English Polish Dictionary

English - język polski

make

in Polish:

1. robić


Faire


2. marka
3. zarabiać


x


4. dokonywać


dokonać zapłaty
pozwolić sobie na coś np. nie mogę sobie na to pozwolić


5. tworzyć


Stworzyłem przepis na nową sałatkę.
schuf
stworzyć strategię
stworzyć warunki, atmosferę
x


6. uzupełnić


Proszę uzupełnić!
Proszę, uzupełnij swoje zadanie domowe.
uzupełnić formularz


7. sprawić


Cios sprawił, że stracił przytomność.


8. czynić


Hundreds of people were rendered homeless by the earthquake.
mieć coś do załatwienia służbowo w Warszawie
tan
tat
tun tat getan


9. fabrykować


policjanci sfabrykowali zarzuty


10. wyprodukować
11. produkować


passé
produkcja, produkt, wynik, wytwarzać, produkować,
produkować, produkcja
produkuje prąd
zakład produkcyjny


12. wytwarzać


Mój ojciec pracuje w firmie, która produkuje ubrania.
Tylko dwie lokalne firmy wytwarzają ten rodzaj rur jaki potrzebujemy.


13. make


made
mejk
produkować, robić
robić
water


14. wprowadzać


Wprowadzimy zniżkę, by zadowolić naszych klientów.
Wprowadź dane do tego formularza online
chciałbym wprowadzić następujący temat
wprowadzamy wprowadzaliśmy będziemy wprowadzać
wprowadzić nowy produkt na rynek


15. zmuszać


Zasada: "u" - inne
Zmusić do zrobienia czegoś...
Zmusił mnie do podpisania dokumentów.
sytuacja zmusza do działania
zwang


16. nawiązywać


Kiedy zrobisz obiad?


17. uzależnić
18. wykonywać


Program MacIntosha wykonuje analizę szeregów czasowych.
jaki wykonuje pani zawód?
wykonać telefon
wykonywać zawód
wykonywać zobowiązania wynikające z umowy; wykonywać operację


19. poczynić
make in other dictionaries

in French
in German
in Spanish

related words

guess
fail
trip