Oxford. Set04

 0    55 flashcards    mariuszjasinski
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

extenuating
start learning
łagodzącą, przesądzający o złagodzeniu kary

nakreślić, narysować, wyznaczyć

wiggle
she wiggled past in her tight dress
start learning
poruszać, kręcić
przeszła obok w obcisłej sukience, kręcąc biodrami

a wiggle of the hips
start learning
lekki ruch bioder

to walk with a wiggle
start learning
iść kręcąc, kołysząc biodrami

give the screw a wiggle
start learning
porusz śrubą, obluzuj śrubę

Ridiculous
start learning
Śmieszne, śmieszny

to look ridiculous
start learning
wyglądać niedorzecznie

he’s quite ridiculous
start learning
on jest śmieszny

a ridiculous price
start learning
absurdalna cena

ridiculously
start learning
śmiesznie, absurdalnie

ridiculously high prices
start learning
absurdalnie wysokie ceny

disclosure of something
disclosed information
start learning
ujawnienie czegoś
ujawniona informacja

operational
start learning
operacyjny, bieżący, operacyjny

operational requirements
start learning
wymagania operacyjne

to be fully operational
start learning
być całkowicie sprawnym

instynkt

instinct for something
start learning
wrodzona zdolność do czegoś

the instinct to do sth
start learning
wrodzone zdolności do robienia czegoś

the instinct for survival
start learning
instynkt samozachowawczy

a business instinct
start learning
talent lub smykałka do interesów

to act on instinct
start learning
działać instynktownie

to have an instinct for doing something
start learning
mieć talent do robienia czegoś

by instinct
start learning
instynktownie

to trust or follow one’s instincts
start learning
kierować się instynktem

my first instinct was to refuse
start learning
moim pierwszym odruchem było odmówić

commit
If you are going to be part of this business, I need you to commit to it completely.
start learning
popełnić, zobowiązać, przeznaczyć
Jeśli chcesz być częścią tego przedsięwzięcia, musisz całkowicie się mu poświęcić.

to commit adultery
start learning
popełnić cudzołóstwo

this doesn’t commit you to anything
start learning
to cię do niczego nie zobowiązuje

all our funds are already committed
start learning
wszystkie nasze fundusze są już rozdysponowane

to commit somebody for trial
start learning
postawić kogoś w stan oskarżenia

to commit somebody to a court for trial
start learning
postawić kogoś przed sądem, oddać kogoś pod sąd

to commit sb to jail
start learning
skazać kogoś na więzienie

to have somebody committed
start learning
uzyskać sądowe skierowanie kogoś do szpitala psychiatrycznego

to commit somebody to somebody’s care
start learning
powierzyć kogoś opiece kogoś

to commit something to memory
start learning
nauczyć się czegoś na pamięć

to commit oneself to something
start learning
Zobowiązać się do czegoś

to commit oneself to do something
start learning
zobowiązać się do zrobienia czegoś

I can’t or I won’t commit myself
start learning
nie mogę się do niczego zobowiązać

to commit oneself to somebody
start learning
poświęcić się komuś

he wouldn’t commit himself
start learning
unikał jednoznacznej odpowiedzi

oddany, zdeklarowany, zagorzały, rozdzielony, rozdysponowany [funds]

to be committed to something/to doing something
start learning
być oddanym czemuś/robieniu czegoś

to be politically committed
start learning
być zaangażowanym politycznie

to be emotionally committed
start learning
być zaangażowanym uczuciowo

committed to doing something
start learning
zobowiązany do zrobienia czegoś

I am heavily committed
start learning
jestem bardzo zajęty

stanowczo, zdecydowanie, mocno, szczelnie

tell him firmly but politely
start learning
powiedz mu uprzejmie, ale stanowczo

to deal firmly with somebody/something
start learning
postępować stanowczo z kimś/czymś

naughty children have to be dealt with firmly
start learning
z niegrzecznymi dziećmi trzeba postępować stanowczo

to be firmly committed to something
start learning
być mocno zaangażowanym w coś

firmly held beliefs
start learning
zdecydowane poglądy

to be firmly rooted or embedded in something
start learning
być mocno zakorzenionym w czymś

we have it firmly under control
start learning
w pełni nad tym panujemy


You must sign in to write a comment