pojęcia- Biblia

 0    18 flashcards    guest1595932
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
aforyzm
start learning
,złota myśl’’ celne, zaskakujące sformułowane twierdzenie o sensie ogólnym. Często ma formę paradoksu, czyli wypowiedzi z pozoru sprzecznej, ale zawierające nieoczekiwaną prawdę
alegoria
start learning
w literaturze i sztuce oznacza niedosłowne przedstawienie rzeczywistości
anafora
start learning
powtórzenie tego samego wyrażenia na początku kolejnych elementów wypowiedzi (wersów, zdań)
inwersja
start learning
szyk przestawny wyrazów, nienaturalna kolejność słów, która jest sygnałem mowy uroczystej
metafora poetycka
start learning
to niedosłownie użycie słowa w języku literackim. polega na niecodziennym zestawieniu wyrazów
paraleizm składniowy
start learning
powtórzenie/ podobieństwo konstrukcji składniowych występujących po sobie częściach tekstu.
paralelizm znaczeniowy
start learning
powtórzenie lub podobieństwo znaczeń wyrażeń w następujących po sobie częściach tekstu.
podmiot zbiorowy
start learning
rodzaj podmiotu zbiorowego, który wypowiada się w imieniu jakiejś zbiorowości
poemat
start learning
obszerny utwór poetycki, tradycyjnie wierszowany
porównanie
start learning
środek artystyczny polegający na zestawieniu jednego z innym, tak aby wydobyć cechę pierwszego
powtórzenie
start learning
ponowne użycie słów, ich znaczeń lub ich układów
problematyka egzystencjalna
start learning
problematyka dotycząca ludzkiego losu
sacrum
start learning
obejmuje rzeczywistości spraw boskich, dostępną ludziom nie w pełni, jakby z oddali
profanum
start learning
obszar codziennych, zwykłych doświadczeń człowieka, spraw rzeczywistych
styl biblijny
start learning
styl językowy, stosowany w Biblii i jej przykładach.
stylizacja biblijna
start learning
zabieg polegający na nadawaniu wypowiedzi stylu biblijnego
symbol
start learning
niedosłownie przedstawienie za pomocą przedmiotu materialnego obdarzonego w tekście ukrytymi znaczeniami, które wskazują na niematerialne zwykle trudne do wyrażenia sensy
vanitas
start learning
oznacza bezwartościowość rzeczy i spraw ludzkich

You must sign in to write a comment