Human adjectives 7

 0    28 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hateful
start learning
nienawistnych
hearty
start learning
serdeczny
helpful
Your notes were very helpful, thanks.
start learning
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
hesitant
start learning
niezdecydowany
hot-headed
start learning
porywczy
hypercritical
start learning
hiperkrytyczny
hysterical
start learning
histeryczny
idiotic
start learning
idiotyczny
idle
I have been idle the whole day. I think it's time I went out for some exercise.
start learning
leniwy
Cały dzień jestem bezczynny. Myślę, że czas już wyjść i poćwiczyć.
illogical
start learning
nielogiczny
imaginative
start learning
obdarzony wyobraźnią
immature
start learning
niedojrzały
immodest
start learning
nieskromny
impatient
start learning
niecierpliwy
imperturbable
start learning
niewzruszony
impetuous
start learning
porywczy
impractical
start learning
niepraktyczny
impressionable
start learning
wrażliwy
impressive
That's impressive.
start learning
robiący wrażenie
To imponujące.
impulsive
We couldn't stand his aggressive, impulsive behaviour.
start learning
impulsywny
Nie mogliśmy znieść jego agresywnych, impulsywnych zachowań.
inactive
start learning
nieaktywny
incisive
start learning
zjadliwy
incompetent
start learning
niekompetentny
inconsiderate
start learning
nieuprzejmy
inconsistent
start learning
niezgodny
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
start learning
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
indiscreet
start learning
niedyskretny
indolent
start learning
niemrawy

You must sign in to write a comment