Polityka gospodarcza historia

 0    32 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Szkoły subiektywistyczno-marginalne, przedstawiciele, czas
start learning
druga połowa XIXw., prekursor - Gossen, Anglia-szkoła neoklasyczna-Jevons, Austria-szkoła psychologiczna-Menger, Szwajcaria-szkoła matematyczna-Walras, Pareto
kwestia podstawowa dla marginalistów
start learning
badanie przyjemności związanej z posiadaniem czy konsumpcją pierwszej i kolejnych jednostek dobra
I prawo Gossena
start learning
Użyteczność krańcowa dobra maleje z każdą kolejną skonsumowaną jednostką
II prawo Gossena
start learning
Konsument tak wykorzysta posiadane środki aby w równym stopniu zaspokoić swoje potrzeby.
cena wg marginalistów
start learning
cena zależy od gotowości konsumenta do zapłacenia za krańcową (najmniej użyteczną jednostkę dobra)
optimum Pareto
start learning
jest to taka sytuacja, w której nie da się porawić położenia jednego podmiotu bez pogorszenia położenia drugiego podmiotu
koncepcja "wypłat kompensacyjnych"
start learning
Barone: korzyść, którą otrzymują jedne osoby kosztem innych za zmianę określonej sytuacji, rodzaj zadośćuczyniania (kilkukrotna wypłata za dowolną rezygnację z pracy)
model Kaldora-Hicksa
start learning
w wyniku pewnej zmiany jedni odniosą zyski, a inni poniosą straty, ale jest to akceptowalne ponieważ zyskujący z nadwyżki zrekompenują straty tracącym
dzieła Veblena
start learning
Teoria klasy próżniaczej, Teoria działalności przedsiębiorczej
Instytucjonalizm
start learning
Veblen: produkcja i konsumpcja nie są kwestią wolnego wyboru, ale oddziałują na nie instytucje tj własność czy struktura społ., postulat odejścia od nadmiernej "abstrakcji", dużo socjologii
paradoks Veblena
start learning
im wyższa cena tym większy popyt, cel: ukazanie swojej pozycji i wartości przez najzamożniejszych
dzieła Commonsa
start learning
dzieła Commonsa: Ekonomia instytucjonalna, Podstawy prawne kapitalizmu
przedstawiciele instytucjonalizmu
start learning
Veblen, Commons, Galbraith, Myrdel, Williamson, North (czyerej ostatni: relacje między etyką a gospo.)
główne dzieło Keynesa
start learning
Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza
poglądy Keynesa
start learning
interwencjonizm państwa, wyższość polityki budżetowej nad pieniężną, odrzucenie leseferyzmu, w okresie kryzysu inwestycje nie oszczędności, mechanizm mnożnikowy
Kto to był Michał Kalecki?
start learning
Michał Kalecki to zwolennik keynesenizmu, ale jego poglądy zostały opublikowane trzy lata przed Keynesem w "Próbie teorii koniunktury"
stagflacja
start learning
inflacja + bezrobocie (stagnacja)
slumpflacja
start learning
slumpflacjajednoczesny wzrost inflacji i bezrobocia
glówni przedstawiciele monetaryzmu
start learning
Philips, Friedman
naturalna stopa bezrobocia
start learning
naturalna stopa bezrobociataki poziom bezrobocia, który pozwala zachować równowagę między popytem a podażą, bezrobocia i inflacji nie powinno się regulować polityką pieniężną czy fiskalną
monetarna kuracja szokowa
start learning
utrzymanie wysokiego poziomu bezrobocia do momentu dostosowania społecznych oczekiwań do faktycznej stopy inflacji
rodzaje pieniądza wg Friedmana
start learning
M1-pieniądz gotówkowy o najwyższej płynności, M2-depozyty krótkookresowe, M3-depozyty długookresowe, L-kredyty hipoteczne
encykliki o "trzeciej drodze"
start learning
"Rerum novarum" Leona XIII oraz "Quadragesimo anno" Piusa XI
kapitalizm ludowy
start learning
Barle: złagodzenie napięć społecznych i materialnych bez systemu gospodarczego opartego na własności prywatnej, NEOTOMIZM, umiarkowany interwencjonizm państwa
ordoliberalizm
start learning
kontynuacja solidaryzmu społecznego w RFN po I wojnie, Eucken
"tchatcheryzm" i reaganomika"
start learning
odejście on państwa opiekuńczego, ale gospodarka modelu konserwatywnego
przedstawiciele noeklasycyzmu
start learning
Jevons, Marshall
główne dzieło Alfreda Marshalla
start learning
"Zasady ekonomii poltycznej"
przedstawiciele szkoły historycznej
start learning
przedstawiciele szkoły historycznej in Polish
Muller, List, Hildebrand, Schmoller, Weber, Wagner
przedstawiciele szkoły klasycznej i ich dzieła
start learning
Smith ("Bogactwo narodów"), Ricardo ("Zasady ekonomii politycznej"), Say ("Traktat o ekonomii politycznej"), Mill ("Zasady ekonomii poltycznej"), MAlthaus ("Essay on Population")
Zasługi MAlthausa dla ekonomii.
start learning
prawo ludnościowe, krytyka prawa rynków Saya: Malthaus zauważał, że może istnieć nadmierna podaż przy niewystarczającym popycie czym wyprzedził KEynesa
główne dzieło Friedmana
start learning
"Rola polityki monetarnej"

You must sign in to write a comment