gleby + pH i odczynniki 🚜🧪

 0    40 flashcards    Kuki16
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jaki jest profil gleby?
Wymień jej cztery warstwy i co w nich się znajduje.
start learning
1) warstwa bogata w organiczne związki węgla 2) warstwa zawierająca sole wapnia, magnezu i krzemu 3) rozkruszone skały 4) lite skały
Co to oznacza, że gleba ma właściwości sorpcyjne?
start learning
To, że gleba ma silne właściwości sorpcyjne, oznacza, że wchłania i zatrzymuje między innymi wodę, cząsteczki oraz jony.
Jakie znaczenie dla rozwoju roślin mają właściwości sorpcyjne gleby?
start learning
Pochłonięte przez glebę substancje odżywcze i mineralne umożliwiają odżywianie roślin przez system korzeniowy. Gleba pochłania też wiele związków toksycznych, dlatego przyczynia się do oczyszczania wód opadowych i gruntowych.
Nadaj nazwę powyższemu doświadczeniu.
start learning
badanie właściwości sorpcyjnych gleby
Podaj odczynniki potrzebne do przeprowadzenia badania właściwości sorpcyjnych gleby.
a także dwa potrzebne sprzęty laboratoryjne
start learning
gleba oraz roztwór atramentu, a także lejek i sączek
Podaj obserwację do powyższego doświadczenia.
start learning
Niebieski roztwór atramentu po przesączeniu staje się bezbarwny.
Podaj wniosek do powyższego doświadczenia.
start learning
Gleba pochłonęła barwnik, czyli ma właściwości sorpcyjne.
Wymień rodzaje sorpcji.
(2)
start learning
adsorpcja – pochłanianie na powierzchnię, absorpcja – pochłanianie do całej objętości związku
Jakiego sprzętu laboratoryjnego użyjesz do badania odczynu (kwasowości) gleby?
start learning
Do tego celu użyję kwasomierzu Helliga.
Wymień odczynniki potrzebne do zbadania odczynu (kwasowości) gleby.
start learning
próbka gleby, płyn helliga
O czym decyduje odczyn gleby?
start learning
Odczyn gleby decyduje o tym, jakie rośliny uprawiać na danym terenie, aby dały bogate plony.
Podaj obserwacje dla powyższego doświadczenia.
start learning
Płyn Helliga zmienił barwę na pomarańczową.
Podaj wniosek dla powyższego doświadczenia.
start learning
Odczyn gleby jest kwasowy, wartość pH wynosi około 5.
Na glebach o jakim odczynie większość roślin rośnie najlepiej?
(2)
start learning
Większość roślin najlepiej rośnie na glebie o odczynie obojętnym lub lekko kwasowym.
Na glebach o jakim odczynie rozwijają się truskawki, marchewki i maliny?
start learning
odpowiednio: 7,0 – 8,0 pH (truskawki), 6,0 – 7,0 pH (marchewki), 5,0 – 6,0 pH (maliny)
Co się dzieje, kiedy rośliny rosną na glebie o innym odczynie, niż na którym się rozwijają?
start learning
Na glebie o innym odczynie rośliny te nie rosną lub ich rozwój jest zakłócony.
W jakich glebach występuje zwykle mniej wapnia?
start learning
W glebach o odczynie kwasowym.
Co się często stosuje do podwyższenia pH gleb o odczynie kwasowym?
start learning
związki wapnia
Co to odczyn roztworu?
start learning
Jest to cecha określająca, czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodoru H+, czy też nadmiar jonów wodorotlenkowych OH- albo czy liczby tych jonów są równe.
Czego używa się do określenia pH roztworu?
(ogółem)
start learning
Do określenia pH roztworu używa się wskaźników pH.
Co to wskaźniki pH?
start learning
Wskaźniki pH to substancje, których barwa zależy od odczynu roztworu.
Jaką barwę przyjmuje KWAS, kolejno w: oranżu metylowym, fenoloftaleinie, (po zastosowaniu) uniwersalnego papierka wskaźnikowego?
start learning
odpowiednio: czerwoną, bezbarwną, czerwoną.
Jaką barwę przyjmuje ZASADA, kolejno w: oranżu metylowym, fenoloftaleinie, (po zastosowaniu) uniwersalnego papierka wskaźnikowego?
start learning
odpowiednio: żółtą, malinową, zieloną/niebieską*
*w zależności od stężenia
Jaką barwę przyjmuje WODA, kolejno w: oranżu metylowym, fenoloftaleinie, (po zastosowaniu) uniwersalnego papierka wskaźnikowego?
start learning
odpowiednio: pomarańczową, bezbarwną, żółtą.
Wymień naturalne wskaźniki kwasowo-zasadowe.
(2)
start learning
hortensja, sok z czerwonej kapusty
Jaki kolor kwiatów przyjmuje hortensja na glebie o odczynie kwasowym, a jaki na glebie o odczynie zasadowym?
start learning
Na glebie o odczynie kwasowym jej kwiaty są niebieskie, a na glebie o odczynie zasadowym – różowe.
W jakim zakresie pH sok z czerwonej kapusty zmienia barwę?
start learning
w zakresie 1 - 14
Co ma wpływ na skład gleby?
start learning
Na skład gleby ma wpływ to, z jakiej skały i w jakich warunkach powstała.
Opisz wpływ składu gleby na wzrost roślin.
start learning
W skład gleby wchodzi próchnica, będąca środowiskiem rozwoju bakterii glebowych, które wiążą azot z powietrza. Próchnica zawiera też między innymi azotany (V) i fosforany (V) wapnia oraz potasu, które pozytywnie wpływają na rozwój roślin.
Do czego stosowane są nawozy?
start learning
Nawozy stosowane są do uzupełniania niedoboru składników mineralnych w glebie lub zmiany odczynu gleby.
Co to saletry?
start learning
Saletry to sztuczne nawozy, które wytwarza się w zakładach chemicznych, pomimo że występują też naturalnie w przyrodzie.
Wymień dwa główne rodzaje nawozów.
start learning
Naturalne i sztuczne.
Wymień rodzaje nawozów sztucznych.
start learning
fosforowe, azotowe i potasowe
Co to kompost?
start learning
To szczątki roślinne i domowe odpady organiczne.
Jaki nawóz podwyższa pH gleby? (+)
start learning
Sztuczny nawóz fosforowy
Jaki nawóz obniża pH gleby? (-)
(zakwasza glebę)
start learning
Sztuczny nawóz azotowy amonowy (NH4Cl)
Wymień trzy przykłady nawozów naturalnych.
start learning
kompost, sproszkowane skały wapienne, popioły drzewne
Podaj przykład nawozu fosforowego.
start learning
superfosfaty - Ca(H2PO4)2
Podaj przykłady nawozów azotowych.
(2 i po przynajmniej jednym przykładzie do każdego)
start learning
1) amonowe (NH4Cl) 2) saletry: norweska - Ca(NO3)2 i chilijska - NaNO3
Podaj 3 przykłady nawozów potasowych.
(nazwy i wzory)
start learning
1) chlorkowe (KCl) 2) siarczanowe (K2SO4) 3) saletra indyjska (KNO3)

You must sign in to write a comment