Lekcja 1-2

 0    321 flashcards    Damian Danielewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zgłoszenie
start learning
de aanmelding
de (v) pl. aanmeldingen
osiem
start learning
acht
nazwisko
start learning
de achternaam
de (m) pl. aghternamen
adres
start learning
het adres
het, pl. adressen
osiemnaście
start learning
achttien
pochodzenie
start learning
de afkomst
de (v)
Afryka
start learning
Afrika
już
start learning
al
proszę (nieformalnie)
start learning
alsjeblieft
proszę (formalnie)
start learning
alstublieft
Amsterdamski
start learning
Amsterdams
Antwerpia
start learning
Antwerpen
Australia
start learning
Australië
wieczór
start learning
de avond
(m), pl. avonden
Azja
start learning
Azië
worek
start learning
de baal
(m/v), pl. balen
piłka; kula
start learning
de bal
de (m), pl. ballen
noga
start learning
het been
het, pl. benen
zaczynać
start learning
beginnen
begon, begonnen, (z) begonnen
rozumieć, pojmować
start learning
begrijpen
begreep, begrepen, (h) begrepen
Belgia
start learning
België
składać się (z)
start learning
bestaan (uit)
bestond, bestonden, (h) bestaan
biblioteka
start learning
de bibliotheek
de (v), pl. bibliotheken
bachor, smarkacz, łobuz
start learning
de blaag
de (m/v), pl. blagen
bomba
start learning
de bom
de(m/v), pl. bommen
Brazylia
start learning
Brazilië
stan cywilny
start learning
de burgerlijke staat
de (m)
sąsiad
start learning
de buur
de (m), buren
cent
start learning
de cent
de (m), pl. cents/centen
Chiny
start learning
China
komunikacja
start learning
de communicatie
de (v), pl. communicaties
dzień dobry, cześć
start learning
dag
dzień
start learning
de dag
de (m), pl. dagen
codziennie, codzienny
start learning
dagelijks
porządek/rozkład dnia
start learning
de dagorde
de (m/v)
podziękowanie
start learning
de dank
de (m)
to (zaimek zastępujący całą wypowiedz lub jej część)
Możesz TO powtórzyć?
start learning
dat
Kan je DAT herhalen?
Haga
start learning
Den Haag
trzynaście
start learning
dertien
trzydzieści
start learning
dertig
dialekt
start learning
het dialect
het, pl. dialecten
gęsto zaludniony
start learning
dichtbevolkt
to (zaimek wskazujący)
To jest Eva
start learning
dit
Dit is Eva
matowy
start learning
dof
głuchy, niesłyszący
start learning
doof
nosić
start learning
dragen
droeg, droegen, (h) gedragen
trzy
start learning
drie
kropla
start learning
de drop
de (m), pl. droppen
słodycze z lukrecji
start learning
de/het drop
de (m/v)/het
jezyk niemiecki
start learning
het Duits
het
Niemcy
start learning
Duitsland
tysiac
start learning
duizend
ekonomiczny, ekonomicznie
start learning
economisch
jeden
start learning
een
trochę
start learning
een beetje
jedenaście
start learning
elf
Anglia
start learning
Engeland
język angielski
start learning
het Engels
het
Unia Europejska
UE
start learning
Europese Unie
EU
euro
start learning
de euro
de (m/v), pl. euro's
Miłego wieczoru!
start learning
Fijne avond!
Miłego dnia!
start learning
Fijne dag!
Francja
start learning
Frankrijk
język francuski
start learning
het Frans
język fryzyjski
start learning
het Fries
het
Fryzja
start learning
Friesland
iść
start learning
gaan
ging, gingen, (h/z) gegaan
gaza; siatka druciana
start learning
het gaas
het, pl. gazen
miejsce urodzenia
start learning
geboorteplaats
urodzony
start learning
geboren
obłąkany, zwariowany; głupi, głupio, niedorzeczny, niedorzecznie
start learning
gek
pieniądze
start learning
het geld
het
prosty, łatwy
start learning
gemakkelijk
rozwiedziony, rozwiedziona
start learning
gescheiden
żonaty, zamężna
start learning
getrouwd
Ghana
start learning
Ghana
dobry, dobrze
start learning
goed
Dzień dobry! (rano)
start learning
Goedemorgen!
Dzień dobry! (po południu)
start learning
Goedemiddag!
Dobry wieczór!
start learning
Goedenavond!
Dzień dobry! (cały dzień)
start learning
Goedendag!
złoto
start learning
het goud
het
chętnie
start learning
graag
gramatyka
start learning
de grammatica
de (v), pl. grammatica's
graniczyć (z)
start learning
grenzen (aan)
grensde, grensden, (h) gegrensd
grupa
start learning
de groep
de (m/v), pl groepen
pozdrowienie
start learning
de groet
de (m), pl. groeten
ziemia
start learning
de grond
de (m), pl. gronden
duży
start learning
groot
zimny i wietrzny, zimno i wietrznie
start learning
guur
jej, ją
Zaimek od ze/zij - ona
start learning
haar
zając
start learning
de haas
de (m), pl. hazen
Cześć!
start learning
Hallo!
mieć
start learning
hebben
had, hadden, (h) gehad
cały, bardzo
start learning
heel
furtka, bramka; ogrodzenie, siatka
start learning
het hek
het, pl. hekken
bohater
start learning
de held
de (m), pl. helden
połowa
start learning
de helft
de (m/v), pl. helften
powtarzać, powtórzyć
start learning
herhalen
herhaalde, herhaalden, (h) herhaald
pochodzenie
tu: kraj pochodzenia
start learning
de herkomst
de (v)
ono
start learning
het
nazywać się
start learning
heten
heette, heetten, (h) geheten
tu, tutaj
start learning
hier
on
start learning
hij
jak?
start learning
hoe?
kapelusz
start learning
de hoed
de (m), pl hoeden
Cześć!
start learning
Hoi!
sto
start learning
honderd
stolica
start learning
de hoofdstad
de (m/v), pl. hoofdsteden
siano
start learning
het hooi
het
drewno
start learning
het hout
het
dom
start learning
het huis
het, pl. huizen
praca domowa
start learning
het huiswerk
het
czynsz, komorne; najem
start learning
de huur
de (m/v), pl. huren
każdy
start learning
iedereen
ja
start learning
Ik
w
start learning
in
po niderlandzku
start learning
in het Nederlands
mieszkaniec
start learning
de inwoner
de (m), pl. inwoners
język włoski
start learning
het Italiaans
Włochy
start learning
Italië
tak
start learning
ja
rok
start learning
het jaar
het, pl. jaren
Japonia
start learning
Japan
ty
start learning
je
ty
Forma akcentowana
start learning
jij
twój
start learning
jouw
prawidłowy, poprawny
start learning
juist
wy
start learning
jullie
czerwiec
start learning
Juni
ser
start learning
de kaas
de (m), pl. kazen
szklarnia; kasa
start learning
de kas
de (m/v), pl. kassen
mały
start learning
klein
złota rączka
start learning
de klusjesman
de (m), pl. klusjesmannen
kawa
start learning
de koffie
de (m)
wiedźma, czarownica
start learning
de kol
de (v), pl. kollen
król
start learning
de koning
de (m), pl. koningen
królowa
start learning
de koningin
de (v), pl. koninginnen
Królestwo Niderlandów
start learning
Koninkrijk der Nederlanden
kapusta; węgiel
start learning
de kool
de (m/v), pl. kolen
policzek
start learning
de koon
de (m/v), pl. konen
Chorwacja
start learning
Kroatië
móc
start learning
kunnen
kon, konden, (h) gekund
niski, nisko
start learning
laag
śmiać się
start learning
lachen
lachte, lachten, (h) gelachen
kraj
start learning
het land
het, pl. landen
powoli, powolny
start learning
langzaam
wiek
start learning
de leeftijd
de (m), pl. leeftijden
uczyć się
start learning
leren
leerde, leerden, (h) geleerd
lekcja
start learning
de les
de (m/v), pl. lessen
życie
start learning
het leven
het, pl. levens
żyć, mieszkać
start learning
leven
leefde, leefden, (h) geleefd
czytać
start learning
lezen
las, lazen, (h) gelezen
członek
start learning
het lid
het, pl. leden
piosenka, pieśń
start learning
het leid
het, pl. liederen
leżeć, być położonym
start learning
liggen
lag, lagen, (h) gelegen
Litwa
start learning
Litouwen
Londyn
start learning
Londen
pęd, latorośl
start learning
de loot
de (m/v), pl. loten
los (na loterii); los, traf
start learning
het lot
het, pl. loten
słuchać
start learning
luisteren
luisterde, luisterden, (h) geluisterd
Luksemburg
start learning
Luxemburg
żołądek
start learning
de maag
de (m/v), pl. magen
księżyc
start learning
de maan
de (m/v), pl. manen
ale
start learning
maar
robić
start learning
maken
maakte, maakten, (h) gemaakt
łatwy
start learning
makkelijk
mężczyzna; mąż
start learning
de man
de (m), pl. mannen
Maroko
start learning
Marokko
więcej
więcej niż
start learning
meer
meer dan
pan
start learning
meneer
człowiek
start learning
de mens
de (m), pl. mensen
z
z kimś, z czymś
start learning
met
trudny, trudno
start learning
moeilijk
mechanik
start learning
de monteur
de (m), pl. monteurs
poranek
start learning
de morgen
de (m), pl. morgens
Moskwa
start learning
Moskou
waluta
start learning
de munteenheid
de (v)
ściana
start learning
de muur
de (m), pl. muren
imię, imię i nazwisko
start learning
de naam
de (m), pl. namen
noc
start learning
de nacht
de (m), pl. nachten
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
NATO
start learning
de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
de (v), NAVO
Holandia
start learning
Nederland
niderlandzki
przymiotnik
start learning
Nederlands
język niderlandzki
start learning
het Nederlands
het
nie
start learning
nee
dziewięć
start learning
negen
dziewietnaście
start learning
negentien
dziewiedziesiąt
start learning
negentig
nie
start learning
niet
Nigeria
start learning
Nigeria
jeszcze raz
start learning
nog een keer
Morze Północne
start learning
Noordzee
teraz
start learning
nu
zero
start learning
nul
ćwiczenie
start learning
de oefening
de (v), pl. oefeningen
oficjalny, oficjalnie
start learning
officieel
Oman
start learning
Oman
pod, wśród
start learning
onder
także
start learning
ook
na
start learning
op
powierzchnia
start learning
de oppervlakte
de (v), pl. oppervlakten/oppervlaktes
stary, staro
start learning
oud
o, przez, za
start learning
over
Polska
start learning
Polen
polityk
start learning
de politicus
de (m), pl. politici
język polski
start learning
het Pools
het
rozmawiać
start learning
praten
praatte, praatten, (h) gepraat
ładny, ładnie
start learning
prettig
Miłego weekendu!
start learning
Prettig weekend!
w porządku, świetnie
start learning
prima
prowincja
start learning
de provincie
de (v), pl. provincies
psychiatra
start learning
de psychiater
de (m), pl. psychiaters
destylować
start learning
puren
puurde, puurden, (h), gepuurd
czysty
start learning
puur
Katar
państwo
start learning
Quatar
siedziba rządu
start learning
de regeringszetel
de (m), pl. regeringszetels
region
start learning
de regio
de (m/v), pl. regio's/regionen
podróżować
start learning
reizen
reisde, reisden, (h/z) gereisd
Rzym
start learning
Rome
Rosja
start learning
Rusland
język rosyjski
start learning
het Russisch
het
razem, wspólnie
start learning
samen
statek, okręt
start learning
het schip
het, pl. schepen
pisać
start learning
schrijven
schreef, schreven, (h) geschreven
osoba stanu wolnego
start learning
de single
de (m), pl. singels
zły, źle; niedobry, niedoborze
start learning
slecht
przepraszam
w pytaniach: Słucham?
start learning
sorry
język hiszpański
start learning
het Spaans
het
Hiszpania
start learning
Spanje
gra
start learning
het spel
pl. spellen
grać
start learning
spelen
speelde, speelden, (h) gespeeld
przeliterować
start learning
spellen
spelde, spelden, (h) gespeld
mówić
start learning
spreken
sprak, spraken, (h) gesproken
głowa państwa
start learning
het staatshoofd
het, pl. statshoofden
silny, mocny, mocno
start learning
sterk
ulica
start learning
de straat
de (m/v), pl. straaten
Surinam
start learning
Suriname
język
start learning
de taal
de (m/v), pl. talen
kurs językowy
start learning
de taalcursus
de (m), pl. taalcursussen
osiemdziesiąt
start learning
tachtig
dentysta
start learning
de tandarts
de (m), pl. tandartsen
drużyna, zespół
start learning
het team
het, pl. teams
przeciwko
start learning
tegen
telefon
start learning
de telefoon
de (m), pl. telefoons
numer telefonu
start learning
het telefoonnummer
het, pl. telefoonnummers
Texel
Nazwa holenderskiej wyspy
start learning
Texel
dziesieć
start learning
tien
jednak, mimo to, przecież
Partykuły toch używa się także do wzmocnienia wypowiedzi
ALEŻ to jest piękne!
start learning
toch
Da is TOCH mooi!
do
start learning
tot
Do zobaczenia!, Do widzenia!
start learning
Tot ziens!
Czechy
start learning
Tsjechië
ziemia ogrodowa
start learning
de tuingrond
de (m), pl. tuingronden
dwanaście
start learning
twaalf
dwa
start learning
twee
dwadzieścia
start learning
twintig
pan, pani, panowie, panie, państwo
start learning
u
z
np. skądś
start learning
uit
wymowa
start learning
de uitspraak
de (m/v), pl. uitspraken
świetny, świetnie
start learning
uitstekend
Urugwaj
start learning
Uruguay
często, częsty
start learning
vaak
wakacje
start learning
de vakantie
de (v), pl. vakanties
dużo
start learning
veel
czternaście
start learning
veertien
czterdzieści
start learning
veertig
skóra; kartka papieru
start learning
het vel
het, pl. vellen
Wenezuela
start learning
Venezuela
różny, różnie
start learning
verschillend
rozumieć
Słyszeć
nie słyszę Cię
start learning
verstaan
verstond, verstonden, (h) verstaan, Ik versta je niet
oczekiwać
start learning
verwachten
verwachtte, verwachtten, (h) verwacht
owdowiały
start learning
verweduwd
cztery
start learning
vier
pięć
start learning
vijf
piętnaście
start learning
vijftien
pięćdziesiąt
start learning
vijftig
flaga
start learning
de vlag
de (m/v), pl. vlaggen
Organizacja Narodów Zjednoczonych
ONZ
start learning
de Verenigde Naties
VN
karmić
start learning
voeden
voedde, voedden, (h) gevoed
piłka nożna
start learning
het voetbal
mistrzostwa w piłce nożnej
start learning
voetbaltoernooi
het, pl. voetbaltoernooien
imię
start learning
de voornaam
de (m), pl. voornamen
miły, serdeczny, przyjazny
start learning
vriendelijk
osoba stanu wolnego
start learning
de vrijgezel
de (m), pl. vrijgezellen
Stany Zjednoczone
USA
start learning
Verenigde Staten
VS
gdzie?
start learning
waar?
mgiełka
start learning
het waas
czekać
start learning
wachten
wachtte, wachtten, (h) gewacht
Warszawa
start learning
Warschau
pranie
start learning
de was
de (m)
wosk
start learning
de/het was
de (m)/het
co?
start learning
wat?
my
start learning
we
weekend
start learning
het weekend
het, pl. weekends/weekenden
Dobranoc!
Idąc spać
start learning
Welterusten!
pracować
start learning
werken
werkte, werkten, (h) gewerkt
świat
start learning
de wereld
de (m/v), pl. werelden
Europa Zachodnia
start learning
West-Europa
prawo; ustawa
start learning
de wet
de (m/v), pl. wetten
kto?
start learning
wie?
kołyska, kolebka
start learning
de wieg
de (m/v), pl. wiegen
koło
start learning
het wiel
het, pl. wielen
my
forma akcentowana
start learning
wij
Białoruś
start learning
Wit-Rusland
miejsce zamieszkania
start learning
de woonplats
de (m), pl. woonplaatsen
słownictwo
start learning
de woordenschat
de (m)
ona, oni, one
start learning
ze
poziom morza
start learning
de zeespiegel
de (m), pl. zeespiegels
powiedzieć
start learning
zeggen
zei, zeiden, (h) gezegd
sześć
start learning
zes
szesnaście
start learning
zestien
sześćdziesiąt
start learning
zestig
siedem
start learning
zeven
siedemnaście
start learning
zeventien
siedemdziesiąt
start learning
zeventig
ona, oni, one
forma akcentowana
start learning
zij
jego
zaimek dzierżawczy od hij
start learning
zijn
być
start learning
zijn
was, waren, (z) geweest
południe
strona świata
start learning
het zuiden
het
Szwecja
start learning
Zweden
Szwajcaria
start learning
Zwitserland

You must sign in to write a comment