PATOFIZJO zapalenia 2 patofizjologia krwi

 0    32 flashcards    finchisan
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

podaj skutki hipowolemii i wynikającego z niej zagęszczenia krwi
start learning
->niższe BP->zapaść. ->wzrost lepkości->utrudnienie pracy serca, wzrost krzepliwości

podaj skutki hiperwolemii i wynikającego z niej rozcieńczenia krwi
start learning
->wzrost BP->obciążenie serca, miażdżyca, obrzęki.->obn. Ht->mniejszy transport O2, hipoksja

podaj skutki hiperproteinemii
start learning
1. wzrost lepk->wzr. obc. serca, nadkrzepliwość 2. wzrost buforowania 3. zmiana równow. między fr. wolną/zw

zab. Na i K (hipo lub hiper) wpływają na jakie 2 rzeczy?
start learning
przewodnictwo nerwowe, kurczliwość mięśni

zaburzenia Ca wpływają na jakie rzeczy, funkcje organizmu?
start learning
uwapnienie kości, aktywność kom, ektopowe uwapnienie->zwapnienie tk

anemie na tle genetycznym to?
start learning
sierpowata, talasemia

jady węży, stawonogów pow jaką anemie?
start learning
hemolityczna

zab. immunologiczne dają 2 rzeczy: jedna z erytro druga z wbc?
start learning
hemoliza+nadczynność makrofagów śledzionowych

grupy schorzeń zmn.żywotność erytro
start learning
gen. anemie, toksyny hemol, zab. immuno, infekcje np. malaria

zespół hemolityczno-mocznicowy to skutek jakiej patologii we krwi która uszk. nerki?
start learning
hemolizy

przewl. niewyd. odd. pow. jaki problem z erytro?
start learning
nadmierna prod. w szpiku

objawy wieńcowe i nadciśnienie to skutek wzr. czy zmn. rbc?
start learning
wzrostu liczby

podaj grupy przyczyn neutrofilii
start learning
zap, zab. metaboliczne, zab. dokrewne, ciąża, jatrogenne, nowotwór

podaj zab. metaboliczne wyw. neutrofilie
start learning
kwasica, mocznica, dna

podaj zaburzenia dokrewne skutkujące neutrofilią
start learning
nadczynność tarczycy, nadmiar gks

podaj grupy schorzeń które skutkują neutropenią
start learning
obn, prod, zab. prod, nadmierna destrukcja, sekwestracja w śledź, nadmierna marginacja

podaj przykłady zaburzonej produkcji neutro ->neutropenia
start learning
anemia megalo, zespoły mielodysplastyczne, zwłóknienie szpiku

podaj przykłady nadmiernej destrukcji neutro pow neutropenię
start learning
autoimmunizacja: toczeń, RZS, zespół Felty'ego

podaj grupy zaburzeń czynności neutrofili
start learning
dziedziczne zab. jakiejś fcji, chroniczna ch. ziarniniakowa, dziedziczny nied. mieloperox, Chediak-Higashi

jak chroniczna chor. ziarniniakowa pow zab fcji neutrofili?
start learning
defekt wybuchu tlenowego

co to zespół Chediaka-Higashi'ego który wyw. zab. fcji neutrofili?
start learning
defekt błon lizosomów->obn. zdolność jedzenia bakterii

co robią eozynofile gdy jest masywna i ciągła aktywacja?
start learning
uszkadzają tk->zapalenie i uszk. narządów

przyczyny eozynofilii, poza alergią i pasożytami xd
start learning
kolagenozy (guzkowe zap. tętnic, zap. skórno-mięśniowe), zespół Churg-Straussa

co to zespół Churg-Straussa który wywołuje eozynofilie?
start learning
nekroza małych i średnich naczyń i zajęcie serca

wymień zespoły hipereozynofilowe=HES
start learning
nowotwory mieloidalne/limfoidalne, przewl. białaczka, L-HES, idiopatyczny zespół hipereozy, hipereozy ogr do narządów

podaj przyczyny bazofilii inne niż alergia, autoimmuno, rzs, wrzodziejące, infekcje
start learning
nowotwory, obrzęk śluzowaty, estrogeny

co to histiocytoza?
start learning
nadmiar makrofagów tkankowych

Erdheim-Chester i Rosai-Dorfman to przykłady czego?
start learning
histiocytoz

histiocytoza z kom. Langerhansa- podaj 3 manifestacje w zal. od lokalizacji
start learning
ziarniniak kwasochłonny, choroba Hand-Schullera-Christiana, choroba Letterera-Siwe

co to histiocytoza z Langerhansa?
start learning
rozrost dendrytycznych przez nadmierną stymulację od immuno

co to HLH?
start learning
hemofagocytarna limfohistiocytoza

w HLH, nasilona fagocytoza erytro, neutro i płytek powoduje co?
start learning
anemia, zaburzenia odporności, zaburzenia krzepnięcia


You must sign in to write a comment