M. K słownictwo - expression ecrite - kwiecień

 0    136 flashcards    fiszkifrancuski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
la pitié
start learning
litość
pitié pour qqn
start learning
litość wobec/dla kogoś
des animaux élevés en batterie
start learning
zwierzęta chowu klatkowego
a l'âge de
start learning
w wieku
une sorte de chose
start learning
pewnego rodzaju rzecz
les parois
start learning
ściany, przegrody, ściany boczne
un paroi
start learning
ściana
une paroi
start learning
przegroda
en bois plein
start learning
z litego drewna
en lattes de bois
start learning
z drewnianych listew
le sol
start learning
podłoże
subir
start learning
ucierpieć, doświadczyć, znosić
subir un isolement total
start learning
doświadczać całkowitej izolacji
une alimentation liquide
start learning
płynna żywność
une alimentation déficiente en fibres
start learning
diety uboga w błonnik
des bêtes
start learning
zwierzęta, bydlęcia, bestie
mal en point
start learning
w złym stanie zdrowia
incapable de marcher
start learning
nie bedący w stanie chodzić
mener qqn a qqch
start learning
prowadzić ktoś do czegoś
mener a l'abattoir
start learning
prowadzić na rzeź
le traitement
start learning
traktowanie, obchodzenie się
prisé
start learning
ceniony (przez ludzi)
prisé par certains consommateurs
start learning
ceniony przez niektórych konsumentów
lancer
start learning
wprowadzac na rynek
lancer une campagne pour dénoncer ce type d'élevage
start learning
wprowadzić kampanię aby potępić ten rodzaj hodowlii
exiger la suppression
start learning
wymagać usunięcia
la suppression légale
start learning
prawne zniesienie
auprès de
start learning
blisko, według, wobec, w
exiger qqch auprès de qqn
start learning
wymagać coś od kogoś
aider qqn dans une entreprise
start learning
pomoc komuś w przedwsięwzięciu, podjęciu się czegoś przez kogoś
également
start learning
również
demander qch à qqn
start learning
wymagać coś od kogoś
demander aux consommateurs
start learning
wymagać od konsumentów
refuser d'acheter
start learning
wyrzec się kupienia (bezokol)
une consigne
start learning
polecenie, rozkaz, zalecenie
suivre une consigne
start learning
przestrzegać polecenia
accélérer
start learning
przyśpieszyć
sans aucun doute
start learning
bez zadnej watpliwosci, niewatpliwie
réfuser
start learning
odmawiać
l'isolément total
start learning
całkowita izolacja
des sociétés primitives
start learning
prymitywne społeczeństwach
des tribus locales
start learning
lokalne plemiona, ludy
indigène
start learning
rodzimy, rdzenny 1
un enfant indigène
start learning
rodzime dziecko 1 (z jakiegoś plemienia, ludu)
autochtone
start learning
rodzimy, rdzenny 2
la Terre de Feu
start learning
południowo amerykański region (Argentyna i Chile)
des glaces arctiques
start learning
Arktyczne lody
paraître
start learning
paraître in French
wydawać się, sprawiać wrażenie 1
jouir d'une liberté
start learning
cieszyć się wolnością
jouir de qqch.
start learning
cieszyć się czymś
une immunité
start learning
posiadanie wszelkiego rodzaju praw lub odporność
faire l'étonnement
start learning
wywoływać zdumienie
l'admiration
start learning
podziw
se hâter
start learning
spieszyć się 1
se précipiter
start learning
spieszyć się 2
avoir hâte de
start learning
mieć pośpiech aby, nie móc się doczekać aby
en hâte
start learning
w pośpiechu
j'ai hâte de
start learning
Nie mogę się doczekać
porter un trait
start learning
mieć cechę
au bénéfice
start learning
na korzyść
épargner
start learning
oszczędzać
épargner qqch à qqn
start learning
zaoszczędzić komuś czegoś
les obligations
start learning
obowiązki
les sanctions
start learning
sankcje
écraser
start learning
zmiażdżyć, zgnieść, przygnieść
la vérité radicale
start learning
radykalna prawda
faire partie de qqch
start learning
być częścią czegoś
le corps social
start learning
organizm społeczny, społeczeństwo
l'initiation
start learning
wprowadzenie
un procédé
start learning
postępowanie, proces, procedura 1
un processus
start learning
postępowanie, proces, procedura 2
intégrer
start learning
integrować
instantanément
start learning
natychmiast, błyskawicznie, momentalnie 1
soudain
start learning
nagle
momentanément
start learning
natychmiast, błyskawicznie, momentalnie 2
tymczaowo
immédiatement
start learning
natychmiast, błyskawicznie, momentalnie 3
bezpośrednio
passagèrement
start learning
tymczasowo
prendre son sens
start learning
nabyć znaczenia
juger
start learning
osądzić
par la rigueur
start learning
przez rygor
par la cruauté
start learning
przez okrucieństwo
la cruauté des épreuves
start learning
okrucieństwo doświadczeń*
* życiowych prób
infliger
start learning
wymierzać, nakładać
infliger la punition
start learning
wymierzyć karę
des épreuves infligées à
start learning
próby życia wymierzone wobec
l'insouciance
start learning
beztroska
un agent
start learning
przedstawiciel, agent
une mise en accusation
start learning
oskarżenie, postawienie w stan oskarżenia
remonter loin
start learning
sięgać daleko w przeszłość
veiller
start learning
nadzorować, opiekować się, doglądać
au début
start learning
na początku, początkowo 1
au commencement
start learning
na początku, początkowo 2
à l'origine
start learning
Pierwotnie, początkowo, w założeniu
des temps modernes
start learning
współczesność
l'antijudaïsme
start learning
antyjudaizm
la chasse aux sorcières
start learning
polowanie na czarownice
coïncider
start learning
zbiegać się
par un hasard
start learning
przez przypadek
de même que
start learning
podobnie jak, tak samo jak, jako, równie 1
ainsi que
start learning
podobnie jak, tak samo jak, jako, równie
également
start learning
również, zarówno, jednakowo, także,
non seulement... mais aussi...
start learning
Nie tylko ... ale także...
certes ... mais aussi...
start learning
z pewnością ... ale na też...
certes
start learning
na pewno, z pewnością
non seulement... mais tout autant...
start learning
Nie tylko ... ale równie mocno...
tout autant
start learning
równie mocno
un homme laïc
start learning
świecki człowiek
une femme laïque
start learning
świecka kobieta
un diagnostic
start learning
diagnoza
une malveillance
start learning
złośliwość, nieprzychylność
une malveillance particulière
start learning
szczególna złośliwość
surtout
start learning
głównie, szczególnie, zwłaszcza, przede wszystkim 1
particulièrement
start learning
głównie, szczególnie, zwłaszcza, przede wszystkim 2
notamment
start learning
mianowicie, przede wszystkim, m. in
en particulier
start learning
w szczególności
comme jamais auparavant
start learning
jak nigdy dotąd, jak nigdy wcześniej
l'imprimerie
start learning
druk
pourtant
start learning
tymczasem, natomiast, niemniej jednak, jednak, przecież, wszkaże, niemniej 1
cependant
start learning
tymczasem, natomiast, niemniej jednak, jednak, przecież, wszkaże, niemniej 2
néanmoins
start learning
Jednakże, jednak, niemniej jednak, wszelako, mimo, natomiast 1
en revanche
start learning
Jednakże, jednak, niemniej jednak, wszelako, mimo, natomiast 2
natomiast, z drugiej strony
par contre
start learning
Jednakże, jednak, niemniej jednak, wszelako, mimo, natomiast 3
natomiast, z drugiej strony
la vie de cour
start learning
życie dworu
sembler
start learning
wydawać się, sprawiać wrażenie 2
conduire à
start learning
prowadzić do
une promotion
start learning
awans
éclairer
start learning
rozjaśnić
en outre
start learning
ponadto 1
de surcroît
start learning
ponadto 2
de plus
start learning
ponadto 3
co więcej
suivre sur un exemple
start learning
prześledzić na przykładzie
la culture dirigeante
start learning
wiodąca kultura
la peur spontanée
start learning
spontaniczny strach
la peur réfléchie
start learning
przemyślany strach
contradictoire
start learning
sprzeczny
inculper
start learning
oskarżać, obwiniać, winić

You must sign in to write a comment