Human adjectives 1

 0    25 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
able
start learning
zdolny
abnormal
start learning
nieprawidłowy
absent-minded
I can be very absent-minded - yesterday I left home with my slippers on.
start learning
roztrzepany, roztargniony
Bywam bardzo roztargniony - wczoraj wyszedłem z domu w kapciach.
above average
start learning
powyżej średniej
adventurous
start learning
ryzykowny
affectionate
start learning
czuły
agile
start learning
zwinny
agreeable
start learning
przyjemny
alert
start learning
czujny
amazing
You are an amazing mother.
start learning
zadziwiający
Jesteś niesamowitą matką.
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
start learning
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
amiable
start learning
sympatyczny
amusing
start learning
zabawny
analytical
start learning
analityczny
angelic
start learning
anielski
apathetic
start learning
niechętny do działania
apprehensive
start learning
zaniepokojony
ardent
His letter was so ardent, she could tell how much he loved her.
start learning
żarliwy
Jego list był tak namiętny, że widziała, jak bardzo ją kocha.
artificial
Artificial colours and flavours are in many drinks and they are very bad for you.
start learning
sztuczny
Sztuczne barwniki i aromaty są w wielu napojach i są bardzo szkodliwe.
artistic
start learning
artystyczny
assertive
Eric is really assertive. If he wants something he will definitely tell you.
start learning
asertywny
Eric jest bardzo asertywny. Jeśli będzie czegoś chciał, na pewno ci o tym powie.
attentive
The children were very attentive when the policeman came in to speak to their class about his job.
start learning
uważny
Dzieci były bardzo uważne, kiedy policjant przyszedł opowiedzieć klasie o swojej pracy.
average
The average cost of a two bedroom house has risen by a third.
start learning
średnia
przeciętny
Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.
awesome
start learning
super
awful
That food smells awful.
start learning
straszny
To jedzenie pachnie wstrętnie.

You must sign in to write a comment