Historia 2, daty

 0    46 flashcards    zoltakulka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1800
start learning
Towarzystwo Przyjaciół Nauk rozpoczęło swoją działalność
1815
start learning
założenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
1816
start learning
założenie Uniwersytetu Warszawskiego
1817
start learning
ufundowanie przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego biblioteki zwanej Ossolineum
1819
start learning
wprowadzenie cenzury w Królestwie Polskim
1820
start learning
decyzja o stworzeniu w Krakowie Plant
1822
start learning
Królestwo Polskie zawarło z Rosją układ celny umożliwiający swobodny eksport na rynki rosyjskie produkowanych w Królestwie towarów i bezcłowy import surowców z Rosji
1823
start learning
na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego władze wprowadziły tzw. Edykt regulacyjny
1824
start learning
rozpoczęto budowę Kanału Augustowskiego
1825
start learning
powstało Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, udzielające pożyczek ziemianom modernizującym swoje majątki
1826
start learning
powstanie Szkoły Przygotowawczej Instytutu Politechnicznego
1826
start learning
śmierć Stanisława Staszica, od tego roku na czele Towarzystwa Przyjaciół Nauk stanął Julian Ursyn Niemcewicz
1828
start learning
Piotr Wysocki założył tajne sprzysiężenie w Szkole Podchorążych Piechoty
1829
start learning
hrabia Edward Raczyński ufundował Bibliotekę Raczyńskich
29/30 listopada 1830
start learning
wybuch powstania listopadowego
18 grudnia 1830
start learning
powstanie uznano za narodowe
25 stycznia 1831
start learning
sejm ogłosił detronizację Mikołaja I
5 lutego 1831
start learning
bitwa pod Stoczkiem
25 lutego 1831
start learning
bitwa pod Grochowem
26 maja 1831
start learning
Joachim Lelewel założył w Paryżu demokratyczny Komitet Narodowy Polski (KNP)
1832
start learning
Mikołaj I unieważnił konstytucję i wprowadził Statut Organiczny
1832
start learning
rozwiązanie KNP
1832
start learning
założenie Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (TDP)
1833
start learning
organizacja spiskowa Zemsta Ludu próbowała wywołać powstanie
1833
start learning
wysłanie podoficerów i żołnierzy szeregowych drogą morską do Francji
1835
start learning
założenie Gromad Ludu Polskiego
1836
start learning
Wiktor Helman ogłosił Wielki Manifest
1838
start learning
w Paryżu powstała Biblioteka Polska
1839
start learning
śmierć Szymona Konarskiego
1842
start learning
w Poznaniu otwarto gmach nazwany Bazarem, w którym mieściły się polski hotel, sklepy i zakłady rzemieślnicze
18/19 lutego 1846
start learning
grupki uzbrojonej szlachty ruszyły na Kraków
20/21 lutego 1846
start learning
walki uliczne w Krakowie
21 lutego - 4 marca 1846
start learning
powstanie krakowskie
21/22 lutego 1846
start learning
komitet TDP, zwany Centralizacją Poznańską postanowił rozpocząć powstanie krakowskie
22 lutego 1846
start learning
utworzenie Rządu Narodowego RP
27 lutego 1846
start learning
naprzeciw oddziałom austriackim wyruszył E. Dembowski
1846
start learning
Kraków został pozbawiony statusu wolnego miasta i został wcielony do Austrii wraz z Rzeczpospolitą Krakowską
1846
start learning
Hipolit Cegielski założył fabrykę maszyn rolniczych
marzec 1848
start learning
w Krakowie i Lwowie odbyły się demonstracje patriotyczne
22 kwietnia 1848
start learning
Franz Stadion ogłosił uwłaszczenie chłopów
26 kwietnia 1848
start learning
władze austriackie spacyfikowały Kraków
20 marca 1848
start learning
w Poznaniu powstał Komitet Narodowy
9 maja 1848
start learning
kapitulacja Mierosławskiego pod Wrześnią
1848
start learning
zebranie parlamentu pruskiego
1848-1849
start learning
walki na terenie Włoch
1831
start learning
bitwa pod Ostrołęką

You must sign in to write a comment