English Polish Dictionary

English - język polski

property in Polish:

1. nieruchomość nieruchomość


obciążać nieruchomość hipoteką
Luis kupił nieruchomość we Francji.

Polish word "property"(nieruchomość) occurs in sets:

Direct Method For English Book 4 unit 25, 26, 27,
Matura Explorer Upper-Intermediate Moduł 3
47 BUYING, SELLING & RENTING PROPERTY, removals
47-buying, selling and renting property
A place of your own page nr. 60

2. własność własność


Jak mogę odzyskać moją (osobistą) własność?
Nie wolno wchodzić bez pozwolenia na czyjąś własność.
Obecnie to jest własność mojej mamy.
Miał ten pokój na własność.
Japonia uważa Kuryle Południowe za swoją własność.
własność intelektualna
W języku prawa "własność" i "posiadanie" są dwoma różnymi pojęciami.
własność państwowa
posiadać, mieć na własność
Czy własność intelektualna jest dobrze chroniona w Twoim kraju?
własność znaku handlowego i związanej z nim wartości firmy
To jest własność prywatna
To jest prywatna własność
prywatna, wspólna własność
Złodzieje szanują własność. Chcą tylko, by własność ta stała się ich własnością, by mogli szanować ją jeszcze dogłębniej.

Polish word "property"(własność) occurs in sets:

Direct Method For English Book 4 unit 24, 23, 22
FCE Results, 3 What's so funny?, Strange but true,...
A14: Słówka z tablicy WRZESIEŃ (test)
The Law - Law // upper-intermediate
Repetytorium Macmillan dom 7

3. właściwość właściwośćPolish word "property"(właściwość) occurs in sets:

Cambridge English for Engineering - Unit 2
Cambridge English for Engineering - unit 2
5 scents that affect your mood
Podstawy Technologii Chemicznej
chemia po ang wiązania jonowe

4. mienie mieniePolish word "property"(mienie) occurs in sets:

Policing the world (2)
kodeks cywilny 6
Civil Engineerig

5. nieruchomości nieruchomościPolish word "property"(nieruchomości) occurs in sets:

buying and renting a property
angielski ekonomii 201-300
angielski zawodowy
ang zawodowy
business words

6. majątek majątek


majątek osobisty (osoby fizycznej); kapitał własny (firmy)
Odziedziczył majątek ojca.
Majątek za coś zimnego do picia!
Ten płaszcz kosztuje majątek, ale jest wart swojej ceny.
Stracił majątek na giełdzie.
Ona ma niewielki majątek.
Wielbłąd to zwierzę łagodne i miłe, występujące licznie w Afryce, szczególnie na pustyni libijskiej, numidyjskiej i berberyjskiej. Afrykanie wielbłądami oceniają majątek.
Majątek podzielono między trzech braci.
Knuje, jakby tu przywłaszczyć sobie twój majątek.
No, piękny wóz. Pewnie dałeś za niego majątek?
Miała bardzo skromny majątek.
Zostawił w testamencie majątek żonie.
Małżonkowie rozwodzą się i dzielą majątek.
Ich majątek został podzielony po rozwodzie.
Jest bogaty, ale jego majątek nie daje mu ani trochę szczęścia.

Polish word "property"(majątek) occurs in sets:

The Lexicon of Law Terms - Civil Code: Property
iwka 3rd March 2014

7. dobytek dobytek


Wyprowadziła się, zabierając cały dobytek.
W czasie wojny wiele rodzin straciło swój dobytek i nie miało z czego żyć.

Polish word "property"(dobytek) occurs in sets:

rzeczowniki cz. 3
angielski dodatkowy 2
Fiszki na drogę

8. właściwości właściwości


Jakie są właściwości tego materiału?
Nauczyciel chemii wyjaśniał właściwości zasad.

Polish word "property"(właściwości) occurs in sets:

Magnetic resonance imaging
zaliczenie 2a
Technologia - słówka

9. własność mienie własność mienie10. posesja posesja11. posiadłość posiadłość


Moja ciotka odziedziczyła sporą posiadłość.
On ma posiadłość na wsi.

Polish word "property"(posiadłość) occurs in sets:

angielski kartkówka #zestaw 5/6
MODULE 2 Houses & Homes

12. nieruchomość własność nieruchomość własność13. cecha cecha


np. cecha charakteru
Chociaż moi przyjaciele różnią się tak znacznie od siebie, jest jedna cecha, którą mają wspólnie: są odpowiedzialne i nigdy mnie nie zawiodły.
Poczucie humoru jest naszą cecha rodzinną.
pożądana cecha
Punktualność to jego najlepsza cecha
Jego główna cecha to beztroska.

Polish word "property"(cecha) occurs in sets:

Fizyka (angielska Wikipedia)
kartkówka technologia
wordlist u.4