Russian Polish Dictionary

русский язык - język polski

парк in Polish:

1. park park


W parku powinno się trzymać psy na smyczy.
Ile jest parków w centrum miasta?
They went for a walk in the park.
Frognerparken to park w Oslo.
w parku
Czy w parku jest dużo dzieci?
Ten park jest wspólną własnością.
Ten park jest piękniejszy od tamtego.
W roku 1958 w Hiroshima Peace Park postawiono pomnik.
Central Park jest niedaleko mojej pracy.
Przejdź przez park.
W przerwie obiadowej Rolf idzie do parku.
The house is close to the park.
park narodowy
Zwykle idę do parku w czasie przerwy na lunch.

Polish word "парк"(park) occurs in sets:

1000 najważniejszych rzeczowników po rosyjsku 750 ...
город - русская лексика; Miasto – słownictwo rosyj...
rosyjski Lekcja 1 cz. I
174 rosyjski - miasto
Rozdział 3. Wieś, miasto