French Swedish Dictionary

Français - Svenska

devoir in Swedish:

1. plikt plikt2. skyldig skyldig


Du är skyldig mig en hundralapp!
Han befanns skyldig till brottet.

3. Måste Måste


Vi måste vänta till i morgon!
Jag måste gå nu.
Vi måste försvara vårt land till varje pris.
Paula måste hjälpa hennes pappa i köket.
Du måste intressera dig för aktuella händelser.
Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga.
En av oss två måste göra det.
Du måste vara jättehungrig nu.
Du måste vara på stationen senast klockan fem.
Det där måste vara historiens rödaste finne.
Du måste inte äta.
En bra lärare måste vara tålmodig med sina elever.
Du måste ta tjuren vid hornen!
Han måste köpa en ny cykel åt sin son.
Kastanjer måste kokas i minst femton minuter.

Swedish word "devoir"(Måste) occurs in sets:

Z1ZPA1SU SUEDOIS N 20 TD 04.04.2022