English Swedish Dictionary

English - Svenska

deal in Swedish:

1. en transaktion en transaktionSwedish word "deal"(en transaktion) occurs in sets:

1000 mest använda substantiv på engelska 251 - 300

2. handla handla


de handlar mat för hela veckan varje torsdag
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

Swedish word "deal"(handla) occurs in sets:

rock what you have got