جملات خوب براي writing

 0    139 flashcards    hazhin
 
Question
Answer

ناراحتی های سرسام آور
start learning
thorny perplexities

اغراق آمیز بودن برخی اخبار
start learning
exaggerate some news

که باید مورد توجه قرار گیرد
start learning
which need to be addressed

کیفیت برتر
start learning
superior quality

تلاش کنید
start learning
attempt

خاص = ویژه
start learning
particular = special

عطف به ،راجع به
start learning
regarding

یک مشکل پیچیده پدیدار شد
start learning
a thorny problem emerged

در واقع، مسلما
start learning
indeed

شامل، متشكل بودن از
start learning
consist of

عبارتند از
start learning
consist in

مطابقت داشتن، جور بودن
start learning
consist with
his claim consist with facts

دیدگاه دیگر، از يه نظر ديگه
start learning
another perspective

حضور در یک مدرسه روزانه
start learning
attend a day school

وابستگی به خود، اتكا به خود
start learning
self reliance

استقلال تقویت می شود
start learning
independence is bolstered

فرصت طلب
start learning
opportunist

به عنوان مثال
start learning
by way of example

لباس ها را بشور
do the laundry themselves خودشون لباس بشورن
start learning
do the laundry

یک رژیم صحیح و متعادل را بپذیرید
start learning
adopt a sound and well balanced diet

خود نظم و انضباط
start learning
self discipline

آن را تکذیب (انكار)نکرده اند
start learning
there is no denying that

توجه خاص
start learning
particular attention

جابجایی جغرافیایی
start learning
geographic relocation

تداوم آموزش
start learning
educational continuity

به خاطر حرفه آنها
start learning
because of their career

اسکان در یک محله که
start learning
resettle in a neighborhood where

امکانات تحصیلی ناکافی است
start learning
schooling facilities are inadequate

همانطور که آن را محافظت می کند
start learning
as it protects

به تدریج
start learning
gradually

متمایز
start learning
distinctive

ویژگی متمایز
start learning
distinctive feature

مزایای بیشتری را به ارمغان بیاورد
start learning
bring about more advantages

تا زمانی که مردم نمیتوانند به دست آورند
start learning
as long as people can not obtain

صرف نظر از
regardless of age or income
start learning
regardless of

باعث خلاقیت بیشتر می شود
start learning
triggers more creativity

به نوبه خود منجر به پیشرفت اقتصادی می شود
start learning
in turn leads to economic progress

خیلی بیشتر
good education system would be far more effective
start learning
far more

برای آموزش نیروی مورد نیاز
start learning
to train the needed workforce

مشکلات فنی
start learning
technical difficulties

تضمین رشد پایدار
start learning
guarantee a sustained growth

این فناوری را اعمال کنید
start learning
apply that technology

مرد چاق
start learning
corpulent man

کشور ثروتمند
start learning
corpulent country: rich

برای یک مدت طولانی در حال حاضر
start learning
for quite a long time now

مالی است به جاي عملی
start learning
is financial rather than practical

به جای
start learning
rather than

من قبول میکنم: موافقم
start learning
I admit: I agree

در صورتي كه
start learning
while

من باور دارم: من باور دارم
start learning
I hold: I believe

به نوبه خود منجر می شود
in turn leads to economic progress in the future
start learning
in turn leads

جدا از
start learning
apart from...

از لحاظ منابع انسانی
start learning
in terms of human resource

کمک مالی
start learning
monetary aid

ملت های فقیرنشین
start learning
the poverty-stricken nations

اهمیت فوق العاده
start learning
paramount importance

تجهیزات پیشرفته
start learning
state of the art equipment

بسیار مجهز
highly equipped labes
start learning
highly equipped

ارتقاء سیستم آموزش و پرورش
start learning
enhance the education system

انكار نميشه
start learning
there is no denying that

به نظر من که
start learning
it seems to me

راه حل اصلي
start learning
radical solution

تکان دادن فقر
start learning
shaking off poverty

رسانه های خبری
start learning
news media

شواهد داستان(ماجرا)
start learning
anecdotal evidence

از همه جنبه های زندگی
start learning
from all walks of life

تصمیمات مهم
start learning
significant decisions

انتشار اطلاعات
start learning
disseminating information

کاهش تلفات
start learning
reduce casualties

اطلاعات دست اول را انتقال دهید
start learning
convey the firsthand information

مخاطبان موردنظر
start learning
concerned audiences

سهم: مشاركت كردن
start learning
contribution: contribute

وحشت: وحشت زده (مضطرب)
start learning
panic: panicky

تصادف چند خودروی
start learning
multiple vehicle accident

قابل توجه
start learning
noteworthy

ارائه دهنده اطلاعات
start learning
information provider

بلافاصله
start learning
right away

تقريبا ارتباط کمی دارد با...
start learning
virtually have little relevance to...

تندرستی
start learning
well-being

تأثیر خوبی بر سلامت عمومی دارد
start learning
have an impact on general well-being

حقوق هر شخص
start learning
the rights of each individual

من از این استدلال حمایت می کنم...
start learning
I am supportive of the argument that...

با خانواده ها مخصوصا
start learning
with families particularly

اختلال روانی
start learning
psychological disturbance

امیدوار کننده،اميد بخش
start learning
promising

اثرات مخرب
start learning
destructive effects

اولیه،اصلي،عمده
primary reasons
start learning
primary

استخدام
start learning
recruiting

اثرات مزمن،شديد
start learning
chronic effects

بهينه سازي
start learning
optimization

سرمایه انسانی
start learning
human capital

ساعات کاری
start learning
working hours

عملكرد مورد نیاز
start learning
required function

آینده دور
start learning
remote future

دستخوش تعدادي تغييرات هيجاني قرار خواهد گرفت
start learning
it will undergo a number of dramatic changes

شاهد خواهیم بود
start learning
we will witness

شوك يهويي
start learning
impulse
nerve impulses /electrical impulses

حق هر فرد
start learning
the right of each individual

تغییرات انقلابی
start learning
revolutionary changes

سهولت فیزیکی
start learning
physical ease

یک مطالعه سطحي سریع از بين این جزوه
start learning
a quick skim throgh the pamphlet

واقعی
start learning
factual

عواقب
start learning
aftermath

اطلاعات حساس
start learning
sensitive information

ميفته به دست هاي مجرمان
start learning
falling into the hans of criminals

اخبار ثابت
start learning
constant news

فرار مغز ها
start learning
brain drain

home country

چشم انداز،ديد
start learning
perspective
new perspective

روش علمی / مطالعه
start learning
scientific method /study

بهبود / توسعه اقتصادی
start learning
economic improvment/development

هنوز ثابت نشده است که درست باشد
start learning
has not yet been proved to be correct

فرضیه
start learning
hypothesis

که قصد داره
start learning
that is intended to

عواقب غیر قابل جبران
start learning
Irreparable consequences

نا آگاهي
start learning
Unawareness

خنثی کردن،بي اثر كردن
start learning
counteract
counteract their sedentary lifestyle

اثر طولانی مدت داشته باشد
start learning
have a longer lasting effect

تراکم ترافیک
start learning
traffic congestion

بدتر و بدتر
start learning
worse and worse
... is getting worse and worse

قابل سكونت # غیرقابل سکونت
start learning
inhabitable # uninhabitable

آینده دور: آینده دور
start learning
distant future: remote future

منافع قابل توجهی را تجربه ميكنند
start learning
experience significant benefits

این نقض(تجاوز)به آزادی های مدنی است
start learning
it is a violation of civil liberties

اگر این ممنوعیت (تحريم)تحميل شود
start learning
if this ban is imposed

از رده خارج كند
start learning
Eliminates

عموم مردم: مردم عادی
start learning
the general public: ordinary people

مردم: مردم عادی: عموم مردم: ملل
start learning
people: ordinary people: the general public: nations

حکومت: مقام عالی رتبه
start learning
governmet: high-ranking official

استرس زا
start learning
stress-inducing

جبران،،تاوان / جبران كردن،تاوان دادن / قابل جبران
start learning
compensation/ compensate/compensable

عزیمت، خروج،سفر
start learning
departure
the day of departure

غير عمد
start learning
unpremeditated act or feeling

دلخواه,اختياري
start learning
arbitrary
daily menus are arbitrary

این یک واقعیت اثبات شده است
start learning
it’s a proven fact

من باید تلاش كنم...
start learning
i must make an affort...

با شرایط موجود...
start learning
with the existing condition...

همبستگي،اتحاد
start learning
togetherness

توان مالی,توانايي خريد
start learning
affordability


You must sign in to write a comment