making decision

 0    54 flashcards    doofy92
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
świadomy
start learning
conscious
zatrudniać, wynajmować
start learning
hire
dać sobie z czymś spokój
start learning
blow something off
drzeć, rozdzierać
start learning
tear
za dużo myśleć
start learning
overthink
naprawiać, leczyć
start learning
remedy np. Political decisions are necessary in order to remedy the situation
angażować się w coś
start learning
plug into something np Would you like to plug into this case
dodatkowy, zapasowy np czas
start learning
spare np. spare time
uwypuklać coś, podkreślać coś
start learning
bring out
radzić sobie z czymś
start learning
get along with something, get on, handle
zaangażowany, zobowiązany
start learning
committed
wkoncu
start learning
finally
zrobic przysluge
start learning
do a favour
decydujacy, niezbedny
start learning
vital, My children are vital part of my life.
pozostać w pobliżu
start learning
stick around
postanowić się, namyślić się
start learning
make up sb mind
kategoryzowanie, szufladkowanie
start learning
compartmentalization
płomień
start learning
flame
zatwierdzac, akceptowac
start learning
approve np. My boss approved my suggestions.
wierny uczeń
start learning
disciple
przekraczać, przewyższać
start learning
exceed
odrzucac, pozbywac sie
start learning
discard, reject
przynajmniej
start learning
at least
okoliczność
start learning
circumstance
szybko, wcześnie
start learning
soon
informować, powiadomić
start learning
inform
uświadamiać sobie, zdawać sobie sprawę
start learning
realize
uważny, pilny
start learning
attentive
wyobrażenie, spostrzeżenie
start learning
perception np. His perception of the world is very peculiar.
dziwny, specyficzny
start learning
peculiar, The man we met was very peculiar
większość z czegoś
start learning
majority of sth/sb np majority of them
dokładnie, precyzyjnie np.
start learning
precisely, thoroughly np. We have to work on this project carefully and thoroughly
osoba zainteresowana
start learning
stakeholder
jeśli nie, chyba że
start learning
unless np. Unless you hurry, we will be late.
podobnie, w ten sam sposób
start learning
likewise np. He signed up for the tennis tournament, so I did likewise
przekształcać się
start learning
convert, transform
rozważać, porównywać
start learning
to weigh up
wchodzić, wsiadać
start learning
get into np. You can get into the room now.
niechętny
start learning
unwilling, reluctant
wahać się
start learning
to hesitate
nie doceniać
start learning
underestimate
doceniać
start learning
to appreciate
komentować, wypowiadać
start learning
remark
złożony, skomplikowany
start learning
elaborate
rozbierzność, niezgodność
start learning
disagreement np. There is a disagreement between what he says and what he does
odraczać, opóźniać
start learning
postpone, delay, defer
oniesmielać, budzić grozę
start learning
intimidate
proponować coś
start learning
put sth forward np. I would like to put a solution forward.
rozkaz, polecenie
start learning
order
wyrażać np. swoje zdanie
start learning
express, for example, your opinion
przekonać kogoś
start learning
convice sb
roznica zdan, konflikt
start learning
disagreement
zaskoczyc kogoś
start learning
blow sb over
podatny na coś np podatny na choroby
start learning
prone to sth np. prone to disease

You must sign in to write a comment