אנגלית - ניבים וביטויים למבחן אמיר

 0    38 flashcards    benoonoo
 
Question
Answer

a great deal of
start learning
הרבה, המון

according to
start learning
לפי...

as a matter of fact
start learning
למעשה

ככל ש..., עד כמה ש...

as much as
start learning
עד כמה ש...

as opposed to
start learning
לעומת

לפחות

לכל היותר

by all means
start learning
בהחלט

by no means
start learning
בשום פנים ואופן

to find (something) difficul
start learning
להתקשות ב...

ממקור ראשון

for a living
start learning
למחייתו

for that matter
start learning
לצורך העניין

to have trouble
start learning
להתקשות ב...

in accordance with
start learning
בהתאם ל...

in a nutshel
start learning
בתמציתיות

בפירוט, בפרטי פרטים

in essence
start learning
במהות, בעיקרו

in great detail
start learning
בפירוט רב

למעשה

In my opinion
start learning
לדעתי

in order to
start learning
כדי, על מנת

in terms of
start learning
מבחינת

על אחת כמה וכמה

to make a living
start learning
to make a living in English
להתפרנס

לא משנה

not to mention
start learning
שלא לדבר על

old fashioned
start learning
מיושן

on occasion
start learning
לעיתים, פעם ב...

עד כה

כמו, כגון

to take into account
start learning
לקחת בחשבון

to take into consideration
start learning
לקחת בחשבון

עד כה

under no circumstances
start learning
בשום פנים ואופן

up to date
start learning
מעודכן

vice versa
start learning
להיפך


You must sign in to write a comment