Egzamin gimnazjalny: 1772-1922

 0    67 flashcards    kasiawitczak310
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
2.12.1804
start learning
koronacja Napoleona na cesarza Francuzów
X 1805
start learning
bitwa pod Ulm, klęska Austrii
2.12.1805
start learning
bitwa 3 cesarzy (Napoleon, Aleksander I, Franciszek II) klęska wojsk austriacko-rosyjskich pod Austerlitz
12.07.1806
start learning
Związek Reński (Napoleon)
1806
start learning
zwycięstwo Francuzów nad Prusami pod Jeną i Auerstedt
1807
start learning
zwycięstwo Francuzów nad Prusami i Rosją pod Iławą Pruską i Frydlandem
07.07.1807
start learning
pokój w Tylży (Francja i Rosja)
1797
start learning
zgoda Napoleona na utworzenie Legionów przez Dąbrowskiego (Mazurek Dąbrowskiego)
22.07.1807
start learning
konstytucja Księstwa Warszawskiego
24.06.1812
start learning
początek wyprawy Napoleona na Rosję
5-7.09.1812
start learning
bitwa pod Borodino, zajęcie Moskwy przez Napoleona
16-19.10.1813
start learning
bitwa narodów pod Lipskiem, klęska Napoleona
6.04.1814
start learning
abdykacja Napoleona (na tronie Ludwik XVIII) i zesłanie na Elbę
1.03.1815
start learning
Sto dni Napoleona
18.06.1815
start learning
bitwa pod Waterloo, klęska Napoleona
1814-1815
start learning
kongres wiedeński (święte przymierze RAP)
18.02.1861
start learning
zjednoczenie Włoch
1864
start learning
Prusy pokonują Danię
1866
start learning
Prusy pokonują Austrię
1870
start learning
Prusy pokonują Francję
1871
start learning
powstanie II Rzeszy
1772
start learning
I rozbiór Polski
1793
start learning
II rozbiór Polski
1795
start learning
III rozbiór Polski
1791
start learning
Konstytucja 3 maja
1792
start learning
konfederacja targowicka
1792
start learning
wojna polsko-rosyjska (Dubienka, Zieleńce)
1794
start learning
insurekcja kościuszkowska
1788-1792
start learning
Sejm Wielki (Czteroletni)
IX 1791
start learning
konstytucja Francji
1787
start learning
konstytucja USA
1797
start learning
legiony Polskie (J. Wybicki - hymn)
1807
start learning
Księstwo Warszawskie (pokój w Tylży)
1809
start learning
bitwa pod Raszynem (Poniatowski vs. Austriacy)
1814-1815
start learning
kongres wiedeński
1830-1831
start learning
powstanie listopadowe w Królestwie Polskim
29/30 listopada 1830
start learning
wybuch powstania listopadowego
1815
start learning
powstanie Królestwa Polskiego
1828
start learning
Sprzysiężenie Podchorążych
1831
start learning
wojna polsko-rosyjska
24-25.02.1831
start learning
bitwa pod Grochowem (gen. Józef Chłopicki)
31.03.1831
start learning
bitwa pod Wawrem i Dębem Wielkim
10.04.1831
start learning
bitwa pod Iganiem
26.05.1831
start learning
bitwa pod Ostrołęką
1846
start learning
powstanie krakowskie, rabacja galicyjska
1863-1864
start learning
powstanie styczniowe
14/15.01.1863
start learning
początek branki w Warszawie
11.04.1864
start learning
aresztowanie Romualda Traugutta
22.01.1863
start learning
wybuch powstania styczniowego
1882
start learning
Trójprzymierze (Niemcy, Austro-Węgry, Włochy) państwa centralne
1904
start learning
Trójporozumienie (Rosja, Francja, Anglia)
1906 i 1911
start learning
kryzys marokański
1912-1913
start learning
1. wojna bałkańska
1913
start learning
2. wojna bałkańska
28.06.1914
start learning
zamach w Sarajewie na Franciszka Ferdynanda
6-10.09.1914
start learning
bitwa nad rzeką Marną
21.02.1916
start learning
krwawa bitwa pod Verdun
24.06.1916
start learning
wielk ofensywa aliantów
31.05-1.06.1916
start learning
morska bitwa jutlandzka
11.11.1918
start learning
rozejm pod Campiegne
26-31.08.1914
start learning
zwycięstwo Niemców nad Rosjanami pod Tannenbergiem
3.03.1918
start learning
pokój brzeski
28.06.1919
start learning
koniec I wojny światowej
22.01.1905
start learning
krwawa niedziela w Petersburgu (demonstracja robotników)
II 1917
start learning
rewolucja lutowa
X 1917
start learning
rewolucja październikowa
1918-1922
start learning
wojna domowa w Rosji: biali vs czerwoni

You must sign in to write a comment