GESCHIEDENIS BEGRIPPEN H2 A2

 0    36 flashcards    Tom.G
download mp3 print play test yourself
 
Question Nederlands, Vlaams Answer Nederlands, Vlaams
aflaat
start learning
Bewijs dat (een deel van) iemands zonden zijn kwijtgescholden.
Beeldenstorm
start learning
Actie van protestanten (die ‘beeldenverering’ verafschuwden) om beelden en versieringen uit kerken te verwijderen, bedoeld om onderdak te regelen voor protestantse kerkdiensten.
centralisatie
start learning
Proces waarbij een gebied of land steeds meer vanuit één plaats wordt bestuurd, met dezelfde regels voor dat gebied of land.
generaal pardon
start learning
Opstandelingen die bereid waren de wapens neer te leggen, zouden niet vervolgd of veroordeeld worden.
Generaliteitslanden
start learning
Katholiek gebleven delen van de Nederlanden die waren veroverd door de Republiek. Ze werden direct bestuurd door de Staten
Generaal: Zeeuws Vlaanderen, Noord Brabant en Zuid Limburg.
gewest
start learning
Gebied in de Nederlanden met eigen bestuur, regels en privileges (provincie).
hagenpreek
start learning
Preek voor protestanten, die in de openlucht werd gehouden omdat zij nog geen eigen kerkgebouwen bezaten en met het oog op de veiligheid.
Hervorming
start learning
Poging om iets te doen aan de misstanden binnen de katholieke kerk, die leidde tot de stichting van de protestantse kerk (ook Reformatie genoemd).
humanisten
start learning
Geleerden die de klassieke cultuur en literatuur bestudeerden en imiteerden.
inquisitie
start learning
Organisatie binnen de katholieke kerk die zich bezighield met het opsporen en veroordelen van ketters.
kaperbrief
start learning
Brief waarin een vorst aan de ontvanger toestemming geeft koopvaardijschepen van de vijand te kapen.
katholiek
start learning
Behorend tot het deel van het christendom dat gehoorzaamt aan de bisschop van Rome, de paus.
ketter
start learning
Iemand die zich niet houdt aan de officiële leer en regels van de kerk.
landsadvocaat
start learning
Hoge ambtenaar (ook raadspensionaris genoemd) in een gewest. Hij was de woordvoerder van zijn gewest in de Staten
Generaal.
landsheer
start learning
Heerser over een gebied dat geen koninkrijk is. In de Nederlanden wordt de titel gebruikt om alle titels van Karel V en Filips II mee samen te vatten.
landvoogd(es)
start learning
Vervang(st)er van de landsheer, verantwoordelijk voor het bestuur van alle gewesten in de Nederlanden.
Pacificatie van Gent
start learning
Verdrag waarin alle Nederlandse gewesten zich aaneensloten om samen de Spaanse legers te verdrijven.
particularisme
start learning
Streven van de gewesten, edelen en steden om de oude voorrechten (privileges) te behouden en zo zelfstandig mogelijk te zijn.
plakkaat
start learning
Wet.
predestinatie
start learning
De opvatting dat God van tevoren de mensen heeft uitgekozen die na hun dood in de hemel zullen komen.
privilege
start learning
Speciaal recht dat een persoon, stad of gewest kreeg van de landsheer.
protestants
start learning
Behorend tot het deel van het christendom dat in navolging van Luther, Calvijn en andere hervormers het gezag van de paus verwerpt.
Raad van Beroerten
start learning
Rechtbank, ingesteld door Alva, om de daders van de Beeldenstorm te straffen.
raadspensionaris
start learning
Hoge ambtenaar (ook raadspensionaris genoemd) in een gewest. Hij was de woordvoerder van zijn gewest in de Staten
Generaal.
Reformatie
start learning
Poging om iets te doen aan de misstanden binnen de katholieke kerk, die leidde tot de stichting van de protestantse kerk (ook Reformatie genoemd).
republiek
start learning
In onze tijd een staat met een gekozen staatshoofd en niet een vorst die de titel heeft geërfd.
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
start learning
Een statenbond van zeven gewesten, waarin de Staten
Generaal het buitenlandse beleid en de verdediging bepaalden. De Gewestelijke staten beslisten over belastingen, godsdienst en rechtspraak. De Republiek had geen staatshoofd.
Smeekschrift
start learning
Verzoek van de edelen aan de landvoogdes om de vervolging van ketters te matigen.
Spaanse furie
start learning
Muiterij van de Spaanse soldaten, die leidde tot de plundering van onder andere Antwerpen.
stadhouder
start learning
Vervanger van de landsheer in het gewest. In de tijd van de Republiek benoemden de gewestelijke Staten de stadhouder. Toen was hij ook opperbevelhebber van het leger.
Staten (Gewestelijke)
start learning
Bijeenkomst van de afgevaardigden van de geestelijkheid, adel en steden in een gewest (in de tijd van de Republiek ontbrak de geestelijkheid).
Staten generaal
start learning
De afgevaardigden van alle gewestelijke Staten bij elkaar.
Tiende Penning
start learning
Belasting ingesteld door Alva. Over elk verkocht product moest tien procent belasting betaald worden.
Unie van Atrecht
start learning
Bond van Zuid Nederlandse, Waalse gewesten die na het mislukken van de Pacificatie van Gent vrede sloten met Filips II.
Unie van Utrecht
start learning
Bond van de gewesten die na het mislukken van de Pacificatie van Gent besloten de Opstand voort te zetten.
Watergeuzen
start learning
Protestantse opstandelingen die op en vanaf zee vochten.

You must sign in to write a comment