einträge in diesem Protokoll geprüft.
struktura drzewa
start learning
der Baumstruktur, die Baumstrukturen
środowisko uruchomieniowe
Zalogowany użytkownik może wybrać i zainstalować konkretne środowisko uruchomieniowe.
start learning
die Laufzeitumgebung, die Laufzeitumgebungen
Ein angemeldeter Benutzer kann eine konkrete Laufzeitumgebung auswählen und sie installieren.
kod źródłowy
Rozpowszechnianie kodu źródłowego jest niedozwolone.
start learning
der Quelltext, die Quelltexte
auch: die Quellcode
Die Verbreitung des Quelltextes ist nicht erlaubt.
wykonywać
np. skrypt, program
Aby wykonać skrypt, proszę nacisnąć przycisk "Start".
start learning
ausführen
Um das Skript auszuführen, drücken Sie bitte den Button "Start".
zapytanie SQL
Szczegółowe raporty są tworzone w oparciu o zapytania SQL.
start learning
die SQL-Abfrage, die SQL-Abfragen
Ausführliche Berichte werden auf der Basis von SQL-Abfragen erstellt.
kod binarny
start learning
der Binärcode, die Binärcodes
+47 flashcards
The lesson is part of the course
"Niemiecki w biznesie - IT"
(total 311 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment