Ecology – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    22 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

civilization
The lecture is on the civilization of the Mayans.
start learning
cywilizacja
Wykład poświęcony jest cywilizacji Majów.

climate change
Politicians do not take climate change seriously.
start learning
zmiana klimatu
Politycy nie traktują problemu zmiany klimatu zbyt poważnie.

Environmental disaster
Nuclear power plant explosion in Chernobyl was one of the biggest environmental disasters in history.
start learning
katastrofa ekologiczna
Wybuch w elektrowni w Czernobylu należy do największych katastrof ekologicznych wszechczasów.

ecosystem
What are the world's most endangered ecosystems?
start learning
ekosystem
Które ekosystemy są najbardziej zagrożone?

emergency
My parents will not be able to reach me in an emergency.
start learning
nagły wypadek
Moi rodzice nie będą w stanie skontaktować się ze mną w razie nagłego wypadku.

energy-saving
I always buy energy-saving light bulbs.
start learning
energooszczędny
Zawsze kupuję energooszczędne żarówki.

environment-friendly
There are more and more environment friendly products in our shops.
start learning
przyjazny dla środowiska
Nasze sklepy oferują coraz więcej artykułów przyjaznych dla środowiska.

extinct
Since 1500, over 190 species of birds have become extinct.
start learning
wymarły
Od 1500 roku wymarło ponad 190 gatunków ptaków.

global warming
Global warming is one of the most serious challenges of the 21st century.
start learning
globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie to jedno z największych wyzwań 21 wieku.

greenhouse effect
The destruction of forests is contributing to the greenhouse effect.
start learning
efekt cieplarniany
Wycinka lasów przyczynia się do efektu cieplarnianego.

natural resources
Poland’s most important natural resources are hard coal, copper, zinc and lead.
start learning
bogactwa naturalne
Najważniejszymi bogactwami naturalnymi Polski są węgiel kamienny, miedź, cynk i ołów.

pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
start learning
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.

recycling
The company specializes in recycling your computer electronics.
start learning
recycling
Firma specjalizuje się w recyklingu elektroniki komputerowej.

smog
Smog is a mixture of fog and smoke.
start learning
smog
Smog jest mieszanką mgły z dymem.

solar energy
Solar energy is used in homes.
start learning
energia słoneczna
Energia słoneczna wykorzystywana jest w domach.

to poison
Are we being poisoned without knowing it?
start learning
zatruwać
Czy jesteśmy truci bez naszej wiedzy?

to protect endangered species
We should protect endangered species.
start learning
chronić zagrożone gatunki
Powinniśmy chronić zagrożone gatunki.

to re-use
Some glass bottles can be re-used.
start learning
użyć ponownie
Niektóre szklane butelki mogą być wykorzystane powtórnie.

to recycle
Is it possible to recycle computers?
start learning
poddać recyclingowi
Czy komputery można poddać recyclingowi?

to save the planet
Can vegetarians save the world?
start learning
ocalić planetę
Czy wegetarianie mogą ocalić planetę?

to save water
The landlord asked the guests to save the water.
start learning
ograniczać zużycie wody
Gospodarz poprosił gości o ograniczenie zużycia wody.

ecology
Are you interested in ecology?
start learning
ekologia
Czy interesujesz się ekologią?


You must sign in to write a comment