English Polish Dictionary

English - język polski

forgetful in Polish:

1. roztargniony roztargniony


Bywam bardzo roztargniony- wczoraj wyszedłem z domu w kapciach.
Mój brat jest tak roztargniony, że ciągle gubi klucze.
Mój szef jest roztargniony i niesłowny. Rzadko dotrzymuje terminów

Polish word "forgetful"(roztargniony) occurs in sets:

Physical and mentai state / samopoczucie
macmillan education matura 2015 unit 11 słownictwo...
Physical and mental state/Samopoczucie
Zdrowie (macmillan, rozsz. + podst.)
Personality and character - Osobowość i charakter

2. zapominalski zapominalski


Znowu zostawiłem klucze w domu. Jestem bardzo zapominalski.
On jest zapominalski.

Polish word "forgetful"(zapominalski) occurs in sets:

cechy charakteru, uczucia, emocje
My friend - appearance and character
Adjectives ending with -ful and -less
Matura Focus 3 Unit 1 (4 grupy) + Describing peopl...
angielski cechy charakteru