Feelings – Basic Polish Vocabulary

5  1    41 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to be afraid of sth
I'm afraid of darkness.
start learning
bać się czegoś
Boję się ciemności.
to be proud of
Lucy is very proud of her son.
start learning
być dumnym z
Lucy jest bardzo dumna ze swojego syna.
to be in a good/bad mood
Tom is in a good mood today. Wonder why?
start learning
być w dobrym/złym humorze
Tomek jest dzisiaj w bardzo dobrym humorze. Ciekawe dlaczego?
to be keen on sth
My neighbours are keen on playing golf.
start learning
być zapalonym do czegoś
Moi sąsiedzi uwielbiają grać w golfa.
to feel
I feel good today.
start learning
czuć się
Dobrze się dzisiaj czuję.
to feel down
Robert has been feeling down recently.
start learning
czuć się przygnębionym
Robert od jakiegoś czasu jest przygnębiony.
to love
Do you love me as much as I love you?
start learning
kochać
Czy kochasz mnie tak jak ja ciebie?
to like
I don't like to get up so early in the morning.
start learning
lubić
Nie lubię wstawać tak wcześnie rano.
to be fed up with sth
Robert is fed up with his friends and doesn't want to see them anymore.
start learning
mieć dość czegoś
Robert ma dość swoich znajomych i nie chce ich widzieć.
to dislike
I dislike the way my boss talks to me.
start learning
nie lubić
Nie podoba mi się sposób w jaki mój szef zwraca się do mnie.
Don't worry!
Don't worry and be happy!
start learning
Nie martw się!
Nie martw się i bądż szczęśliwy!
can't stand
I can't stand this freezing cold weather any longer.
start learning
nie znosić
Nie mogę już dłużej wytrzymać tego mrozu.
to hate
I hate Physics!
start learning
nienawidzić
Nienawidzę fizyki!
indifferent
Don't be indifferent and help these poor animals.
start learning
obojętny
Nie bądź obojętny i pomóż tym biednym zwierzakom.
to cry
Mary's crying because she has lost her handbag.
start learning
płakać
Mary płacze ponieważ zgubiła torebkę.
excited
We're so excited about going to Australia.
start learning
podekscytowany
Jesteśmy podekscytowani wyjazdem do Australii.
to admire
I admire her style.
start learning
podziwiać
Podziwiam jej styl.
scared
The children were scared of the possibility of calling their parents.
start learning
przestraszony
Dzieci były przestraszone możliwością wezwania rodziców.
disappointed
I didn't like the film at all and felt really disappointed.
start learning
rozczarowany
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana.
lonely
Rock stars often feel lonely and sad.
start learning
samotny
Gwiazdy rocka często są samotne i nieszczęśliwe.
sentimental
The journey back home was sentimental.
start learning
sentymentalny
Podróż powrotna do domu była sentymentalna.
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
start learning
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
to respect
Young people should respect the elderly.
start learning
szanować
Młodzi ludzie powinni szanować starszych.
happy
I feel happy because I'm getting married soon.
start learning
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.
to laugh
I laugh every time I watch this comedy.
start learning
śmiać się
Śmieję się za każdym razem gdy oglądam tę komedię.
to smile
She's pretty and she's always smiling.
start learning
uśmiechać się
Jest ładna i zawsze jest uśmiechnięta.
to adore
Young people adore Lady Gaga.
start learning
uwielbiać
Młodzi ludzie uwielbiają Lady Gagę.
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
start learning
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
mad
Tom got mad at Peter and hit him.
start learning
wściekły
Tomek wściekł się na Piotra i uderzył go.
glad
I'm glad that you're planning to come to us.
start learning
zadowolony
Cieszę się, że zamierzacie przyjść do nas.
to fall in love with sb
I fell in love with my husband 30 years ago.
start learning
zakochać się w kimś
Zakochałam się w moim mężu 30 lat temu.
depressed
There are more and more young people becoming depressed.
start learning
załamany
Coraz więcej młodych ludzi wpada w depresję.
surprised
We were surprised to learn that we won the competition.
start learning
zaskoczony
Byliśmy zaskoczeni wiadomością o wygraniu konkursu.
nervous
I'm always nervous before oral exams.
start learning
zdenerwowany
Zawsze denerwuję się przed ustnymi egzaminami.
annoyed
I was annoyed with him for being so late.
start learning
zirytowany
Byłem zirytowany jego spóźnieniem.
angry
I am angry with my mother for not letting me go to the party.
start learning
zły
Jestem zły na mamę za to, że nie pozwoliła mi pójść na imprezę.
worried
Our grandmother is always worried about us.
start learning
zmartwiony, zasmucony
Nasza babcia zawsze martwi się o nas.
tired
Mark is so tired. He keeps on falling asleep.
start learning
zmęczony
Marek jest zmęczony. Co chwilę zasypia.
bored
The students were bored and wanted to leave.
start learning
znudzony
Studenci byli znudzeni i chcieli wyjść.
shocked
We were shocked to learn about the earthquake.
start learning
zszokowany
Byliśmy zszokowani informacją o trzęsieniu ziemi.
feelings
I have mixed feelings about going to India.
start learning
uczucia
Mam mieszane uczucia w związku z wyjazdem do Indii.

You must sign in to write a comment