English Polish Dictionary

English - język polski

current

in Polish:

1. prąd


Silne prądy i wiatry zniosły ich łódź w morze.
Spędziliśmy 10 dni bez prądu.
Wczoraj nie było prądu przez pół godziny.
Wyłącz prąd zanim wymienisz żarówkę.
prąd elektryczny


2. aktualny


Nie jest łatwo płynąć pod prąd.
To są aktualne wiadomości.
W rzeczywistości jest aktualny przez kilka dni.
actual; aktualny; The image they create in our mind does not necessarily correspond with the
aktualności


3. bieżący
4. obecne
5. nurt
6. prąd morski
7. prąd elektryczny


To jest prąd elektryczny, a to jest prąd rzeczny.


8. natężenie


Na autostradzie jest dziś duże natężenie ruchu.
Uważaj! W tym kablu jest prąd!


9. aktualny obecny
10. prąd rzeczny
11. natężenie prądu
current in other dictionaries

in French
in German
in Spanish

related words

property