Vietnamese Dutch Dictionary

Tiếng Việt - Nederlands, Vlaams

in Dutch:

1. nemen nemen


Telkens als we op reis gaan, nemen we een kaart mee.
Welke krant nemen jullie?
Gedane zaken nemen geen keer.
Ik moet medicijnen nemen.
Om een goede advocaat in de arm te nemen? vroeg Al-Sayib.
Hij had het lef mijn auto te nemen zonder toestemming te vragen.
Ik zal de maatregelen nemen die mij noodzakelijk lijken.
Het is beter de tijd te nemen voor dit werk, dan u te haasten en fouten te maken.
Een Engelsman, een Belg en een Nederlander gaan een café binnen en nemen plaats aan de toog. Zegt de barkeeper: "Wacht even, is dit een mop of zo?"
Kinderen nemen de gewoontes van hun ouders over.
Naar aanleiding van de demografische gegevens was de regering genoodzaakt een beleid aan te nemen dat het geboortecijfer zou stimuleren.
Je moet zijn woorden niet ernstig nemen, op elk ogenblik is hij iemand anders.
Het handige van dit elektronische woordenboek is dat je het makkelijk mee kan nemen.
Van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan. Maar waarom het risico nemen?!
Enkel diegenen die het risico nemen om te ver te gaan, weten tot hoever ze mogen gaan.

2. hebben hebben


Hebben jullie kinderen?
Misschien heeft dit wel helemaal niets te maken met het probleem dat we hebben.
Aan de basis van de thermodynamica liggen de bewegingen van atomen en moleculen, en de bewegingswetten die we al geleerd hebben in het eerste deel.
Hopelijk zullen we ooit in de nabije toekomst ook een Perzische Bloemlezing in het Esperanto hebben.
Dit is wat wiskundigen en Fransen gemeen hebben: wat je hen ook probeert uit te leggen, ze vertalen het op hun eigen manier en verdraaien het in iets wat helemaal anders is.
Alhoewel ze vleugels hebben, zijn auto's nog niet helemaal in staat om te vliegen.
De Canadese Dankzeggingsdag en de Columbusdag in de Verenigde Staten van Amerika vallen samen, daarom maken Esperantosprekers uit beide landen van de gelegenheid gebruik om een internationale bijeenkomst te hebben.
Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.
Totdat jullie vrede sluiten met wie jullie zijn, zullen jullie niet tevreden zijn met wat jullie hebben.
Om een situatie als vorig jaar, toen er een pekeltekort was, te voorkomen, hebben veel mensen nu al ruim voor de eerste vorst een voorraadje strooizout ingeslagen.
Gemiddeld belanden er in Nederland elke dag 1 à 2 jongeren onder de 18 in het ziekenhuis omdat ze te veel hebben gedronken.
Er zijn mensen in de wereld die zo'n honger hebben, dat God alleen in de vorm van brood aan hen kan verschijnen.
Als we de huur betalen aan de huiseigenares, zullen we geen geld meer hebben voor eten; we zitten tussen de duivel en de diepe blauwe zee.
We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon.
We hebben nieuwe gegevens over productie en verkoop van elektrische vliegenmeppers wereldwijd.

3. ja ja


Stel alleen vragen die zijn te beantwoorden met "ja" of "nee".
Ge kunt toch dansen, ja?
Ja.
Ja, dat ben ik, zei Al-Sayib. "Maar er is er minstens één van ons in elk land. En we houden allemaal van Fanta en van noobs op hun plaats zetten."
Ja!, fluisterde hij in mijn oor met zijn verrukkelijke stem.
Het was een grote vuilcontainer, zei Dima, "en er was een heleboel eten, dus... het was niet direct oncomfortabel. Maar ja, het stonk wel nog erger dan het achterste van een ezel."
In alle geval moet men "ja" stemmen in het referendum van 18 februari.
Ja, antwoordde Dima, terwijl hij een stukje halfopgegeten vis dat was blijven zitten op zijn rechtermouw wegveegde. "Ik wil graag dat daar kopen."
Dokter Patterson: Ja. Het was verschrikkelijk.
Hippopotomonstrosesquipedaliofobie is een lang woord, hè? "Ja, maar weet je wat het betekent?" "Nee, eigenlijk niet." "Het betekent angst voor lange woorden." "Wat ironisch."
Ja, moeder, antwoordde de onvriendelijke vrouw haar, terwijl ze één slang en één kikker uitspuwde.
Enkelen van hen zeiden ja, en de anderen neen.
Ja hoor, daar heb je hem weer met zijn dierenmishandeling. Hij kan het ook nooit eens ergens anders over hebben.
Versta haar stilzwijgen niet als een "ja".

4. er er


Wat ontbreekt er?
O jeetje... zuchtte Al Sayib. "Nou, hoeveel heb je nodig? Er staat iets van 10 mille op mijn offshore rekening te staan."
Vanmorgen is bij een aanvaring tussen een binnenvaartschip en een veerpont ten minste één persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of er, behalve de schipper, nog andere opvarenden op de veerpont waren.
De woordenschat van het Esperanto is de grootste, alhoewel er relatief zeer weinig woorddelen moeten vanbuiten geleerd worden in vergelijking met de woorden van de natuurlijke talen.
Vorige week heb ik u een brief gestuurd en vandaag stuur ik u er nog één.
Ons blauwe beddengoed hoeft niet gestreken te worden en is heel lekker zacht; je verheugt je er 's avonds altijd al op om naar bed te gaan!
Ik ben maar één werkdag weggeweest vanwege een verkoudheid en er liggen stapels papier op mijn bureau.
Als je je privéleven beu bent, raad ik je aan om je bij Facebook in te schrijven. Het is de beste manier om er van af te geraken.
Daarin zou ik er als een echte James Bond uitzien, zei Dima tegen zichzelf, en ging toen de winkel binnen.
Drie kinderen grootbrengen én de kost verdienen is niet niks. Ga er maar aan staan als alleenstaande moeder!
Ik denk dat de zaak er wat anders voor staat wanneer je hierover nadenkt op de lange termijn.
Als er in een of andere natuurlijke taal een woord bestaat, waarvan men de betekenis niet kan uitdrukken door reeds bestaande woorddelen van het Esperanto, kan men het woord uit die taal invoeren in het Esperanto.
Het is altijd mogelijk om een aanzienlijk aantal mensen te verenigen in liefde, zolang er andere mensen overblijven om hun agressieve uitingen te incasseren.
Het was een grote vuilcontainer, zei Dima, "en er was een heleboel eten, dus... het was niet direct oncomfortabel. Maar ja, het stonk wel nog erger dan het achterste van een ezel."
De oudere geleek zo op haar moeder door haar karakter en aangezicht, dat iedereen die haar zag kon denken dat hij de moeder zag; ze waren allebei zo onaangenaam en zo fier, dat men er niet kon mee samenleven.

5. van wie van wie