do egzaminu 1 klasa

 0    34 flashcards    przemyslawkania23
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Początek epoki neolitu.
start learning
ok. 8000 r. p.n.e.
Początki cywilizacji Sumerów i wynalezienie pisma
start learning
ok. 4000 r. p.n.e.
Pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji.
start learning
776 r. p.n.e.
Legendarna data założenia Rzymu
start learning
753 r. p.n.e.
Obalenie króla w Rzymie - powstanie republiki.
start learning
509 r, p.n.e.
Bitwa pod Maratonem zakończona zwycięstwem Greków
start learning
490 r. p.n.e.
Wyprawa Kserksesa na Grecję. Bitwy pod Termopilami i Salaminą.
start learning
480 r. p.n.e.
Bitwa pod Platejami i wyparcie Persów z Grecji
start learning
479 r. p.n.e.
Początek wyprawy perskiej Aleksandra Macedońskiego. Bitwa nad rzeką Granikos
start learning
334 r. p.n.e.
I wojna punicka.
start learning
264-241 r. p.n.e.
II wojna punicka.
start learning
218-201 r. p.n.e.
III wojna punicka.
start learning
149-146 r. p.n.e.
Zdobycie i zburzenie Kartaginy. Zniszczenie Koryntu podporządkowanie Grecji władzy rzymskiej
start learning
146 r. p.n.e.
Powstanie niewolników pod wodzą Spartakusa.
start learning
73-70 r. p.n.e.
Zamordowanie Cezara.
start learning
44 r. p.n.e.
Wydanie Edyktu mediolańskiego o tolerancji religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego
start learning
313 r. n.e.
Założenie Konstantynopola.
start learning
330 r. n.e.
Ogłoszenie przez Teodozjusza Wielkiego chrześcijaństwa religią panującą i wydanie zakazu oddawania czci dawnym bogom.
start learning
392 r. n.e.
Podział cesarstwa na część zachodnią i wschodnią przez Teodozjusza Wielkiego.
start learning
395 r. n.e.
Zdobycie i zniszczenie Rzymu przez Wandalów
start learning
455 r. n.e.
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego. Umowny koniec epoki starożytnej.
start learning
476 r. n.e.
Przyjęcie chrztu przez Chlodwiga z rodu Merowingów.
start learning
496 r.
Spisanie Kodeksu Justyniana.
start learning
534 r.
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
start learning
622 r.
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza.
start learning
800 r.
Zjazd w Verdun i rozpad państwa Karola Wielkiego
start learning
843 r.
Koronacja cesarska Ottona I z dynastii saskiej. Powstanie Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.
start learning
962 r.
Chrzest Polski
start learning
966 r.
Zwycięstwo Mieszka I pod Cedynią.
start learning
972 r.
Śmierć św. Wojciecha podczas misji w Prusach.
start learning
997 r.
Zjazd gnieźnieński.
start learning
1000r.
Koronacja królewska Bolesława Chrobrego. Śmierć Bolesława Chrobrego. Koronacja Mieszka II na króla Polski.
start learning
1025r.
Koronacja Bolesława Śmiałego
start learning
1076r
Śmierć Bolesława Krzywoustego. Początek rozbicia dzielnicowego Polski.
start learning
1138 r.

You must sign in to write a comment