GS Begrippen

 0    22 flashcards    Tom.G
download mp3 print play test yourself
 
Question Nederlands, Vlaams
Answer Nederlands, Vlaams

Acte van Navigatie
start learning
Alleen Engelse schepen mogen goederen van en naar Engeland vervoeren.

Uitdelen van brood en turf aan armen en mensen die van hun winterloon niet kunnen rondkomen.

classicisme
start learning
Stijl in kunst en architectuur die de (bouw) kunst van Grieken en Romeinen in de Oudheid nadoet.

Commerciële landbouw en veeteelt
start learning
Boeren werken voor de nijverheid of voor de exporten niet alleen meer voor eigen dorp of streek.

Gouden Eeuw
start learning
Naam, later bedacht voor de lange periode van voorspoed en welvaart voor de Republiek in de zeventiende eeuw.

handelsfactorij
start learning
Versterkt steunpunt voor de handel van bijvoorbeeld VOC of WIC.

handelskapitalisme
start learning
Je vermeerdert je kapitaal door handel te drijven én door gekochte (ingevoerde) materialen en grondstoffen te laten bewerken en daarna te verkopen met meer winst dan met handel alleen.

handelsmonopolie
start learning
Het alleenrecht om in een gebied (of in een bepaald product) handel te drijven.

Aziatische handel Handel tussen Aziatische landen onderling.

moedernegotie
start learning
De eerste en eeuwenlang belangrijkste internationale handel van Nederlanders met de landen rond de Oostzee.

Alle gebieden waarmee de VOC handel dreef.

plantagekolonie
start learning
Kolonie met katoen, suiker

rampjaar 1672
start learning
De Republiek in oorlog met Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. Willem III stadhouder, de gebroeders de Witt vermoord.

rationalisme
start learning
Proberen de wereld te begrijpen met het verstand, in plaats van vanuit het geloof.

schuilkerk
start learning
Kerk, ingericht op een zolder. Anderen dan calvinisten mochten hun geloof niet openlijk uitoefenen.

stapelmarkt
start learning
Uit alle windstreken worden goederen naar de handelsstad vervoerd om van daaruit weer verhandeld te worden.

transAtlantische slavenhandel(Driehoekshandel)
start learning
Handel in slaven van Afrika over de Atlantische Oceaan naar Amerika. Onderdeel van
een driehoekshandel: vanuit Nederland koopwaar (katoenen stoffen, geld) naar Afrika, van Afrika slaven naar Amerika, van Amerika koopwaar (ruwe katoen, koffie, tabak, suiker) naar Nederland.

Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC
start learning
) Handelsmaatschappij met de monopolie op de zeevaart naar Azië.

voorcompagnie
start learning
Voor de VOC werd opgericht ondernamen kooplui samen in een voorcompagnie reizen naar Azië.

wereldeconomie
start learning
Stelsel van handels en financiële relaties dat de hele wereld omspant.

WestIndische Compagnie (WIC)
start learning
Handelsmaatschappij met het monopolie op de zeevaart naar West-Afrika en de Amerika’s.

zilvervloot
start learning
Jaarlijkse Spaanse vloot met de opbrengst van de zilvermijnen uit de Amerika’s.


You must sign in to write a comment