Και,ή,αλλά,οπότε - And, or, but, so

 0    23 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
για
Είναι ενα δώρο για σένα.
start learning
for
It's a gift for you.
ως
Δουλεύω ως οδηγός.
start learning
as
I work as a guide.
λίγοι
Μας έδωσαν λίγο χρόνο.
start learning
few
also: "little"
They gave us little time.
επειδή
Δεν θέλω να ταξιδεύω με πλοίο γιατί με πιάνει ναυτία.
start learning
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
μόνο
Έχω μόνο 5 λεπτά.
start learning
only
I have only 5 minutes.
οπότε
Πεινούσα οπότε βγήκα να φάω κάτι.
start learning
so
I was hungry so I went out to eat something.
σε σχέση με
Είμαι πιο έξυπνος σε σχέση με εσένα.
start learning
than
I'm more intelligent than you.
+16 flashcards
The lesson is part of the course
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(total 255 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment