English Polish Dictionary

English - język polski

make

in Polish:

1. robić


Faire


2. marka
3. zarabiać


x


4. tworzyć


Stworzyłem przepis na nową sałatkę.
schuf
stworzyć strategię
stworzyć warunki, atmosferę
x


5. uzupełnić


Proszę uzupełnić!
Proszę, uzupełnij swoje zadanie domowe.
uzupełnić formularz


6. sprawić


Cios sprawił, że stracił przytomność.


7. produkować


passé
produkcja, produkt, wynik, wytwarzać, produkować,
produkować, produkcja
produkuje prąd
zakład produkcyjny


8. dokonywać


dokonać zapłaty
pozwolić sobie na coś np. nie mogę sobie na to pozwolić


9. czynić


Hundreds of people were rendered homeless by the earthquake.
mieć coś do załatwienia służbowo w Warszawie
tan
tat
tun tat getan


10. wprowadzać


Wprowadzimy zniżkę, by zadowolić naszych klientów.
Wprowadź dane do tego formularza online
chciałbym wprowadzić następujący temat
wprowadzamy wprowadzaliśmy będziemy wprowadzać
wprowadzić nowy produkt na rynek


11. wytwarzać


Mój ojciec pracuje w firmie, która produkuje ubrania.
Tylko dwie lokalne firmy wytwarzają ten rodzaj rur jaki potrzebujemy.


12. wyprodukować
13. fabrykować


policjanci sfabrykowali zarzuty


14. make


made
mejk
produkować, robić
robić
water


15. poczynić
16. marka samochodu
17. nawiązywać


Kiedy zrobisz obiad?


18. uzależnić
19. zmuszać


Zasada: "u" - inne
Zmusić do zrobienia czegoś...
Zmusił mnie do podpisania dokumentów.
sytuacja zmusza do działania
zwang


20. wykonywać


Program MacIntosha wykonuje analizę szeregów czasowych.
jaki wykonuje pani zawód?
wykonać telefon
wykonywać zawód
wykonywać zobowiązania wynikające z umowy; wykonywać operację


21. kazać


Powinieneś robić, co ci każą.
The teacher told the students to be quiet during the exam.
bade (bid)
coś komuś innemu kazać zrobić
zostawiać


make in other dictionaries

in French
in German
in Spanish

related words

guess
fail
trip