Polish English Dictionary

język polski - English

kiosk in English:

1. newsagent's newsagent's


Every morning I buy a newspaper at the newsagent's.
Is there a newsagent's near here?
My uncle never buys newspapers in a newsagent's. He reads news on the Internet.
At the newsagent's you can buy a daily newspaper.

English word "kiosk"(newsagent's) occurs in sets:

sprawdzian z angielskiego 4 dział 5kl
Gateway 3 - Unit 10 - Zakupy i usługi
Shopping – Basic Polish Vocabulary
8klasa - Unit1.19 - part 2 - page 25
Katarzyna Kołakowska - SHOPPING

2. kiosk kiosk


Każdego ranka kupuję gazetę w kiosku.
Newspapers are sold in the kiosk.
You can make a call from the kiosk over there. I think it accepts coins and cards.

English word "kiosk"(kiosk) occurs in sets:

Types of shops/ desribing products macmillan matura
Types of shops - Rodzaje sklepów
Types of shops / Rodzaje sklepów
G. KARDAŚ SPEAKUP PI2 UNIT 5
Angielski rozdział 7 nie dokończony

3. newsagent


The newsagent sells newspapers magazines and many other products.
I'm gong to the newsagent's to get a paper.

English word "kiosk"(newsagent) occurs in sets:

Reading: Text four - 40 HIGH STREET
zakupy i usłygi class 8 sp
vocubulary B1 - July 2013
P. Feliniak. PLaces In Town
Ja mam tylko Ciebie in to jest zwyczaj na Facebook...