Of course 6VWO U7 EN-NL

 0    111 flashcards    l151428
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

accountable
start learning
verantwoordelijk

all-embracing
start learning
allesomvattend

toelage

benevolent
start learning
vriendelijk / welwillend

kibbelen

verlenen / toekennen

standaard

derogatory
start learning
beledigend en afkeurend

minachtig

disposition
start learning
aard / karakter

duurzaam

benijdenswaardig

bijkomend / extra

kenmerk

injunction
start learning
bevel

tijdelijke terugval

aanklager / eiser

presumption
start learning
vermoeden

voorrecht

status quo
start learning
bestaande situatie

transgress
start learning
overtreden

avaricious
start learning
hebzuchtig

smet / vlek


volproppen

citeren / aanhalen

contemplate
start learning
overwegen om

kandidaat

corrupt

inperken / terugdringen

zich inschrijven

meest vooraanstaand

jeopardize
start learning
in gevaar brengen

betreuren

regelrecht

zegevieren / de overhand hebben

verbitterd / boos

naadloos / probleemloos

genereren / voortbrengen

verbijsteren / compleet verbazen

controleren / controleren van een tekst

tegenstander


verbond

geestelijken

conducive to
start learning
bevorderlijk voor

counterpart
start learning
ambtsgenoot / tegenhanger

geschil

concept / kladversie

oproepen

extenuating
start learning
verzachtend

ontwikkelen

boos kijken

aanzetten tot

intriguing
start learning
boeiend / intrigerend

prijzenwaardig


plunderen

grootte / omvang

mitigating
start learning
verzachtend

plagiarism
start learning
plagiaat

repressive
start learning
onderdrukkend

wereldlijk / niet-kerkelijk

alteration
start learning
verandering

altruistic
start learning
onzelfzuchtig / niet-egoïstisch

opwinding

klauteren

compassionate
start learning
medelevend

hint / signaal

zwak / ongeïnteresseerd

aanmoedigen

have overdraft
start learning
rood staan

be imbued with
start learning
be imbued with in English
vervuld zijn van

indispensable
start learning
onmisbaar

ontslaan

in de war brengen

verwend

gevaar

predecessor
start learning
voorganger


behouden

snauwerig

steken / steken met een mes

substantiate
start learning
bevestigen / bewijzen

treffend

kwellen / pijnigen

opstand

articulate
start learning
duidelijk / duidelijk verwoord

gedurfd

beneficial
start learning
gunstig

voorzitter zijn van / voorzitten

conclusive
start learning
eenduidig / beslissend

contemporary
start learning
tijdgenoot

disposable
start learning
wegwerp-

ontbinden

gift

versnellen / bespoedigen

zich onthouden van / zich onthouden van iets leuks

aanwakkeren

incontrovertible
start learning
onweerlegbaar

zich uitleven

beschrijving / verhaal

ostensibly
start learning
ogenschijnlijk / kennelijk

zeer belangrijk / centraal

preliminary
start learning
voorbereidend

proliferation
start learning
plotselinge toename

relinquish
start learning
afzien van / opgeven

traag

aanzetten tot

inleveren

unsustainable
start learning
onhoudbaar


You must sign in to write a comment