METEOROLOGIA cz. 2

 0    62 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1 st. Celsjusza
start learning
-273 Kalwina
1 st. Kalwina
start learning
+273 st. Celsjusza
spadek ciśnienia powoduje (co z gęstością)
start learning
spadek gęstości
spadek temperatury powoduje (gęstość)
start learning
wzrost gęstości
spadek wilgotności powoduje (gęstość)
start learning
spadek gęstości
gęstość powietrza w warunkach normalnych
start learning
1,225 kg/m3
najniższe ciśnienie w Polsce, zredukowane do poziomu morza
start learning
965 hPa
najwyższe ciśneinie w Polsce zredukowane do poziomu morza
start learning
1054 hPa
do wys. 3000 m wartość ciśnienia zmienia się o ok.
start learning
10 hPa na 100 m
QFF
start learning
ciśnienie zredukowane do poziomu morza wg rzeczywistych warunków atmosferycznych, głównie z poprawką na temp. powietrza
o ile wzrośnie długość drogi startowej przy wzroście temp. o 10 stopni C?
start learning
10%
bruzda
start learning
pasma obniżonego ciśneinia o izobarach otwartych między 2 wyżami
klin
start learning
peryferyjna część układu wyżowego wcinająca się w obszar niższego ciśnienia
wilgotność względna
start learning
stosunek aktualnego ciśnienia pary wodnej do maksymalnego w danej temp.
co wskazuje wilgotność względna
start learning
jak blisko powietrze jest stanu nasycenia
im mniejsza jest różnica między temp. rzeczywistą a temperaturą punktu rosy, tym powietrze jest
start learning
bliższe nasycenia
co powstaje w momencie nasycenia powietrza?
start learning
mgły. chmury, opady i osady
najniższa temperatura odnotowana na Świecie
start learning
-89,6 st. C
najwyższa temp. odnotowana w Polsce
start learning
40,2 st. C
najwyższy spadek temp. w ciągu 24 h
start learning
55,5 st. C
największa roczna amplituda temp.
start learning
104 st. C
jakie zjawiska obserwujemy podczas równowagi chwiejnej
start learning
konwekcja, chmury typu kłębiasttego
jakie zjawiska obserwujemy podczas równowagi stałej
start learning
ruchy zstępujące, chmury warstwowe, inwersje, izotermie
konwekcja
start learning
PRZENOSZENIA CIEPŁA na większe wysokości (nawet do górnej granicy troposfery)
międzynarodowa atmosfera wzorcowa
start learning
pionowy, umowny rozkład temperatury powietrza, ciśnienia, gęstości i lepkości kinematycznej powietrza*, prędkości dźwięku,
warstwy atmosferyq
start learning
mezosfera, stratosfera, troposfera, termosfera
warstwy przejściowe atmosfery
start learning
stratopauza, tropopauza, mezopauza
jak się nagrzewa troposfera?
start learning
od powierzchni ziemi
w troposferze zawartość pary wodnej wraz z wysokością
start learning
spada
promieniowanie słoneczne
start learning
strumień fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych docierający ze Słońca do Ziemi.
promieniowanie długofalowe
start learning
niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali większej od 4 μm
promieniowanie bezpośrednie
start learning
cześć energii promienistej, która poprzez atmosferę dociera bezpośrednio od Słońca do powierzchni Ziemi pod postacią promieni równoległych (bez rozproszonych).
promieniowanie rozproszone
start learning
jego natężenie określa ilość ciepła (w cal) otrzymaną przez 1 cm2 powierzchni poziomej w ciągu 1 minuty
promieniowanie całkowite
start learning
łączny dopływ energii promieniowania bezpośredniego i rozproszonego jaką otrzymuje 1 cm2 powierzchni poziomej w ciągu 1 minuty
promieniowanie odbite
start learning
to stosunek promieniowania odbitego do padającego, wyrażony w %.
promieniowanie pochłonięte przez powierzchnię ziemi
start learning
ok. 40% promieniowania słonecznego dochodzącego do górnej granicy atmosfery
promieniowanie powierzchni ziemi zwane jest
start learning
wypromieniowaniem
promieniowanie powierzchni ziemi polega na
start learning
oddawaniu otoczeniu części energii uzyskanej od Słońca po przetworzeniu jej w długofalową energię cieplną.
zwrotne promieniowanie atmosfery
start learning
energia wypromieniowana przez powierzchnię Ziemi jest w przeważającej części pochłaniana przez atmosferę, która wysyła promieniowanie zarówno w kierunku Ziemi, jak też w przestrzeń międzyplanetarną.
promieniowanie efektywne
start learning
różnica miedzy własnym promieniowaniem Ziemi (Ez) i zwrotnym promieniowaniem atmosfery
promieniowanie efektywne określa
start learning
określa rzeczywistą utratę ciepła przez powierzchnię Ziemi,
parowanie polega na
start learning
zamianie wody w parę wodną
kondensacja
start learning
zamiana pary wodnej w wodę
sublimacja
start learning
zamiana lodu w parę wodną
resublimacja
start learning
zamiana pary wodnej w lód
przy jakich procesach ciepło jest oddawane otoczeniu
start learning
resublimacja, kondensacja, zamarzanie
przy jakich procesach ciepło jest pobierane z otoczenia
start learning
sublimacja, parowanie, topnienie
ciśnienie pary wodnej
start learning
ciśnienie cząstkowe (hPa), jakie wywiera para wodna zawarta aktualnie w powietrzu.
kiedy para wodna staje się nasycona
start learning
kiedy równoważą się procesy parowania i kondensacji
ciepło utajone
start learning
energia pobierana lub oddawana przez powietrze lub inne substancje, kiedy woda zmienia swój stan skupienia
ciepło utajone jest głównym źródłem energii dla
start learning
energii dla burz i huraganów,
turbulencyjne przenoszenie ciepła
start learning
między powierzchnią Ziemi i atmosferą lub między powierzchnią lądową i wodną
proces adiabatyczny
start learning
zmiany temperatury powietrza zachodzą niezależnie od wymiany ciepła z otoczeniem, przy rozprężaniu lub sprężaniu pewnych porcji powietrza na skutek zmian ciśnienia i objętości.
proces suchoadiabatyczny
start learning
zmiany temperatury bez wymiany ciepła z otoczeniem w powietrzu suchym lub nienasyconym.
proces wilgotnoadiabatyczny
start learning
zmiany temperatury bez wymiany ciepła z otoczeniem w powietrzu nasyconym parą wodną.
równowaga stałą
start learning
gradient adiabatyczny większy niż rzeczywisty
równowaga chwiejna
start learning
gradient adiabatyczny mniejszy niż rzeczywisty
inwersja - co się dzieje z temp. w troposferze
start learning
(temperatura w troposferze wraz z wysokością wzrasta)
poziomy gradient baryczny
start learning
wielkość spadku ciśnienia na jednostkę odległości,
niż
start learning
układ izobar zamkniętych z ciśnieniem malejącym ku środkowi.
wyż
start learning
układ izobar zamkniętych z ciśnieniem rosnącym ku środkowi.
siodło
start learning
obszary zawarte pomiędzy dwoma niżami (lub zatokami) i dwoma wyżami (lub klinami), położonymi na krzyż.

You must sign in to write a comment