Immuny transplantologia

 0    64 flashcards    Kirjava05
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Przykłady osobników izogenicznych przeszczepów
Gdzie odbywa się prezentacja bezpośrednia?
start learning
Bliźnięta jednojajowe, osobniki z chowu wsobnego
węzły chłonne regionalne, śledziona
Faza efektorowa odrzucania przeszczepu
Przygotowanie do przeszczepu
start learning
o preces odrzucania przeszczepu (odrzucanie nadostre, ostre przyspieszone, ostre, przewlekłe)
plazmaferaza+eliminacja limf B, aby zapobiec nadostremu odrzucaniu
Powód nadostrego odrzucania przezczepu ksenogenicznego
Przyczynty odrzucania nadostrego
start learning
przeciwciała rozpoznające epitopy zawierające jako końcową cząsteczkę galaktozo- a- 1,3- galaktozę (tzw. epitop Gal)
przeciwciała anty-HLA, -AB0, antygeny śródbłonka obecne u biorcy w momencie przeszczepu<śródbłonek, jego uszkodzenie i utrata włsćiwości fizjologicznych odgrywa podstawową rolę w nadostrym odrzucaniu przeszczepu!
Gł. rolę w chorobie GVH (choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi) odgruwają
Co się robi aby wykluczyć wyst p/ciał anty-HLA?
start learning
imT CD4+ i limT CD8+
Aby usunąc Ab anty-HLA wykonuje się wymianę (plazmaferazę) lub immunoabsorpcję osocza biorcy na kolemnach z białkiem wiązacym IgG (białko A gronkowcowe) lub subgrupowymi AB0 (w przetoczeniach u niezgodnych pod względem grup krwi pacjentów)
Jak jest zbud MHC II?
Choroba zw z DR3
start learning
dwa łańcuchy (a i b związane niekowalencyjnie; cz. MHC II lubią łączyć się w superdimer aabb); domeny zewnętrzne każdego łańcucha polimorficzne; tworzą rowek wiążący antygen kilkanaście - ponad 20 aminokwasów; wewnętrzne - jak łańcuchy ciężkie Ig
SLE, cukrzyca typ I, Graves-Basedow, ch. Addisona, Zapalenie opryszczkowe
Choroby z B27
prezentacja bezpośrednia
start learning
zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa, zespół Reitera
APC dawcy prezentują antygeny w kontekście obcego MHC I i II
Przeszczep autogeniczny
budowa MHC I
start learning
dawca=biorca
łancuch lekki beta2m, ciężki alfa1,2,3; alfa3 i beta2m są przy błonie, budowa jak łańcuch ciężki Ig, alfa 1,2- polimorfizm, tworzą rowek łączący się z antygenem złożonym z 8-10 aminokwasów
Czas, po którym rozwinie się ostra przyspieszona niewydolność przeszczepu
start learning
24h, odrzucenie po 1-6 miesiącach
typowanie tkankowe
rola Th1 w odrzucaniu przeszczepu
start learning
dobór dawcy i biorcy przeszczepu ze względu na zgodność antygenów MHC- im większa, tym większe prawdopodobieństwo powodzenia przeszczepu; wykonuje się testy cytotoksyczne, wirtualne próby krzyżowe, testy fazy stałej itp
pobudzają inne komórki do wydzielania cytokin prozapalnych, odpowiedzialnych za odrzucenie oraz LB do wytwarzania przeciwciał przeciw przeszczepowi, oraz pobudzają Tc i NK
Co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko rozwinięcia niewydolności przeszczepu
Nowotwory, gdzie stosuje się przeszczepy
start learning
immunosupresja- plazmafereza i leki immunosupresyjne skorelowane+ dobór dawcy i największej zgodności HLA
wat? że nowotwory szpiku? Noo, a zwłaszcza ostre białaczki szpikowe
Miejsca, gdzie przeszczep nie wywoła reakcji ogólnoustrojowej
Podział przeszczepów
start learning
immunologicznie uprzywilejowane, np. mózg, wątroba, jądro, przednia komora oka
allo, auto, Izo, ksenogeniczne
IFN Gamma pobudza syntezę MHC
Cyklosporyna A - jak działa?
start learning
(I, II)
(hamuje limf T, syntezę IL2 i LB)
Ponad połowa przeszczepień szpiku w
Podczas odp. na przeszczep wyróżniamy fazy
start learning
(ostrych białaczkach)
(indukcji i efektorowa)
Jakie HLA muszą być zgodne aby powodzenie przeszczepu było najlepsze?
wyjaśnij pojęcie Test Cytotoksyczny
start learning
(DR, B, w mniejszym stopniu A)
inkubacja limfocytów dawcy z surowicą biorcy, by sprawdzić, czy nie ma w niej przeciwciał anty-HLA komórek dawcy
Co powoduje odrzucanie przewlekle
MHC II wystepuje na komorkach
start learning
(uszkodzenie naczyń podobne do miażdżycy)
KD, makrofagach, LB, nabłonka grasicy, śródbłonka
niezrównoważenie sprzężeń
lancuch lekki MHC I jest kodowany
start learning
różnica między spodziewaną wynikającą z prawdopodobieństwa a rzeczywistą częstością występowania dalej kombinacji alleli w populacji, świadczy o tym, że nie wszystkie są dziedziczone przypadkowo.
na chromosomie 15
po zadziałaniu IFN gamma cząsteczki MHC kl. II mogą się pojawić na
Th uczestniczą w odrzucaniu przeszczepu przez aktywowanie
start learning
aktywowanych leukocytach, keratynocytach, fibroblastach i in.
Tc, makrofagów, kom. NK
aby usunąć limfocyty w celu przeszczepienia należy
z występowaniem HLA-DR2 wiąże się
start learning
(coś koło tego, chodziło o plazamferezę chyba)
większe prawdopodobieństwo chorób: SM, zespołu Goodpasture’a
definicja sprzężenia
superdimer to
start learning
nie wiem czy nie chodzilo o niezrównoważenie... samo sprzężenie no to będzie zależne dziedziczenie się danych alleli wobec siebie
dimer złożony z dwóch cząsteczek MHCII
12-20 aminokwasowe antygeny prezentowane są
pyt. o surowice anty CD3 i anty CD25
start learning
przez MHCII
muromonab i daklizumab?
po jakim czasie nadostre odrzucenie
co bierze udział w prezentacji pośredniej
start learning
panie, to były minuty!!!
APC biorcy prezentujące antygeny MHC dawcy w kontekście MHC biorcy
Cząsteczka CD4
Plazmaferezza
start learning
łączy się z MHC klasy II
Zabieg polegający na pobraniu krwi od pacjenta, odwirowaniu i podaniu krwinek z płynami zastępczymi lub oczyszczonym osoczem
anergia klonalna
chemokiny hamujące angiogenezę
start learning
LT kontaktują się z antygenami na komórkach ale bez cząstek stymulujących
CXCL9, CXCL19
adaptacja
start learning
pojawienie się w komórkach przeszczepu białek antyapoptotycznych(BCL2, BCLxL) i cytoprotekcyjnych(sytazaNO, oksydaza hemowa)
Wymienić leki używane w immunosupresji po przeszczepie
Wpływ glikokortykosteroidów
start learning
glikokortykoidy, inhibitory kalcyneuryny, inhibitory kinazy mTOR INHIBITORY SYNTEZY DNA, przeciwciała i białka fuzyjne
immunosupresja przez łączenie się z GRE, hamują transkrypcję np. IL-2,
substancje hamujące ekspresję HLA II
start learning
TGFbeta, IFNbeta, IL10, PGE2, GKS
Wymienić antygeny HLA II
start learning
DP, DQ, DM (klasyczne), DO, DM(nieklasyczne)
W odrzucaniu którego typu biorą udział kompleksy antygen-przeciwciało atakujące śródbłonek.
Po jakim czasie następuje odrzucanie przewlekłe
start learning
-nadostrym
nie wcześniej niż po roku
Scharakteryzuj odrzucanie przewlekłe
Czynniki etiologiczne zakażeń po przeszczepach
start learning
patologiczna przebudowa naczyń średniego i małego kalibru, rozplem błony wewnętrznej, infiltracja miocytów i zwężenia światła naczyń
(trzeba było te zarazki powymieniać?)
Ostre odrz. przeszczepu nazywane jest
Ostre odrz. przeszczepu wystepuje w czasie od
start learning
śródmiaższowym..., dominuje obraz. nacieki komórek jednojąrzastych...
kilku dni... do... kilku miesięcy
Co dziala zapalnie i immunosupresyjnie
start learning
(chodzilo o PRZECIWzapalne dzialanie glikokortykosterodiow)
MHC I wystepuja na
Co pobudza MHC I i II
start learning
erytrocytach i kom jądrzastych
IFNgamma, TNF
Leki wykazujace dzialanie niszczace limf. T
start learning
antyCD3,52,20,25,40,80, generalnie przeciwciała i białka fuzyjne
Co stosuje się do odbudowy szpiku
ZUM(zakażenie układu moczowego) po przeszczepie nerki dotyczy
start learning
przeszczep auto lub allogeniczny szpiku
(30-80% chorych)
Dlaczego po przeszczepie wzrasta ryzyko zakażeń
które cytokiny wykazują bezpośrednią cytotoksyczność w odrzucaniu
start learning
bo wskutek przed-translpantacyjnej immunosupresji układ immuno. Biorcy jest bardzo osłabiony
(nie wiem jakie dokładnie to pytanie było, ale chyba chodziło o limfotoksynę i TNF)
Najczęstsza przyczyna niepowodzenia przeszczepu
start learning
odrzucenie przewlekłe
nazwa substancji, "zawierającej" anty-CD25, która stosowana jest w leczeniu ostrego odrzucania?
przeszczep syngeniczny
start learning
DAKLIZUMAB
między bliźniakami monozygotycznymi lub w obrębie szczepu wsobnego
faza aferentna odpowiedzi
antygeny HLA, których zgodność ma największe znaczenie
start learning
rozpoznanie i prezentacja antygenu
HLA-DR, HLA-B
prezentacja antygenu u biorcy (trzeba było wskazać fałszywe)
co nie wpływa na chorobę przeszczep przeciw dawcy
start learning
zachodzi wyłącznie z udziałem komórek prezentujących dawcy
przebyta wcześniej GVD
co leczymy przeszczepem autogenicznym
przeciwciała antyerytrocytarne uczestniczą w odrzucaniu typu
start learning
nowotwory lite
NADOSTRYM
najważniejsze przeciwciała anty-cd skierowane przeciw.
cyklofosfamid działa... IMMUNOSUPRESYJNIE/IMMUNOMODULACYJNIE/CYTOSTATYCZNIE
start learning
CD3
immunosupresyjnie
wykształceniu tolerancji na antygen sprzyjają
surowica anty CD3
start learning
upresja, adaptacja, anergia klonalna, delecja
niszczy LT atakuje rec TCR, i anty CD25 przeciwko rec. IL-2Ralfa
antymetabolity
Scharakteryzować IL-10 wraz z TGF-B
start learning
metrotreksat, antybiotyki, tetracykliny, analogi puryn i pirymidyn
immunosupresyjna, wydzielana przez Lth2, hamuje makrofagi, monocyty, hamuje odp komórkową, hamuje ekspresję MHC-II na monocytach
Wymienić cytokiny do regeneracji szpiku po chemoterapii lub zniszczeniu rtg
Czynniki etiologiczne zakażeń po przeszczepach
start learning
GM-CSF, G-CSF, IL-11
P aeruginosa, Legionella, Aspergillus, M. tuberculosis, H. capsulatum, Blastomyces, Coccoides
Kiedy stosujemy hamowanie odpornosci?
3 virusy i 3 bakt. ktorymi mozna sie zarazic przy przeszczepie
start learning
w autoagresji i przy pzeszczepach
Bifidobacterium, Arachnia, Actinomyces, HBV, HCV, CM, półpasiec,
Czynniki wplywajace na zakazenie po przezczepie
źródła
start learning
rodzaj narządu, czas trwania, rozległość, cewniki, sztuczna wentylacja, leki immunosupresyjne, profilaktyka okołooperacyjna, długi okres pobytu w szpitalu, reżimy sanitarne,
własna flora biorcy, ogniska infekcyjne, przeszczepiony narząd, krew i preparaty krwiopochodne, środowisko szpitalne, wirusy latentne
Leki wykazujace dzialanie niszczace limf. T
przeszczep syngeniczny
start learning
takrolimus, cyklosporyna azatiopryna, mykofenolan mofetylu
izogeniczny
faza aferentna odpowiedzi
co leczymy przeszczepem autogenicznym?
start learning
faza indukcji odpowiedzi- prezentacja i rozpoznanie obcych antygenow
białaczki, Chłoniaki nieziarnicze, rak jajnika, czerniak
słabe antygeny MHC
start learning
NTYGENTY Transplantacyjne kodowane poza kompleksem MHC, ale prezentowane w kontakcie MHC, każdy gen polimorficzny
Zakażenia dróg moczowych po przeszczepie - jakie bakterie
Najczęstsza przyczyna niepowodzenia przeszczepu
start learning
E. Colli, Klebissella, Proteus
ostre śródmiąższowe i przewlekłe odrzucenie przeszczepu
Niedokrwistości przyklady
P/ciala - ich funkcje w odrzucaniu przesczepu
start learning
anemia aplastyczna, Fanconiego
uszkodzenie śródbłonka, ADCC, odczyn zapalny poprzez C3a i C5a, aktywacja układu krzepnięcia
najskuteczniejsza immunosupresja to
imf T podczas odpowiedzi na przeszczep działają na
start learning
antyCD3
komórki przeszczepu dające z komórkami biorcy kombinacje HLA typu TABU
Jakie narządy są uprzywilejowane immunologicznie
Rola limfocytów Th w odrzucaniu przeszczepu
start learning
mózg, komora przednia oka, jądro i wątroba
- aktywacja limf. Tc, odp. humoralnej - aktywacja mechanizmów nadwrażliwości typu 4 - bezpośrednie niszczenie komórek przeszczepu
Nowotwory w których stosuje się przeszczepu allogeniczne szpiku
Co stosuje się w przygotowaniu biorcy aby wyeliminować limf. B
start learning
szpiczak, białaczka, Chłoniak nieziarniczy
plazmaferezę i przeciwciała anty – CD20
o powoduje odrzucenie przeszczepu ksenogenicznego
start learning
w surowicy biorcy obecne są przeciwciała anty – Gal
Do czego służy test cytotoksyczny
start learning
do oznaczenia obecności przeciwciał HLA – dawcy w surowicy biorcy
Cytokiny bezpośrednio niszczące kom. przeszczepu
Chemokiny hamujące angiogenezę
start learning
limfotoksyna, TNF
CXCL 9 i 10
IFN gamma pobudza ekspresję
rozwiń skrót GvH
start learning
MHC I i II
choroba przeszczep przeciw gospodarzowi
co to test cytotoksyczny
odrzucenie przeszczepu (ostry przyspieszony)- opis
start learning
mix surowicy biorcy z limfocytami dawcy celem spr, czy w surowicy biorcy są Ig-antyHLA dawcy
po 24 godzinach zachodzi reakcja a w ciągu 1-6 miesiaca dochodzi do niewydolności
odrzucenie ostre alogeniczne
inhibicja kinazy mTOR
start learning
odrzucenie śródmiąższowe, związane z uszkodzeniem śródbłonka
. zasada działania sirolimus, ewerolimus
białka fuzyjne
. podczas pierwotnej odpowiedzi immunologicznej...
start learning
białka które posiadaja złączony fragment Fc przeciwaciał z CTLA-4
leki immunosupresyjne działają silniej
zgodność tkankowa dotycząca HLA-DR i HLA-B zwiększa możliwość przyjęcia przeszczepu-prawda czy fałsz
Z czym związane jest występowanie HLA-27?
start learning
prawda
zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i zespołu Reitera
O czym świadczy wykrywane w moczu mRNA dla perforyn i granzymów
Działanie mykofelanu mofetylu
start learning
ostre odrzucenie nerki
inhibitor syntezy puryn de novo
Rozwiń skrót IVIG
Wzrost wartości PRA zwiększa/ zmniejsza szanse dopasowania dawcy przeszczepu?
start learning
intravenosus immunoglobulins, preparaty Ig podawane dożylnie
zmniejsza

You must sign in to write a comment