English Dutch Dictionary

English - Nederlands, Vlaams

noise in Dutch:

1. ruis ruis2. lawaai lawaai


Maak geen lawaai.
Dat lawaai werkt op mijn zenuwen.
We kunnen niet slapen vanwege het lawaai.
Maak alstublieft niet zoveel lawaai.
Het lawaai wordt steeds harder en harder.
Toen hij het lawaai hoorde begon mijn broer te huilen.
In het midden is het ijs mooi donker en glad, maar langs de rand van de wetering ligt bomijs. Als je daarop gaat staan, breekt het en hoor je een boel lawaai.
Hij heeft geklaagd over het lawaai.
Ik kan dat lawaai niet verdragen.
De vogels vlogen weg vanwege het lawaai daarvan.
Het lawaai wordt al maar luider.
Het lawaai was snel onder controle.
Ik had geen zin om te studeren, daar het lawaai buiten op mijn zenuwen werkte.

Dutch word "noise"(lawaai) occurs in sets:

engels woorden 6.1

3. geluid geluid


Omdat licht sneller reist dan geluid zien we de bliksem voordat we de donder horen.
In de verte hoor ik het geluid van zacht ruisende wegen.
Maak niet te veel geluid alstublieft.
Tot mijn grote verrassing ging de deur open zonder veel geluid.
Hoorde je dat geluid?
Dat sommige mensen er geniaal uitzien voordat ze dom klinken, komt doordat licht zich sneller voortplant dan geluid.
Het geluid van het zwaar verkeer heeft mij heel de nacht wakker gehouden.
Zou u het geluid zachter kunnen zetten?
De klok heeft nog niet geluid.
Hoe weet je dat licht sneller is dan geluid?
Het geluid staat erg hard.
De snelheid van het licht is veel groter dan die van het geluid.
Walakoem-oes-salaam, Al-Sayib! antwoordde Dima, maar zette het geluid van zijn telefoon deze keer wat harder, om te voorkomen dat dit een dubbele zin zou worden. "Wat doe jij tegenwoordig?"
Haaien zijn gevoelig voor elektrische signalen alsook voor geluid.