neurologia 2- Choroba Parkinsona

 0    46 flashcards    paulinak363
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
juvenile parkinsonism
start learning
<30 r. ż
young-onset Parkinsons disease
start learning
< 40 r ż- (lub 50) pd o wczesnym początku
Głowne objawy choroby Parkinsona- konieczny
start learning
bradykinezja
Głowne objawy choroby Parkinsona- conajmniej jeden z poniższych:
start learning
sztywność mięśniowa, niestabilność postawy, drżenie spoczynkowe (4-6 Hz)
Choroba Parkinsona- kryteria wspomagajace (konieczne co najmniej 3 z 6 )
start learning
1. jednostronny początek
Choroba Parkinsona- kryteria wspomagajace (konieczne co najmniej 3 z 6 )
start learning
spoczynkowy charakter drżenia
Choroba Parkinsona- kryteria wspomagajace (konieczne co najmniej 3 z 6 )
start learning
postępujący charakter schorzenia
Choroba Parkinsona- kryteria wspomagajace (konieczne co najmniej 3 z 6 )
start learning
dobra odpowiedź na L-dopę (przez 5 lat lub więcej)
Choroba Parkinsona- kryteria wspomagajace (konieczne co najmniej 3 z 6 )
start learning
dyskinezy po leczeniu L-dopą
Choroba Parkinsona- kryteria wspomagajace (konieczne co najmniej 3 z 6 )
start learning
przebieg choroby- 10 lat lub więcej
drżenie spoczynkowe
start learning
ręce ułożone w pozycji pośredniej odwrócenia. nawrócenia na udach lub zwisające swobodnie w czasie stania;
objaw Fromenta
start learning
podczas badania napięcia mięśniowego prosimy chorego o podnoszenie drugiej kończyny co wzmaga napiecie mięśniowe
test pociągania (pull test)
start learning
należy uprzedzić pacjenta
PD- MR na początku procesu diagnostycznego
start learning
by wykluczyć inne przyczyny tych zaburzeń
parkinsonizm czy drżenie samoistne/parkinsonizm "psychogenny/polekowy?
start learning
TK: SPECT (DaTSCAN), PET ze znakowaną fluordopągó
główny czynnik skracający zycie w parkinsonie
start learning
otępienie
4 oznaki zwiększające ryzyko zachorowania na Parkinsona:
start learning
osłabienie węchu (hiposmia), epizody depresyjne, zaparcia, zaburzenia snu w REM
inne choroby neurozwyrodnieniowe z zespołem parkinsonowskim (5)
start learning
postępujące porażenie ponadjądrowe (progressive supranuclear pulsy, PSP)
inne choroby neurozwyrodnieniowe z zespołem parkinsonowskim (5)
start learning
zanik wieloukładowy (multiple system atrophy, MSA)
inne choroby neurozwyrodnieniowe z zespołem parkinsonowskim (5)
start learning
zwyrodnienie korowo-podstawne (corticobasal degeneration, CBD)
inne choroby neurozwyrodnieniowe z zespołem parkinsonowskim (5)
start learning
otępienie z ciałami Lewy'ego (dementia with Lewy bodies, DLB)
inne choroby neurozwyrodnieniowe z zespołem parkinsonowskim (5)
start learning
zespół parkinsonizm-SLA-otępienie
nie dawać parkinsonikom:
start learning
blokerów kanałów wapniowych (cynaryzyna, flunarazyna), metoklopramidu, blok. H1 p. wymiotm. tietylperazynę; prenazyny, prometazyny, haloperidolu
podłoże objawów ruchowych w PD
start learning
zanik komórek malanonowych dopaminergicznych warstwy zbitej istoty czarnej wysyłających aksony do prążkowia; część postsynapt.-zawierajaca receptory-nie ulega neurodegeneracji
struktury w neuronalnych pętlach ruchowych nadaktywne w PD, które można wyłączyć głępoką stymulacją lub termolezją, czyli trwałym uszkodzeniem
start learning
jądro niskowzgórzowe (subtalamus nucleus, STN), wewnętrzna część gałki bladej (GPi)
5 stopniowa skala Hohen-Yahra
start learning
do oceny stopnia zaawansowania PD
ciała Lewy-ego
start learning
śródplazmatyczne, eozynochłonne inkluzje w uszkodzonych neuronach w PD; zawierają alfa-synukleinę; w PD mozna je znaleźć w wielu miejscach układu nerwowego
synukleinopatie
start learning
PD, DLB, MSA
neuryty Lewy'ego
start learning
synukleino-immunododatnie dystroficzne neuryty w PD
L-Dopa (LD)- dawka początkowa
start learning
3x62,5mg z inhibitorem
inhibitory obwodowej dekarboksylazy (rozkładającej LD)
start learning
benserazyd, karbidopa (zwiększają wchłanianie LD)
L-Dopa
start learning
złoty standard w PD; włącza się osobom po 70 r.ż
agoniści dopaminy
start learning
włącza się osobom młodszym, by zmniejszych ryzyko powikłań ruchowych choroby
agoniści dopaminy (substancje)
start learning
ropinirol, pramipeksol, piribedil, rotygotyna, apomorfina
leki POTENCJALNIE neuroprotekcyjne w PD
start learning
selegilina, rasagilina, amantadyna
nasilenie zaburzeń poznawczych i psychotycznych, od najsilniejszego:
start learning
antycholinergiki, amantadyna, selegilina, agoniści dopaminy, LD
leki zmniejszające rozkład dopaminy
start learning
inhibitory: MAO-B(selegilina, rasagilina), COMT: tolkapon, entakapon
zespół utraty kontroli impulsów
start learning
w PD po agonistach dopaminy: drażliwość, hazard, hiperseksualność; inne DNP tych leków: senność, spadek ciśnienia krwi
PD leczenie operacyjne
start learning
gdy brak odp. na leczenie zachowawcze lub DNP; z wyboru założenie stymulatora podskórnego na klatce piers. i obustronna implantacja elektrod do jądra niskowzgórzowego, co ma hamować je
ablacje (termolezje)
start learning
nie stosować, bo krótka skutecznosć
na zaburzenia psychotyczne podać
start learning
kwetiapinę, klozapinę (olanzapina i risperidon pogarszają zespół ruchowy)
antycholinergiki
start learning
triheksyfenidyl, biperiden; też stosowane w PD, ale NIEZALECANE, bo działania niepożądane liczne (nasilają zaburz. pozn, psychotyczne, powodują zaparcia)
PD oprócz układu dopaminergicznego siada też:
start learning
serotoninergiczny (depresja), cholinergiczny (zanik jądra podstawnego Meynerta, zaburzenia podstawne do otępienia)
mutacja PARK-2
start learning
AR, mutacja genu parkiny; najcz. wcześniejszy początek (<45r.ż.), brak ciał Lewy-ego, różna odp. na L-dopę
mutacja LRRK2 (to postac PARK8)
start learning
AD; mutacja kinazy-2 związana z powtórzeniami bogatymi w leucynę; niby w postaciach rodzinnych, ale też sporadycznych, też w późniejszym wieku
powikłania ruchowe późnego okresu PD
start learning
str. 299; fluktuacje, dyskinezy pląsawicze, dyskinezy dystoniczne, nagłe zatrzymanie chodu

You must sign in to write a comment