Environment 2

 0    46 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

food chain
start learning
łańcuch pokarmowy

fossil
The young archaeologist is looking for fossils in the ground.
start learning
skamielina
Młody archeolog szuka w ziemi skamieniałości.

overpopulated
start learning
przeludniony

wilgotny

prosperous
start learning
dobrze prosperujący

białko / proteina

carbohydrate
start learning
wodorowęglan

fat
Fries contain a lot of fat.
start learning
tłuszcz
Frytki zawierają dużo tłuszczu.

glacier
The group went hiking on a glacier in New Zealand.
start learning
lodowiec
Grupa wybrała się na wspinaczkę na lodowiec w Nowej Zelandii.


poświata, blask, jarzyć sie

chorować

biodegradable
Our products are 100% biodegradable.
start learning
biodegradowalny
Nasze produkty są w 100% biodegradowalne.

biodiversity
start learning
bioróżnorodność

carbon dioxide
Carbon dioxide is one of the greenhouse gases.
start learning
dwutlenek węgla
Dwutlenek węgla to jeden z gazów cieplarnianych.

carbon monoxide
start learning
Tlenek węgla

catalytic converter
start learning
katalizator

ściąć

coastal waters
start learning
Wody przybrzeżne

cooling agent
start learning
czynnik chłodzący

contaminate
start learning
zanieczyścić

detergentu

wymierać

pomniejszać

wywóz

drought
There had been no rain in Australia for three months, causing a terrible drought.
start learning
susza
W Australii nie padało przez trzy miesiące, co spowodowało ogromną suszę.

wysuszyć

dump
I don't want these bookshelves anymore, so I'm going to dump them on the side of the road.
start learning
wysypisko
wyrzucić
Nie chcę już tych półek na książki, więc wyrzucę je przy drodze.

dumping ground
start learning
wysypisko


energy conservation
start learning
oszczędzanie energii

energy source
start learning
źródła energii

energy-efficient
start learning
energooszczędne

erodować

exhaust fumes
start learning
Spaliny

factory farming
start learning
rolnictwo fabryka

płodny

greenhouse effect
The destruction of forests is contributing to the greenhouse effect.
start learning
efekt cieplarniany
Wycinka lasów przyczynia się do efektu cieplarnianego.

geothermal
start learning
geotermalnej

be harmful to
start learning
być szkodliwym

fala upałów

strenuous activity
start learning
forsowna aktywność

hydrocarbon
start learning
węglowodór

industrial waste
start learning
odpady przemysłowe

insulation
start learning
izolacja

glass fibre
start learning
z włókna szklanego


You must sign in to write a comment