PATOFIZJO zapalenia 2 patofizjologia krwi

 0    32 flashcards    finchisan
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
podaj skutki hipowolemii i wynikającego z niej zagęszczenia krwi
start learning
->niższe BP->zapaść. ->wzrost lepkości->utrudnienie pracy serca, wzrost krzepliwości
podaj skutki hiperwolemii i wynikającego z niej rozcieńczenia krwi
start learning
->wzrost BP->obciążenie serca, miażdżyca, obrzęki.->obn. Ht->mniejszy transport O2, hipoksja
podaj skutki hiperproteinemii
start learning
1. wzrost lepk->wzr. obc. serca, nadkrzepliwość 2. wzrost buforowania 3. zmiana równow. między fr. wolną/zw
zab. Na i K (hipo lub hiper) wpływają na jakie 2 rzeczy?
start learning
przewodnictwo nerwowe, kurczliwość mięśni
zaburzenia Ca wpływają na jakie rzeczy, funkcje organizmu?
start learning
uwapnienie kości, aktywność kom, ektopowe uwapnienie->zwapnienie tk
anemie na tle genetycznym to?
start learning
sierpowata, talasemia
jady węży, stawonogów pow jaką anemie?
start learning
hemolityczna
zab. immunologiczne dają 2 rzeczy: jedna z erytro druga z wbc?
start learning
hemoliza+nadczynność makrofagów śledzionowych
grupy schorzeń zmn.żywotność erytro
start learning
gen. anemie, toksyny hemol, zab. immuno, infekcje np. malaria
zespół hemolityczno-mocznicowy to skutek jakiej patologii we krwi która uszk. nerki?
start learning
hemolizy
przewl. niewyd. odd. pow. jaki problem z erytro?
start learning
nadmierna prod. w szpiku
objawy wieńcowe i nadciśnienie to skutek wzr. czy zmn. rbc?
start learning
wzrostu liczby
podaj grupy przyczyn neutrofilii
start learning
zap, zab. metaboliczne, zab. dokrewne, ciąża, jatrogenne, nowotwór
podaj zab. metaboliczne wyw. neutrofilie
start learning
kwasica, mocznica, dna
podaj zaburzenia dokrewne skutkujące neutrofilią
start learning
nadczynność tarczycy, nadmiar gks
podaj grupy schorzeń które skutkują neutropenią
start learning
obn, prod, zab. prod, nadmierna destrukcja, sekwestracja w śledź, nadmierna marginacja
podaj przykłady zaburzonej produkcji neutro ->neutropenia
start learning
anemia megalo, zespoły mielodysplastyczne, zwłóknienie szpiku
podaj przykłady nadmiernej destrukcji neutro pow neutropenię
start learning
autoimmunizacja: toczeń, RZS, zespół Felty'ego
podaj grupy zaburzeń czynności neutrofili
start learning
dziedziczne zab. jakiejś fcji, chroniczna ch. ziarniniakowa, dziedziczny nied. mieloperox, Chediak-Higashi
jak chroniczna chor. ziarniniakowa pow zab fcji neutrofili?
start learning
defekt wybuchu tlenowego
co to zespół Chediaka-Higashi'ego który wyw. zab. fcji neutrofili?
start learning
defekt błon lizosomów->obn. zdolność jedzenia bakterii
co robią eozynofile gdy jest masywna i ciągła aktywacja?
start learning
uszkadzają tk->zapalenie i uszk. narządów
przyczyny eozynofilii, poza alergią i pasożytami xd
start learning
kolagenozy (guzkowe zap. tętnic, zap. skórno-mięśniowe), zespół Churg-Straussa
co to zespół Churg-Straussa który wywołuje eozynofilie?
start learning
nekroza małych i średnich naczyń i zajęcie serca
wymień zespoły hipereozynofilowe=HES
start learning
nowotwory mieloidalne/limfoidalne, przewl. białaczka, L-HES, idiopatyczny zespół hipereozy, hipereozy ogr do narządów
podaj przyczyny bazofilii inne niż alergia, autoimmuno, rzs, wrzodziejące, infekcje
start learning
nowotwory, obrzęk śluzowaty, estrogeny
co to histiocytoza?
start learning
nadmiar makrofagów tkankowych
Erdheim-Chester i Rosai-Dorfman to przykłady czego?
start learning
histiocytoz
histiocytoza z kom. Langerhansa- podaj 3 manifestacje w zal. od lokalizacji
start learning
ziarniniak kwasochłonny, choroba Hand-Schullera-Christiana, choroba Letterera-Siwe
co to histiocytoza z Langerhansa?
start learning
rozrost dendrytycznych przez nadmierną stymulację od immuno
co to HLH?
start learning
hemofagocytarna limfohistiocytoza
w HLH, nasilona fagocytoza erytro, neutro i płytek powoduje co?
start learning
anemia, zaburzenia odporności, zaburzenia krzepnięcia

You must sign in to write a comment