K4 - GRÜNDERFIEBER

 0    158 flashcards    ukos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
die Geschäftsidee(n)
start learning
pomysł na biznes
sich (A.) selbstständig machen
start learning
usamodzielnić się, być niezależnym
eine ganze Reihe von Formalitäten erledigen
start learning
załatwić cały szereg formalności
der Behördenweg(e)
start learning
droga urzędowa
die Genehmigung
start learning
zezwolenie, zatwierdzenie
hierzulande
start learning
w tej okolicy, w tym kraju, tutaj
Du musst deine Tätigkeit je nach Geschäftsfeld entweder beim Gewerbeamt oder beim Finanzamt anmelden.
start learning
Musisz zgłosić swoją działalność w zależności od branży w urzędzie ds. działalności gospodarczej albo w urzędzie skarbowym.
eine Voraussetzung erfullen
start learning
spełnić warunek
der Handwerksbetrieb
start learning
zakład rzemieślniczy
bei einer Firma/Schule arbeiten
start learning
pracować w firmie/szkole
Dienstleistungen leisten
start learning
świadczyć usługi
nach einer langen Suche
start learning
po długim poszukiwaniu
der Handwerker
start learning
rzemieślnik
der Rasen
start learning
trawnik, murawa
mähen
start learning
kosić
Bei Marktuntersuchung hat es sich erwiesen, dass...
start learning
Przy badaniu rynku okazało się, że...
klopfen
start learning
pukać, stukać, bić (serce)
hart arbeiten
start learning
ciężko pracować
sich auf die faule Haut legen / auf der faulen Haut liegen
start learning
leniuchować
Maßnahmen ergreifen/unternehmen/treffen
start learning
podejmować kroki
Sprüche machen/klopfen
start learning
wygłaszać frazesy
mit etw bewaffnet/ausgerüstet sein
start learning
uzbrojony w coś, wyposażony
die Niederlage
start learning
klęska, porażka
drin sein
start learning
wchodzić w rachubę
eine Gelegenheit ergreifen
start learning
chwytać okazję
Es steht für mich fest.
start learning
Es ist für mich klar.
an jdn hohe Ansprüche stellen
start learning
stawiać komuś wysokie wymagania
Der Haken daran ist, dass...
der Haken an etw (D.)
start learning
Sęk w tym, że...
ergeben
start learning
oddany
seinen Lauf nehmen
start learning
biec swoim torem
hinkriegen
start learning
schaffen
schlimmstenfalls
start learning
w najgorszym wypadku
umständlich, mühsam
start learning
uciążliwy
akut
start learning
palący, pilny (sprawa, stres, choroba)
heftig
start learning
gwałtowny, silny, porywczy
den Rasen in einen begehbaren/erreichbaren/zugänglichen Zustand bringen
start learning
doprowadzić trawnik do stanu nadającego się do chodzenia
einleuchtend
start learning
jasny, zrozumiały, przekonujący
für etw gewappnet sein
start learning
für etw vorbereitet sein
die Umsetzung, die Realisierung
start learning
realizacja, wdrożenie
sich ergänzen
start learning
uzupełniać się
hervorragend
start learning
wybitny, znakomity
anschließend, danach
start learning
następnie
getreu/laut dem Motto
start learning
według motta
anschaulich
start learning
deutlich, verständlich
auf etw eingehen
start learning
zu etw Stellung nehmen
das Bedenken(-)
start learning
der Zweifel
gelassen
start learning
ruhig
das Alleinstellungsmerkmal
start learning
cecha wyłączności
die Besonderheit
start learning
szczególność
etw vermarkten /// die Vermarktung
start learning
etw auf den Markt bringen
kommerziell
start learning
komercyjny
die Verwertung
start learning
wykorzystanie (np. pomysłu)
die Auszeit
start learning
die Pause
die Tilgung
start learning
spłata (die Rückzahlung), umorzenie (długu), zatarcie (śladów)
die Höhe der Zinsen
start learning
wysokość odsetek
der Zinssatz
start learning
stopa procentowa
Sehen Sie mich an!
start learning
Proszę na mnie spojrzeć!
kreditfähig/kreditwürdig /// die Kreditfähigkeit/die Kreditwürdigkeit
start learning
posiadajàcy zdolność kredytową
etw aus der Not heraus tun
start learning
robić coś z konieczności
etw durchhalten
start learning
wytrzymywać, utrzymywać, kontynuować
Informationen bei jdm einholen
start learning
zasięgać u kogoś informacji
das Fenster einbauen
start learning
wbudować, wmontować okno
der Dienstleister
start learning
usługodawca
seinen Lauf nehmen
start learning
toczyć się swoim biegiem
nun
start learning
teraz, już (Was machen wir nun? Von nun an... Ich muss nun gehen); jednak (Es hat sich nun herausgestellt, dass...); więc (Nun,...?); no (Was ist los, nun sag schon!)
die Firma (sgl.)
start learning
die Firmen (pl.)
das Spektakel
start learning
zgiełk, awantura; scena, spektakl
bei jdm einen Rat einholen
start learning
zasięgać rady
einholen
start learning
doganiać, nadrabiać
der Auftragnehmer
start learning
wykonawca
erraten
start learning
odgadywać
vor dem Problem stehen
start learning
stać przed problemem
elterlich
start learning
rodzicielski
beschäftigen
start learning
zatrudniać
zugleich
start learning
jednocześnie
jdn mit etw beglücken
start learning
uszczęśliwić kogoś
herrlich
start learning
wspaniały
eintragen
start learning
rejestrować
der faire Preis für
start learning
uczciwa cena za
erläutern
start learning
wyjaśniać
die Beratung
start learning
porada
BWL - die Betriebwirtschaftslehre
start learning
nauka ekonomiki przedsiębiorstwa
die Leitung bei der Planung des Projekts
start learning
kierowanie planowaniem projektu
umfangreich
start learning
obszerny, rozległy
zunächst
start learning
najpierw, na początku
der Angestellter
start learning
pracownik umysłowy
das Mailing gestalten
start learning
prowadzić, tworzyć korespondencje reklamową
den Text verfassen
start learning
napisać tekst
der Einsatz
start learning
wkład, zaangażowanie; interwencja
bald
start learning
wkrótce, niebawem
belohnen
start learning
wynagradzać
von etw gepackt
start learning
ogarnięty czymś
zu günstigen Preisen
start learning
w dobrych cenach
die Bedienung
start learning
kelner, obsługa
greifbar
start learning
na wyciągnięcie reki, dostępny
jdn ansprechen
start learning
podobać się komuś, przemawiać do kogoś
die Eignung
start learning
zdatność
der Auftraggeber
start learning
zleceniodawca
der Betreff
start learning
sprawa
gar
start learning
wcale, zupełnie
Schritt für Schritt
start learning
krok po kroku
klipp und klar
start learning
jasno i wyraźnie
das Risiko abschätzen
start learning
ocenić ryzyko
der Verlag
start learning
wydawnictwo
aufregend
start learning
emocjonujący, ekscytujący
Drück mir die Daumen!
start learning
Trzymaj za mnie kciuki!
verlaufen (np. rozmowa)
start learning
przebiegać
fündig
start learning
wydajny
der Andrang
start learning
napływ, ścisk, tłok
die Fortbildung
start learning
dokształcanie się
reizen
Was würde Sie daran reizen?
start learning
prowokować, pobudzać, interesować
abschrecken
start learning
odstraszać
die Neugier wecken
start learning
budzić ciekawość
der Inhaber
start learning
właściciel
die Begeisterung für etw
start learning
zachwyt czymś, zapał
das Gegenüber
start learning
vis-à-vis
ohnehin
start learning
tak czy owak
überschätzt
start learning
przeceniony
beleidigen
start learning
urażać
abgrenzen
start learning
oddzielać
die Angebotspalette
start learning
paleta ofert
die Vermietung
start learning
wynajem
nachrechnen
start learning
przeliczać jeszcze raz
der Vertrieb
start learning
dystrybucja
die Aussicht(en)
start learning
widok, perspektywa
das Darlehen
start learning
pożyczka
leidig
start learning
przykry, nieprzyjemny
an etw (D.) scheitern
start learning
ponieść porażkę przez coś
sich abheben von etwas
start learning
odróżniać się od czegoś
allerspätestens
start learning
najpóźniej
der Anrufer / die Anruferin
start learning
dzwoniący/-a
von vornherein
start learning
od razu, z góry, na samym wstępie
einen Businessplan vorlegen
start learning
przedstawiać biznesplan
kaufmännisch
start learning
handlowy, kupiecki, dotyczący interesów
verweigern
sich verweigern
start learning
odmawiać
nie ulegać
Bedenken zerstreuen
start learning
rozwiewać wątpliwości
die Anlaufphase
start learning
faza początkowa
blättern
start learning
kartkować
die Unterlagen
start learning
dokumenty
höflich
start learning
uprzejmy, grzeczny
sich auf etw einstellen
start learning
nastawiać się na coś
das Auftreten
start learning
zachowanie, postawa; pojawienie się
überheblich
start learning
arogancki
besserwisserich
start learning
lepiej wiedzący, przemądrzały
sich einschmeicheln
start learning
podlizywać się
die Vebindlichkeit
start learning
zobowiązanie
sich eignen
start learning
nadawać się
aufschlussreich
start learning
pouczający, interesujący
nachbereiten
start learning
utrwalać
entnehmen
start learning
pobierać, zaczerpnąć, dowiedzieć się
etw mit sich herumtragen
start learning
nosić coś ze sobą
abwägen
start learning
rozważać
jdm etw zutrauen
start learning
spodziewać się czegoś po kimś
herausfordernde Aufgaben annehmen
start learning
wziąć na siebie wyzywające zadania
etw ausarbeiten
start learning
opracowywać coś
nacheifern
start learning
gorliwie naśladować, starać się dorównać, brać za wzór
das Konto überziehen
start learning
przekraczać limit konta
im Minus sein
start learning
być na minusie

You must sign in to write a comment